Fotografie ohrožených objektů v pražském Karlíně

(zveřejněno 9. 9. 2003, poslední úprava 5. 10. 2003)


OBSAH:

   Úvod
   Fotografie

Úvod:

Pražská čtvrť Karlín je jedinečnou ukázkou původně klasicistní městské zástavby. V srpnu roku 2002 byla postižena ničivou povodní, z níž se stále vzpamatovává. Bohužel této situace využívají majitelé některých nemovitostí k maximálnímu zhodnocení svých pozemků. Stav, který je výsledkem léta zanedbávané údržby, dávají za vinu povodni, a jen si mnou ruce, je-li jejich dům ohodnocen jako staticky narušený. Už se těší, aby tu "barabiznu" mohli nechat zbourat (ignorujíce přitom zcela její památkovou hodnotu), a údržbu nadále neprovádějí. To se nejvíce hodí bohatým a zároveň nekulturním investorům, kterým jde jen o to vybudovat - třeba na místě památkové zóny - moderní komerční centrum. Všichni jsou tak spokojeni: majitelé pozemků (dříve domů) dostanou slušně zaplaceno, investorovi se bohatě zhodnotí investice, obec má příjmy do obecní pokladny ... Koho zajímá, že zmizí romantická zákoutí, esteticky hodnotné celky, kus naší historie?

Rozhodl jsem se proto zde zveřejnit některé své fotografie zachycující místa v Karlíně, která jsou nebo mohou v brzké době být ohrožena demolicemi původních a vystavěním moderních budov. Daleko obsáhlejší a odborné pojednání na toto téma s velkým množstvím textů a fotografií můžete najít na stránkách Klubu Za starou Prahu.


Fotografie:


Nádraží Praha-Karlín na původním úseku trati Praha - Lysá nad Labem, celkový pohled od nového Rohanského nábřeží. Dnes je trať od stanice Praha-Vysočany přeložena do společného koridoru s tratí Praha - Turnov a namísto v Praze-Těšnově je ukončena v Praze hlavním nádraží.
Foto 18. 1. 2003.


Detailní pohled na staniční budovu, v pozadí nákladní rampa a skladiště.
Foto 18. 1. 2003.


Nároží ulic Sokolovské a U nádražní lávky s domy zprava čp. 43, 46 a dalšími.
Foto 28. 3. 2003.


Domy na východní straně Karlínského náměstí, zprava směrem k nároží se Sokolovskou čp. 217, 170, 156 a 145.
Foto březen 2003.


Domy v severní frontě Křižíkovy ulice, zleva čp. 55, 70, 123, 160 a další.
Foto březen 2003.


Pohled na východní frontu Thámovy ulice směrem k nárožnímu domu do Pernerovy ulice čp. 136. Jde o část areálu bývalé ČKD Dukla, dnes Real Estate Karlín. Úmysly této společnosti s historickými budovami jsou více než zřejmé ...
Foto 28. 3. 2003.


Nárožní dům Thámovy a Pernerovy ulice čp. 136. Za ním je zmiňovaný areál ČKD Dukla.
Foto březen 2003.


Část průčelí areálu ČKD Dukla do Pernerovy ulice u nároží se Šaldovou ulicí. Zcela vlevo je patrné, že část budov byla již demolována.
Foto listopad 2002.


Totéž průčelí v opačném pohledu. Tentokrát je zde vidět celá zdemolovaná část.
Foto listopad 2002.


Průčelí továrních budov do Šaldovy ulice.
Foto listopad 2002.


Protější strana Pernerovy ulice. Doslova ze dne na den byly v domě čp. 9 nalezeny trhliny a dům stržen. Toto je jeden z posledních záběrů, již po započetí demolice.
Foto 22. 8. 2003.


A zde je krásně vidět, co se starými domy v areálu ČKD zamýšlí Real Estate Karlín ...
Nároží Šaldovy a Křižíkovy ulice.

Foto 22. 8. 2003.


Část severní fronty domů v Sokolovské ulici západně od křižovatky se Šaldovou ulicí. Nízké domy prozrazují původní výšku celé okolní zástavby.
Foto 15. 9. 2003.


Ulice Na Špitálsku. Nádherná ukázka někdejší periferie.
Foto únor 2003.


Krytá lávka spojující průmyslové objekty v ulici Na Špitálsku.
Foto únor 2003.


Tatáž lávka z druhé strany.
Foto listopad 2002.


Detail tovární budovy přiléhající k lávce.
Foto únor 2003.


Z ulice Na Špitálsku, za zmíněnou lávkou vpravo, odbočují schody na úbočí vrchu Vítkova. Pěšina úrovňově překonává bývalé vlečkové koleje a posléze podchází trať Praha - Kolín, z níž vlečka východně odtud odbočovala.
Foto únor 2003.


Pohled ze schodů směrem k vlečkovým kolejím.
Foto únor 2003.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.