Fotografie z tábora 2003

(zveřejněno 14. 9. 2003)


OBSAH:

   Úvod
   Fotogalerie

Úvod:

Následující fotogalerie obsahuje pouze několik málo fotografií mých vlastních staveb. Důvod je prostý - před odjezdem na tábor jsem si zapomněl přibalit z ledničky do batohu rezervní filmy. Zbytek filmu, z něhož jsou zde uvedené fotografie, jsem plně využil na své soukromé dvojdenní výpravě z Kraslic do Zwickau, Plauen, Františkových Lázní, Chebu, Sokolova a zpět.

Širší výběr fotografií, věnovaný více táborové činnosti, můžete najít na stránkách 57. skautského střediska Trilobit.


Fotogalerie:


Vyústění táborového vodovodu (hadice plně zbavené vzduchu a naplněné vodou, která je vedena z místa v potoce, kde je výška hladiny vyšší nebo rovna výšce tohoto vyústění), s nezbytným zázemím pro manipulaci s konvemi a mytí rukou, jakož i označením nezpůsobilosti vody k přímému požívání.
Foto František Nyklíček, 25. 7. 2003.


Pohled na příjezdovou cestu od silnice. Za předvěstí vjezdového návěstidla se nachází samoobslužná závora vybavená automatickým vjezdovým návěstidlem. Ovládání je jednoduché. Nejprve je třeba odjistit kladku a odvinout z ní lanko - tak se závora díky závaží otevře. Zároveň se návěst STŮJ změní na VOLNO. Po projetí je třeba uzavřít závoru navinutím lanka na druhou kladku (včetně zajištění). Návěst se vlastní vahou vrátí do původní polohy.
Foto František Nyklíček, 26. 7. 2003.


Pohled z druhé strany. Princip obsluhy je úplně stejný. Vzhledem k technickému řešení návěstidla je zde navíc umístěna návěst upozorňující na to, že je návěstidlo na opačné straně trati. Předvěst je tentokrát - pro změnu - k návěstidlu na širé trati. Teoreticky by tam žádná předvěst být nemusela.
Foto František Nyklíček, 26. 7. 2003.


Zde je pohled na mechanismus návěstidel zblízka a poněkud shora.
Foto František Nyklíček, 26. 7. 2003.


Detail provlečení lanka očky.
Foto František Nyklíček, 25. 7. 2003.


Detail zajištěné kladky s navinutým lankem.
Foto František Nyklíček, 25. 7. 2003.


Detail kladky s odvinutým lankem.
Foto František Nyklíček, 25. 7. 2003.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.