Výprava na Boží Dar a za pozůstatky tratě Jáchymov - Ostrov nad Ohří

(zveřejněno 7. 2. 2009)


OBSAH:

   Popis výpravy
  
Praktické informace
  
Fotografie


Popis výpravy:

Je třeba předeslat, že tato výprava může být pojata jako dvojdenní, pokud nenaleznete takové dopravní spojení, které by vám umožnilo její zdolání za jediný den, aniž byste museli zbytečně spěchat. Na druhé straně je dobré dodat, že závěrečná cesta po zrušené železniční trati z Jáchymova do Ostrova je poměrně snadná a dá se podstoupit běžnou rychlostí chůze. Počáteční část výpravy se odehrává ve Spolkové republice Německo a její součástí je jízda po železniční trati Cranzahl - Kurort Oberwiesenthal s výhradně turistickým provozem, takže kromě mezinárodní jízdenky do stanice Cranzahl a platného osobního dokladu je třeba se vybavit také dostatečným obnosem místně příslušné měny, nejméně ve výši dle tarifu dopravce na trati. Pokud byste náhodou při bližším zkoumání našli spoje se shodnými časy příjezdu do stanice Cranzahl a odjezdu odtamtud (IDOS vám je nenabídne a nechá vás rovnou čekat), nezoufejte. Vězte, že vlak na vás počká a jízdenku vám - oproti informacím na stránkách dopravce - ochotně vydá průvodčí ve vlaku. Alespoň tak hovoří zkušenost ze 26. 8. 2007.

Turistickým vlakem ze stanice Cranzahl dojedeme do koncové stanice Kurort Oberwiesenthal. Odtud se můžeme vydat buď přímo po Annaberger Straße, nebo kombinací Bahnhof Straße a Steingasse, případně jinými uličkami přes město (jejichž výběr v předstihu vám usnadní interaktivní mapa na stránkách města) k pěšímu přechodu přes Hraniční potok do Loučné pod Klínovcem. Dále nás již povede žlutá turistická značka, po níž živičnou cestou vystoupáme na rozcestí při spodní stanici lanové dráhy z Loučné na Klínovec. Pokud se nám bude zdát následující výstup po červené značce příliš náročný, můžeme využít právě zmíněného dopravního prostředku. Nahoře na Klínovci si lze dopřát přestávku spojenou s občerstvením.

Základní varianta trasy pokračuje z Klínovce po červené turistické značce nejprve klesáním lesem a posléze přímou a teprve v závěru se opět svažující cestou po lukách. Jen krátký úsek vede po silnici. Značka nás dovede (také pomocí podchodu pod novým, poněkud velkoryse vyměřeným, leč v zásadě účelným silničním objezdem) až do obce Boží Dar, kde můžeme obdivovat víceméně zachovalou původní architekturu většiny stavení, a pokud jsme tak neučinili dříve, také se občerstvit v místní restauraci. Dále pokračujeme po žluté značce nejprve do kopce, a pak už trvalým klesáním lesní pěšinou kolem Hájenky a po zpevněné cestě k parkovišti pod spodní stanicí lanové dráhy, vedoucí na Klínovec od Jáchymova. Tuto dráhu je možno použít i k nouzovému zkrácení cesty z Klínovce mimo Boží Dar. Dále jdeme po žluté značce silnicí až do spodní části Jáchymova, k silničnímu kruhovému objezdu u lázní. I sem je možné si cestu z Klínovce zkrátit, a to kombinací žluté a zelené značky kolem obce Suchá.

