ODKAZY

Na tuto stránku budu postupně přidávat různé odkazy na stránky, které souvisejí s tematikou těchto stránek. Odkazy jsou pro lepší orientaci roztříděny do skupin.


ORGANIZACE A SPOLKY, JEJICHŽ JSEM AKTIVNÍM ČLENEM

   Pražské 57. skautské středisko TRILOBIT, kde se podílím na hudební činnosti.
   Klub Za starou Prahu.
   Metrans, operátor kombinované dopravy a můj současný zaměstnavatel.

STRÁNKY S UŽITEČNÝMI INFORMACEMI K VÝPRAVÁM

   Levnější cestování do zahraničí. Stručné informace a další odkazy.
   Cykloputování. Náměty na výpravy nejen na kole.

STRÁNKY S HUDEBNÍ A KULTURNÍ TEMATIKOU

   Divadlo Járy Cimrmana. Dnes již všeobecně známé a stále výborné divadlo.
   WAMU's Bluegrass Country. Internetová rozhlasová stanice zaměřená na původní americkou lidovou hudbu.
   Reliéf. Česká bluegrassová hudební skupina.

STRÁNKY S TEMATIKOU URBANISMU

   Zaniklé obce. Stránky obsahující množství fotografií dnes již neexistujících obcí.
   Suburbanizace. Stránky věnující se problematice často živelného zastavování dosud volné krajiny v okolí měst.

STRÁNKY S ŽELEZNIČNÍ A DOPRAVNÍ TEMATIKOU

Stránky organizací

   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
   České dráhy, státní železniční dopravce
   Viamont, soukromý železniční dopravce
   Jindřichohradecké místní dráhy, soukromý železniční dopravce
   Railtrans, soukromý železniční dopravce
   OKD Doprava, soukromý železniční dopravce.
   Železnice Desná, trať v majetku svazku obcí.
   Zubrnická museální železnice, muzejní železniční dopravce.
   Klub železničních cestovatelů, muzejní železniční dopravce.
   Klub přátel lokálek, spolek zasazující se o znovuzrození místních železničních tratí.
   Frýdlantské okresní dráhy, spolek zasazující se o obnovu tratě Frýdlant - Heřmanice (- Zittau).
   Regionální organizátor pražské integrované dopravy. Organizace zastřešující veřejnou dopravu v Praze a okolí.
   Dopravní podnik hlavního města Prahy, dominantní dopravce na území Prahy.

Projekty v oblasti drážní infrastruktury

   Regiotram Nisa. Projekt vlakotramvají v Libereckém kraji.
   Dráhy Orlických hor. Projekt modernizace a rozšíření sítě.
   Modernizace trati Praha - Kladno. Projekt výrazného zlepšení stavu tratě.
   Nové železniční spojení Praha - Beroun. Projekt zkratky pro dálkové vlaky.

Zájmové stránky

   Veřejná hromadná doprava. Portál věnovaný odkazům na stránky o dopravě.
   Dopravní web. Aktuality týkající se zvláště veřejné dopravy.
   ŽelPage. Aktuální dění na české i zahraniční železnici.
   K-Report. Reportáže a zajímavosti ze světa nejen kolejové dopravy.
   Posázavský pacifik. Stránky věnované železniční trati Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš/Čerčany.
   Rušení železničních tratí v České republice. Stránky zabývající se problematikou rušení železničních tratí.
   Pražské tramvaje. Stránky věnované současnosti i minulosti pražské tramvajové dopravy.
   Ústecké tramvaje. Stránky věnované minulosti tramvajové dopravy v Ústí nad Labem.
   Pražské metro a kolejová doprava. Stránky o metru a ostatní kolejové dopravě v pražském regionu.
   Historie tratí. Databáze železničních tratí v České republice.
   Zrušené a zaniklé tratě v ČR. Postupně doplňovaný přehled již neexistujících tratí včetně map z doby jejich provozu.

Návrat na hlavní stranu.