Vítejte na mých stránkách!

Tyto stránky jsou věnovány námětům na nejrůznější výpravy, dokumentaci mizející původní krajiny, hudbě, postřehům, návrhům týkajícím se regionální kolejové dopravy a vzpomínkám na vybrané akce 57. skautského střediska Trilobit.


12. října 2015. Již delší čas čekala připravená Výprava za pozůstatky tratě Moravský Beroun (Ondrášov) - Dvorce na Moravě na závěrečné úpravy, nyní si ji tedy můžete konečně projít a nejlépe se i nechat zlákat k vydání se do krajiny za osobním prožitkem. Přeji hezké podzimní dny!


21. května 2015. Jaro už je v plném proudu a přímo vybízí k cestám do lesů a luk. Není už úplně nejvhodnější období k procházení zrušených železnic, pokud ovšem v jejich stopě nebyla zřízena komunikace jiná (řídké případy návratu vlaků pro tuto chvíli pomíjím). Takovým případem je i výprava za pozůstatky tratě Morkovice - Nezamyslice, kterou vám dnes nabízím. Sám jsem ji prošel ještě v době, kdy se na proměnu teprve připravovala. Nejsem si jist, zda právě v tomto případě bylo vhodné rezignovat na původní funkci, když byla trať dosud zachovaná a nevyžadovala zřejmě více než obvyklou údržbu a možná trochu vylepšení v jízdních řádech spojů. Nicméně stalo se, a tak nám nezbývá, než se do těch míst vypravit po svých. Možná bude tentokrát vhodnější s ohledem na tamní dopravní režim přibrat i jízdní kola. Příjemnou cestu!


24. února 2015. Tentokrát nabízím pojednání o jedné své výpravě z uplynulého podzimu, dalším to putování po umrtvených úsecích kdysi ještě bohatší české i evropské železniční sítě. Zaměřil jsem se na trať, která dříve propojovala dvě sousední země, a již nyní "nahrazuje" tolik automobilů, že obyvatelé jednoho dotčeného města hlasitě volají po stavbě další, jejich sídlo obcházející kapacitní silnici. Na druhé straně jsou i plány na obnovu železnice, jež ale s onou plánovanou i další, již existující silnicí částečně kolidují. Kromě toho budou zřejmě narážet i na všemožné současné (až přehnané) předpisy, podle nichž je velmi obtížné (ne-li dokonce nemožné) postavit trať tak, aby za přiměřené náklady nabídla dostatečné přínosy. Inu, uvidíme. Prozatím vás zvu na výpravu za pozůstatky tratě Náchod-Běloves - Kudowa Zdrój. Přeji záživné putování!


8. května 2014. Již před nástupem loňského podzimu jsem podnikl výpravu za pozůstatky tratě Chrast u Chrudimi - Hrochův Týnec, ale dlouho mi trvalo její zpracování do článku a zejména výběr fotografií. Dnešní výročí osvobození naší země z područí německých nacionalistů bylo dobrou příležitostí k dokončení díla, můžete se tedy se zpožděním vydat po stopách někdejší železnice. Od mé výpravy došlo k politováníhodnému počinu na území Chrasti u Chrudimi, kde počala stavba nové ulice v někdejším zářezu tratě, což značně ztěžuje její případnou obnovu. I tak přeji všem čtenářům příjemné jarní dny!


13. listopadu 2013. Po letech jsem se konečně dostal k dílčí úpravě článku Možnosti využití železničních tratí k obsluze podřipského regionu, která spočívá v okleštění návrhu o vpravdě velikášskou myšlenku tramvlakového tunelu pod Mělníkem, jež je nově nahrazena střízlivějším nápadem přivést místní autobusy míjející těsně střed města k vlakovým spojům zastavujícím na nádraží. Doufám, že opuštěním původního, vzhledem k malým přínosům zbytečně nákladného prvku se celý návrh stane poněkud proveditelnějším.


26. prosince 2011. Po podstoupení výpravy za nečetnými pozůstatky úzkorozchodné dráhy Zittau - Bogatynia - Heřmanice, uskutečněné díky současné možnosti volného pohybu osob přes příslušné hranice uvnitř Evropské unie, jsem doplnil dávný článek o výpravě po navazující trati z Heřmanic do Frýdlantu v Čechách o tento úsek, neboť ačkoli dle dostupných záznamů bylo v pravidelném provozu vždy třeba v Heřmanicích přestoupit, technicky byla tato trať schopna sloužit jako přímá spojnice měst Frýdlantu, Bogatyni a Zittau. Politické uspořádání po druhé světové válce však vzájemné výměně osob a zboží na místní úrovni nepřálo. Úsek ze Zittau k Lužické Nise osiřel zcela. Úsek ze Sieniawky do Bogatyni byl zprvu napojen úzkorozchodnou novostavbou Bogatynia - Turoszów na polskou normálněrozchodnou síť, avšak v důsledku postupující povrchové těžby hnědého uhlí v této oblasti byl v 60. letech 20. století opuštěn a spojnice Bogatynia - Turoszów přestavěna na normální rozchod. Současně zanikl i úsek do Markocic. Přeshraniční úsek Markocice - Heřmanice byl opuštěn ihned po druhé světové válce. Pojďme si tedy nyní celou trať projít,


15. srpna 2011. Dnešního dne vychází už delší čas připravovaný článek Výprava za pozůstatky tratě Úštěk/Verneřice - Velké Březno. Je třeba předeslat, že v úseku mezi Úštěkem a Lovečkovicemi jsem byl naposled před devíti lety a letos prošel pouze zbývající část z Verneřic, tedy se mohou některé údaje mírně lišit od skutečnosti, ať už vlivem zkreslení paměti nebo změnou stavu v období do současnosti. Zásadní údaje by však měly souhlasit. Přeji příjemný výlet!


1. května 2011. Jelikož v mém životě přirozeně nastávají postupné změny dotýkající se rozdělení času na různé činnosti, rozhodl jsem se opět sloučit své různě tematicky zaměřené stránky, a to do největšího z úložišť, které by nyní mělo již bohatě dostačovat předpokládáným doplněním obsahu. Na adrese, kde se nacházíte, tak nově najdete sloučený a dále doplňovaný obsah mých stránek osobních, dopravních i pro volný čas, a to pod staronovým názvem Františkovy stránky. Děkuji za trpělivost při očekávání nového obsahu, bude přibývat úměrně mým možnostem, tedy zřejmě několik málo článků za rok, jak bylo v posledních dvou letech obvyklé. Doufám, že i tak si najdou své čtenáře. Přeji všem příjemné jaro.