Jáchymov je velmi zajímavé historické město s mnoha cennými, bohužel díky společenské situaci většiny zdejších obyvatel právě ne příliš udržovanými, v jádru velice starými domy. Něktré z nich již naneštěstí stačily, bez patřičného zásahu příslušných úřadů, vzít za své. I tak stojí prohlídka města za to, pokud máme zhruba hodinu času nazbyt. Dáme-li se po silnici vpravo do kopce, podstoupíme zhruba čtyři kilometry dlouhou procházku na horní konec náměstí a zpět (není zahrnuta v níže uvedené kilometráži), při níž spatříme většinu toho cenného, co zde zbývá. Dvojdenní verze výpravy nám umožní projít i naučnou stezku, týkající se zdejší těžby uranu. Pokud bychom naopak měli času málo, lze přímo z Božího Daru dojít do horní části náměstí po zelené značce, a potom jen projít městem dolů. Na tomto místě je dobré se zmínit o jedné zdejší dopravní zajímavosti. Až do zastávky pod kostelem svatého Jáchyma vedla ještě nedávno zkušební trolejbusová trať z továrny Škoda Ostrov v Horním Žďáru, kde se trolejbusy vyráběly. Trať byla v provozu v letech 1963 až 2004 a od roku 2003 obsahovala mezilehlé obratiště na kruhovém objezdu ve spodní části města.

Zhruba jižně od něj, vpravo od silnice vedoucí do Ostrova, se nachází areál lázní. My však budeme pokračovat po levé straně silnice. Za parkovištěm a zastávkou autobusů odbočíme vlevo vzhůru. Dojdeme do výše položené Dvořákovy ulice. Budeme-li jí pokračovat vpravo, záhy spatříme po pravé straně parčík na podezřele rovném prostranství (rozprostírá se mezi touto cestou a silnicí do Ostrova). Dejme se tedy parkovou pěšinkou, dalšího stoupání totiž nebude třeba. Přicházíme do prostoru někdejší železniční stanice Jáchymov. Po provozu už zde nejsou památky, zaujme jen opěrná zídka po levé straně a vyvýšenina na úplném konci tohoto paloučku, na níž se možná kdysi nacházelo zarážedlo kusé koleje. Z opačné strany stanice, odkud jsme přišli, vycházela přes ulici vlečka do továrny na zpracování tabáku, jejíž zpola patrná pláň je vidět ve stráňce pod kapličkou.

Celá trať mezi Ostrovem a Jáchymovem byla uvedena do provozu 21. 12. 1896. Jízda vlaků zde díky velkému stoupání nebyla zcela bez problémů, příliš nepomohlo ani nasazení tehdejších motorových vozů. Tyto potíže nakonec vyústily ve zrušení úseku Dolní Žďár - Jáchymov dne 3. 8. 1957. Zbývající úsek sloužil jako vlečka až do 30. 6. 2004, přičemž v počátku se na dnešním pozemku továrny nacházelo překladiště uranových dolů, které sem vozily rudu z Jáchymova po silnici, aby ji zde překládaly na vlaky. Následně byla postavena továrna již výše zmíněného podniku Škoda, která využívala vlečku až do zásadního omezení výroby v roce 2004. Potom byl na vlečce zastaven provoz. Více o historii uvádí publikace Místní dráha Ostrov - Jáchymov z produkce Vydavatelství dopravní literatury.

Na některé z laviček se můžeme případně občerstvit, a pak už hurá po cestě směřující zleva kolem domnělého zarážedla dolů do lesa. Cesta je tudy příjemná, žádné divoké křoviny, jen po štěrkovém povrchu se jde trochu hůře než po hlíně. Takto projdeme několik málo protisměrných oblouků, a za zbytky kamenného propustku se zpuchřelým dřevěným roštem vstoupíme do pozoruhodného pozůstatku tratě, krátkého tunelu vyraženého ve skále, s pěknými kamennými portály. Za ním je těleso průchozí trochu hůře, než překoná kamenný mostek přes přítok Jáchymovského potoka. Za ním je opět využíváno jako pěšina, než přijde další propustek, tentokrát s chybějícím roštem, avšak nevšedně skrývající kamenné schodiště. Posléze přicházíme do úseku, kde těleso postupně mizí. Pravděpodobně zde došlo k provalení stěn zářezu po levé straně trati. V každém případě musíme záhy vzít zavděk pěšince stoupající kousek doleva vzhůru, která nás v závěru dovede zhruba na konec lesního úseku tratě. Zde stopa končí.

