Fotografie původní zástavby Českomoravské a jižní části Ocelářské ulice v Praze

(zveřejněno 27. 6. 2005)


OBSAH:

   Úvod
   Fotografie

Úvod:

V průběhu posledních let se značně změnila tvář dříve průmyslově významných pražských čtvrtí. Výrazně se proměnilo například srdce Smíchova, kde místo továren na kolejová vozidla vzniklo středisko spotřeby, doplněné kancelářskými a parkovacími plochami (lze jen litovat, že pro toto středisko nebylo využito původních unikátních hal). V Libni obdobně místo strojírenských závodů vyrostlo středisko sportu (architektonicky zajímavé, leč většinu původní plochy zatím zaujímají nevzhledná parkoviště). Vysočany zatím na nástupce zbořených hal ještě čekají - popřejme jim jen zdařilé estetické ztvárnění.

Následující fotografický průvodce nás zavede do jedné z těchto čtvrtí. Bohužel jsem ve své době již nestihl rozsáhleji zachytit rychle mizící Smíchov, ani se mi nepodařilo proniknout objektivem za jednotvárnou hradbu zdi a lávky s inženýrskými sítěmi v Kolbenově ulici. Avšak zachytil jsem několika záběry uliční frontu Českomoravské a Ocelářské ulice. Na procházku jimi v minulém čase vás tímto zvu.


Fotografie:


Procházku začneme u tramvajové zastávky Ocelářská, která se do dnešních dnů dochovala, avšak posunutá do nové osy ulice.
Foto František Nyklíček, 3. 3. 2002


Pokračujeme Českomoravskou ulicí směrem k zastávce Lokomotivka. Tato zastávka, stejně jako sousední tovární budovy, již neexistuje.
Foto František Nyklíček, 3. 3. 2002


Dojdeme až do zastávky Lokomotivka ve směru do Hloubětína a otočíme se zpět. I tento pohled je již minulostí.
Foto František Nyklíček, 3. 3. 2002


Nyní poněkud odbočíme a vydáme se na vlečkovou kolej, která v těchto místech vede podél ulice. Pohled směrem k libeňskému nádraží.
Foto František Nyklíček, 3. 3. 2002


A opět se otočíme zpět směrem k Balabence.
Foto František Nyklíček, 3. 3. 2002


Přejdeme ulici a postojíme v zastávce Lokomotivka směrem na Balabenku, odkud právě v protisměru přijela tramvaj linky 3.
Foto František Nyklíček, 3. 3. 2002


Vrátíme se na jihozápadní stranu ulice a pokračujeme směrem k zastávce Mostárna. V tomto úseku se nyní nachází značně rozlehlá zastávka nazvaná "Sazka arena". Vysoký hnědý dům v pozadí zůstal zachován do dneška, jen je zrekonstruovaný.
Foto František Nyklíček, 3. 3. 2002


Pomyslně nyní projdeme "Sazka arenou" z Českomoravské do Ocelářské, do výstupní zastávky autobusů zvané podle zdejší stanice metra (aby se to dobře pletlo) Českomoravská, a podíváme se směrem, kterým tušíme Českomoravskou ulici.
Foto František Nyklíček, 23. 3. 2002


Popojdeme k zastávkovému označníku a podíváme se k jihu (budovy zleva navazují na předešlý snímek). Za plotem je původní vlečka ČKD do stanice Praha-Libeň, po níž měl být svážen materiál z demolice i dovážen materiál na stavbu nové haly. Bohužel firma Quonex Real (později nechvalně proslulá neprůhledným nakládáním se státními penězi a odvozem kontaminované zeminy na nepovolené skládky), která se stala majitelem pozemku pod halou, vlečku ještě před započetím prací ilegálně zlikvidovala, a tak byl veškerý materiál rozvážen desítkami nákladních automobilů brázdících okolní ulice. Blíže o této problematice pojednává článek Obchodní případ hokejová hala, který najdete v čísle 2002/40 v archivu časopisu Železničář na stránkách Českých drah.
Foto František Nyklíček, 23. 3. 2002


Necháme bádání nad průběhem stavby a budeme raději pokračovat v procházce. Chvilku postojíme na kraji autobusového obratiště a podíváme se opět směrem k Českomoravské ulici. Za zdí pokračuje a mezi budovami ve středu snímku končí již zmíněná vlečka.
Foto František Nyklíček, 23. 3. 2002


Potom se vydáme Ocelářskou ulicí k západu...
Foto František Nyklíček, 23. 3. 2002


... směrem k Českomoravské ulici.
Foto František Nyklíček, 23. 3. 2002


Před křižovatkou s ulicí Kurta Konráda se ohlédneme.
Foto František Nyklíček, 23. 3. 2002


Pohled týmž směrem, již za křižovatkou s ulicí Kurta Konráda.
Foto František Nyklíček, 23. 3. 2002


Nahlédnutí do ulice Kurta Konráda směrem k Českomoravské. Nárožní dům v pozadí porovnej s prvním a posledním snímkem.
Foto František Nyklíček, 23. 3. 2002


Toto je již ústí Ocelářské do Českomoravské.
Foto František Nyklíček, 23. 3. 2002


A na závěr ještě pohled do Českomoravské směrem k libeňskému nádraží. Zatím ještě mírumilovná záře zapadajícího slunce jako by předznamenávala nejen brzký konec dne, ale také blízký osud celé bývalé lokomotivky.
Foto František Nyklíček, 23. 3. 2002


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.