Návrh na vylepšení informačního systému pražské podzemní dráhy

(zveřejněno 21. 10. 2007)


Na rok 2008 chystá pražský Dopravní podnik, i přes proklamace při posledním zvyšování cen jízdenek, další zdražení. O tom, zda je to oprávněné či nikoli, bylo a bude ještě napsáno mnoho. Měl bych tu však jeden tip, jaký dárek by za tento krok mohl být cestujícím věnován. Navrhoval jsem jej před nějakým časem samotnému Dopravnímu podniku, ale byl jsem odbyt s tím, že by to údajně bylo značně finančně náročné. Posuďte sami:

Během uplynulých let byly všechny stanice pražské podzemní dráhy postupně vybaveny informačními LED panely, umístěnými vždy uprostřed stanice pro každou kolej zvlášť. V některých stanicích byly, po záplavách v roce 2002, doplněny obdobné panely ke vstupům do stanic. Všechny tyto panely jsou však využívány pouze příležitostně pro informace o mimořádnostech v provozu. Ve zbylém čase nejsou využívány a doslova visí ladem.Starší typ panelu ve zkrácené verzi nad vstupem do stanice podzemní dráhy z haly pražského hlavního nádraží.
Jako jediný informuje permanentně, avšak jen o směru jízdy vlaků (nahrazuje klasickou tabulku).

Foto František Nyklíček, 3. 10. 2007


Starší typ panelu v delší verzi ve stanici Jinonice. Informuje pouze o případném ukončení vlaků v jiné stanici než na konci trasy.
Foto František Nyklíček, 3. 10. 2007


Novější typ panelu se stejnou funkcí ve stanici Karlovo náměstí.
Foto František Nyklíček, 30. 9. 2007


Dvojřádkový panel před vstupem do stanice Karlovo náměstí informující o případném přerušení či omezení provozu podzemní dráhy.
Foto František Nyklíček, 3. 10. 2007


Dalšími součástmi informačního systému jsou:

Pokud chce tedy cestující zjistit, kdy mu spoj jede, může v několika stanicích využít promítací plátno, případně též informační stojan, a ve všech se potom může jít podívat do prosklené tabule umístěné uprostřed nástupiště a tam najít jízdní řád. Oproti povrchové dopravě má však tento způsob jednu nevýhodu - cestující musí vždy nejprve dojít do stanice. Jestliže přitom existuje srovnatelné spojení po povrchu a výhodnost jednoho či druhého závisí jen na odjezdech konkrétních spojů, musí se rozhodnout bez znalosti fakt. A tady by právě pomohlo navrhované zlepšení:

Ve dvou řádcích LED panelu u vstupu do stanice by bylo možné zobrazovat pod sebou informace o příštích spojích do obou směrů, například:

Ládví 2:29
Háje 3:35
Zbývalo by vyřešit situaci, kdy do odjezdu spoje zbývá méně času, než kolik je potřeba k přesunu na nástupiště. Bylo by možné nechat informaci blikat, anebo lépe v této chvíli začít zobrazovat informaci o dalším spoji. Jediným sporným bodem je rozdílná doba přesunu na nástupiště u různých cestujících podle rychlosti chůze - za standard by se dala vzít chůze rychlostí 4 km/h a stání na eskalátorech. Možné by bylo i zobrazovat časové údaje o dvou následných spojích do téže stanice, ale asi by to bylo matoucí. Před názvem koncové stanice by mohlo být ještě případně uvedeno písmenné označení linky a za časovým údajem pak číslo příslušné koleje.

V jednom řádku LED panelu u příslušního nástupiště by byla zobrazovana informace o koncové stanici a času do příjezdu následujícího spoje k příslušnému nástupišti například takto:

Kačerov 1:16
Delší názvy stanic by byly buď zkracovány anebo rozděleny do dvou řádků s poloviční velikostí písma. Podobně jsou o odjezdech spojů informováni cestující například v londýnské podzemní dráze, postupně se tento způsob rozšiřuje i do povrchové dopravy. Tam jsou panely zpravidla vybaveny i popisnými štítky pro lepší orientaci ve zobrazovaných údajích (sloupce jsou označeny například "Linka", "Koncová stanice", "Odjezd"). U zmíněných panelů by bylo možné připevnit takové štítky k jejich horní liště, i bez nich by však informace měly svou hodnotu.

Není mi zcela jasné, jaký je rozdíl v obtížnosti přenosu dat do spodního proužku promítacího plátna a do LED panelu na nástupišti (případně u vstupu do stanice). Předpokládám, že panely jsou napojeny přinejmenším na staniční dispečink, ne-li na ústřední, a staniční dispečink je propojen s ústředním. Projektor je jistě také na některý z dispečinků napojen, aby mohl získávat údaje o odjezdech vlaků. Zdá se, že přenos těchto údajů by neměl být - i přes odlišný formát výstupu - takovým problémem. Skutečnost však vypadá jinak...

Napadá mě, zda v tomto případě nepůsobí vliv výrobců (respektive sponzorů) obou zařízení na jejich uplatnění a zda neochota posílat informace o odjezdech vlaků do LED panelů nepramení také z potřeby takto využít jinak spíše reklamní a tedy ve stanici - i s ohledem na výrazný zásah do její architektury - nepříliš patřičná promítací plátna. Nemám však potřebné informace a je možné, že existuje nějaká větší technická překážka pro toto řešení. Pokud by to však byla pravda, pak se nabízí možnost využít promítací plátna pro informování cestujících o mimořádnostech v provozu (čímž by částečně nahradila současnou funkci LED panelů) a o výlukách - kromě textu by šlo promítat i plánky s živým znázorněním odchylek v trasách a návodem k použití provizorních přestupních vazeb, možná by byla také součinnost se staničním rozhlasem.

Myslím, že i přes dosahovanou kvalitu služeb veřejné dopravy je stále ještě co zlepšovat a čím přitahovat nové cestující, a toto by mohl být jeden ze vstřícných kroků. Není nic horšího než přijít na zastávku a nevědět, kdy jede spoj. To už se naštěstí ani v podzemní dráze (díky vyvěšeným jízdním řádům) nestane, nicméně zatím je tato informace podávána spíše pasivně (ve stanici je třeba jízdní řád najít). Informování cestujících pomocí již instalovaných LED panelů (tedy pravděpodobně bez přílišných investičních nákladů) by bylo aktivní formou informování cestujících a u vstupů do stanic také jakousi reklamou na nabízené spojení.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.