Ne však docela. Před námi se nachází domek, kolem nějž trať zleva procházela do těsného sousedství za ním se rozkládající továrny, aby následně kamenným mostkem překonala Jáchymovský potok. Domek je pozůstatkem někdejší zastávky s nákladištěm Horní Ždár. Jelikož se tento úsek nachází na oplocených pozemcích, obejdeme jej po kraji zprava sem přicházející silnice z Jáchymova. Máme pak možnost projít ještě krátký úsek tratě za mostkem, potom těleso končí úplně. Nahradilo jej rozšíření souběžné silnice, která dále přechází v širkou ulici s trávou odděleným chodníkem. To se již nacházíme v sousedství Škody Ostrov. Trať zde údajně vedla právě ve stopě dnešního chodníku. Na opačném konci areálu se nyní nachází nová křižovatka s kruhovým objezdem, do níž zleva z továrny vstupuje železniční vlečka závodu. Nebýt oné křižovatky, lépe bychom si představili, kde se obě koleje spojovaly a odkud byla dnešní vlečka již traťovou kolejí. Nedaleko za tímto místem, asi v místech dnešního dálničního nadjezdu, se nacházela zastávka Dolní Žďár.

Jelikož vlečka není v současnosti provozována, můžeme jít dále po kolejích. Pokud by byla, využijeme souběžné chodníky a sousední volná zatravněná prostranství. Kolej pokračuje podél hlavní silnice přes sídliště, před nímž doleva odbočovala dnes již zrušená vlečka Ferony, až ke dnešní zastávce autobusů Ostrov,,jídelna. Dále se odklání vlevo do prostoru mimo uliční síť. Zezadu míjí postupně zdejší velkoprodejny - Plus, za nímž následuje přejezd Lidické ulice (před nímž je poněkud záhadný zbytek výhybky), a Penny, za nímž trať přechází ulici Krušnohorskou. Těsně za tímto přejezdem se po pravé straně nachází drážní budova - Ostrov nad Ohří zastávka. Odtud doporučuji vykonat prohlídku samotného Ostrova včetně zámeckého areálu, při níž je možné se občerstvit v některé místní restauraci. Z města můžeme (zvláště v případě provozu vlečky) dojít na nádraží již ulicemi, nebo se vrátit k budově zastávky. Od ní pokračujeme kolem poslední velkoprodejny - Alberta. Za ním se trať zleva přikloní k Nádražní ulici a zanedlouho nás dovede k železniční stanici Ostrov nad Ohří. Do ní se zrušená trať zapojovala z prostorových důvodů úvraťově. Tady naše výprava konči.

Zbývá ještě závěrečné zamyšlení. Velká škoda je především trolejbusové tratě, která byla ještě nedávno funkční. Její prodloužení od horní brány Škody po trasách autobusových linek přes Dolní Žďár a centrum Ostrova k vlakovému nádraží by bylo v současnosti adekvátní a přitom poměrně levnou náhradou zrušené tratě. Areál Škody by mohl posloužit i jako garáž a opravna. Ovšem ani existence tratě, zvláště pokud by byla elektrifikována (pro výhodnější provoz na velkém sklonu i možnost přímých spojů třeba z Karlových Varů), by nemusela být na škodu. Byť nevede úplně centrem, bývalá zastávka je v přijatelné docházkové vzdálenosti od něj. Navíc lze zřídit další zastávku u sídliště a nasadit do provozu tramvlaky. Obnovu silnicí zabraného úseku mezi Dolním a Horním Žďárem je pak možné realizovat zapuštěním koleje do rozšířené krajnice silnice, se zpevněním břehu potoka. Nabízí se také možnost prodloužení po úbočí k dolní stanici lanové dráhy na Klínovec. Současně by byla obsluha Jáchymova přenechána návazným autobusům pokračujícím do hor (mimo jiné do Božího Daru, odkud mohou být dovedeny až k železniční stanici Kurort Oberwiesenthal), neboť sklon by zde zřejmě vyžadoval zbytečně nákladné podpovrchové zastávky. Velmi futuristická vize se týká možného prodloužení tratí z Jáchymova i Kurort Oberwiesenthalu (za použití delších tunelů) do Božího Daru, kde by vznikl přestupní bod a případně přechodová kolej pro vozidla s upravitelným rozchodem. Sjednocení rozchodu není zatím předpokládáno, tunely by přesto měly být připraveny na normální rozchod. Uvedená vize však naráží na nalezení efektivního modelu provozu. Tento problém zůstane jistě velmi dlouho, ne-li navždy nevyřešen.


