URBANISMUS

Tato sekce je věnována vztahu architektury a krajiny, zejména pak dokumentaci mizejících a ohrožených historických celků.
V současnosti obsahuje:

  Praha minulá (zveřejněno 15. 2. 2007)
  Fotografie původní zástavby Českomoravské a jižní části Ocelářské ulice v Praze (zveřejněno 27. 6. 2005)
  Fotografie ohrožených objektů v pražském Karlíně (zveřejněno 9. 9. 2003, poslední úprava 5. 10. 2003)

Návrat na hlavní stranu.