Praha minulá

(zveřejněno 15. 2. 2007)


OBSAH:

   Úvod
   Fotografie

Úvod:

Krajina kolem nás se neustále mění. Méně patrné jsou změny periodické, přirozené - probíhající v kratších či delších cyklech a vždy přinášející nějakou drobnou, nenásilnou změnu. Patrnější bývají jednorázové zásahy člověka - čím větší, tím zprvu výraznější a posléze trvalejší. Některé takové změny estetickou hodnotu krajiny zvýší či umocní, jiné ji naopak sníží nebo dokonce zničí. To se dá říci jak o krajině volné, tak o zastavěné. A právě té se týká i tento článek. Přesněji - týká se krajiny pražské, dnes již minulé. Jde zatím spíše o prezentaci zajímavých fotografií po dědečkovi než o nějaký uspořádaný celek, nicméně i tak doufám, že si své publikum najde.


Fotografie:


Střešovice. Část vilové čtvrti zvané Vořechovka (dnes Ořechovka).
Foto z archivu mého dědy Ing. Františka Nyklíčka, nedatováno.


Dejvice. Most přes železniční trať Praha - Chomutov, po němž vede dnešní Svatovítská ulice, a blok domů na nároží s ulicí Václavkovou.
Foto z archivu mého dědy Ing. Františka Nyklíčka, nedatováno.


Dejvice. Tentýž blok jako na předchozím snímku, ale z opačné strany. Ve dvoře je patrná drobná sakrální stavba, na rubu fotografie popsaná jako Husova modlitebna.
Foto z archivu mého dědy Ing. Františka Nyklíčka, nedatováno.


Žižkov. Počátek dnešní Koněvovy ulice u ústí Roháčovy. Domy po pravé straně byly v 80. letech 20. století společně s dalšími bloky zbořeny a nahrazeny sídlištěm z panelových domů. Ještě předtím byla v roce 1977 zrušena tramvajová trať (v návaznosti na vybavení silniční sítě tzv. severojižní magistrálou), a tak se dnes mezi Bulharem a Ohradou v moři osobních automobilů utápějí autobusy.
Foto z archivu mého dědy Ing. Františka Nyklíčka, nedatováno.


Žižkov. Restaurace Bezovka, zbořená v roce 1937. Dnes tudy tuším vede nový úsek Prokopovy ulice (mezi Rokycanovou a Chelčického).
Foto z archivu mého dědy Ing. Františka Nyklíčka, nedatováno.


Vinohrady. Pohled na náměstí Míru od jihu. Patrné je oproti dnešku zcela odlišné uspořádání jak parku, tak tramvajových kolejí.
Foto z archivu mého dědy Ing. Františka Nyklíčka, nedatováno.

Další fotografie budou případně dodány.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.