Přibližná kilometráž výpravy:
místo aktuální značka km
Kurort Oberwiesenthal, železniční stanice  - 0
Loučná pod Klínovcem, most přes Hraniční potok žlutá, červená 1
Klínovec, turistická chata červená 5
Boží Dar, náměstí žlutá 9
Jáchymov, bývalá železniční stanice  - (zrušená trať) 16
Horní Žďár, bývalá železniční zastávka  - (silnice, chodník) 19
Dolní Žďár, bývalá železniční zastávka  - (zrušená trať) 21
Ostrov nad Ohří, bývalá železniční zastávka  - (zrušená trať / chodník) 23
Ostrov nad Ohří, železniční stanice  - 25

Mapa Edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
4 Krušné hory - Karlovarsko

Historický jízdní řád:
Jízdní řád ČSD 1956 - 1957 (výňatek), z archivu Jakuba Třeštíka

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové spojení do stanice Kurort Oberwiesenthal s příjezdem nejpozději ve 12:00.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit vlakové spojení ze stanice Ostrov nad Ohří s odjezdem nejdříve téhož dne v 17:00.
Nejvýhodnějšími jízdenkami pro cestu tam jsou v současnosti SONE+DB, REGIONet+DB či mezinárodní jízdenka se slevou RailPlus (ta jen tehdy, cestujete-li přes Vejprty). Volba záleží zejména na dni, výchozím místě, ujeté vzdálenosti a použitých kategoriích vlaků.
Informace o tarifních podmínkách Společnosti saských parních železnic viz na samostatných stránkách Fichtelberské dráhy.
Pro cestu zpět si lze vybrat nejvýhodnější jízdenku z nabídky Českých drah
zde, příslušnou cenu vám spočítá Tarifní kalkulátor.
Trasu lze v současnosti projít i obráceně, s příjezdem do Ostrova nejpozději do 11:00 a odjezdem z Oberwiesenthalu kolem 16:00.

Možnosti občerstvení a ubytování:
- restaurace a ubytovny v obcích na trase (ubytování ve zvoleném místě je lepší pomocí internetu či telefonu předem ověřit a rezervovat)
- při jednodenní variantě doporučuji vzhledem k délce trasy vzít s sebou pro jistotu vlastní zásoby


Fotografie:

Vlak s parní lokomotivou přijel do stanice Kurort Oberwiesenthal.
Foto František Nyklíček, 26. 8. 2007.
 
Zchátralá turistická chata s věží na Klínovci. V pozadí vysílač.
Foto František Nyklíček, 26. 8. 2007.
 
Náměstí v Božím Daru s autobusovou zastávkou.
Foto František Nyklíček, 26. 8. 2007.
 
Horní část náměstí v Jáchymově s kostelem svatého Jáchyma.
Foto František Nyklíček, 27. 4. 2008.
 
Pohled do prostoru bývalého nádraží v Jáchymově od konce tratě.
Foto František Nyklíček, 27. 4. 2008.
 
Jáchymovský portál jáchymovského tunelu s náletovými dřevinami.
Foto František Nyklíček, 27. 4. 2008.
 
Kamenný mostek přes přítok Jáchymovského potoka.
Foto František Nyklíček, 27. 4. 2008.
 
Kamenný mostek přes Jáchymovský potok v Horním Žďáru.
Foto František Nyklíček, 27. 4. 2008.
 
Zachovaná část tratě vede přes ostrovské sídliště...
Foto František Nyklíček, 27. 4. 2008.
 
... k bývalé zastávce v blízkosti středu města, při Krušnohorské ulici.
Foto František Nyklíček, 27. 4. 2008.
 
Náměstí v Ostrově s radnicí, morovým sloupem a restauracemi.
Foto František Nyklíček, 27. 4. 2008.
V závěru trať klesá ke stanici Ostrov nad Ohří (vpravo vzadu).
Foto František Nyklíček, 27. 4. 2008.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.