Výprava za pozůstatky tratě Dobrovice - Dětenice

(zveřejněno 10. 7. 2004, poslední úprava 18. 4. 2006)


OBSAH:

   Popis výpravy
   Praktické informace
   Fotografie


Popis výpravy:

Trať mezi stanicí Dobrovice a odbočkou Rokytňany, odkud měla společný úsek do Dětenic s dosud provozovanou tratí 063 Kopidlno - Bakov nad Jizerou, lze rozdělit na dva samostatné funkční úseky. Prvním z nich je stále ještě provozovaná vlečka Dobrovice - Dobrovice město, sloužící místnímu cukrovaru. Na ni je kolejovým trojúhelníkem napojen již z provozu vyřazený úsek Dobrovice město - Rokytňany. Tento úsek byl v provozu od 26. 8. 1883 do 1. 1. 1974. Podrobnější historii tratě mapuje publikace "Místní dráha Dobrovice - Dětenice" z edice Pohledy do dějin zrušených tratí, vydávané Vydavatelstvím dopravní literatury .

Výpravu začneme ve stanici Dobrovice, odkud se vydáme po silnici souběžně s dráhou směrem k Dobrovicím. Těsně před městem nás trať opustí a my si prohlédneme centrum města. Z náměstí se vydáme zpět komunikací souběžnou s tou, po níž jsme přišli, avšak vedoucí východněji. Za městem narazíme na zmiňovaný kolejový trojúhelník. Ten si můžeme prohlédnout detailněji (když budeme mít štěstí, spatříme při tom i lokomotivu řady 710).

Poté se vydáme směrem k bývalé zastávce a nákladišti Dobrovice město. Tu obejdeme zleva, neboť je oplocena (trať je využívána jako vlečka k odstavování vozů firmou Škoda Auto). Za nákladištěm již můžeme pokračovat po samotné trati, která se stáčí vlevo. Cestou přejdeme přejezd polní cesty, stočíme se opět vpravo, ještě jeden přejezd, projdeme rákosím a již se ocitáme v Semčicích. Továrna po levé straně trať také využívala jako vlečku. Přejdeme silnici a dostaneme se do prostoru místní zastávky a nákladiště. Ještě v roce 2003 zde bylo kolejiště, v současnosti je však již sneseno.

Stejně jako v předchozím úseku, i za Semčicemi vede těleso tratě mezi poli. Ještě v obci překoná dva můstky (u druhého se můžeme zastavit a pokochat se pohledem na ovce v zahradě po levé straně). Těleso je v tomto úseku zarostlejší než v předchozím. Za obcí se stáčí doleva a pravým obloukem zamíří přímo k okraji obce Žerčice, kde je také zastávka s nákladištěm. Budova slouží jako obytný dům, prostor někdejšího kolejiště je zřejmě obyvateli považován za soukromý prostor, proto zde nedoporučuji výstřední chování.

K okraji obce dojdeme ještě po tělese, které je za zastávkou lemováno udržovaným trávníkem. Na následujícím přejezdu hlavní silnice odbočíme z tratě a vydáme se po této silnici souběžně se značně zarostlým tělesem. Asi po kilometru silnice odbočuje vpravo a podél tratě vede daleko klidnější a příjemnější cesta. Po ní pokračujeme ještě asi 2,5 kilometru, až dorazíme k zelené turistické značce. V těchto místech jsme se od tratě poněkud odklonili. Odbočíme tedy z cesty vlevo po značce a posléze vpravo na těleso tratě. Některé jeho úseky je třeba pro bujnou vegetaci obejít, jiné jsou naopak upraveny jako těžařské cesty pro těžbu dřeva. Můžeme zde obdivovat četné náspy a zářezy.

Těleso po necelém kilometru končí na okraji pískovny u obce Ledce. Pískovnu je třeba obejít zleva po místních cestách. Vydáme se tedy po okraji lesa k hájovně, odtud půjdeme kousek po nám již známé zelené značce a pokračujeme po silnici směrem do Ujkovic. Mineme zajímavý objekt bývalé sýpky a dostaneme se na křižovatku nedaleko vyústění drážního tělesa. Dáme-li se po něm zpět k pískovně, můžeme se pokochat budovami bývalé stanice. Potom pokračujeme zpět a dále po tělese přes pole až k dalšímu přejezdu, za nímž se trať noří do lesa. Zde začíná velmi dobře schůdný úsek.

Po něm dojdeme pohodlně až na druhý okraj lesa. Tady však narazíme na neprostupné křoviny. Dáme se proto po cestě vpravo, až dojdeme na silnici. Odbočíme po ní vlevo. Zanedlouho následuje pravá zatáčka, kde se od silnice odkloníme a po znatelné polní pěšině půjdeme severoseverozápadním směrem. Po chvíli dojdeme do blízkosti odbočky Rokytňany a stejnojmenné zastávky, kde naše výprava končí.


Přibližná kilometráž výpravy:
místo aktuální značka km
Dobrovice, žst.  - (silnice) 0,0
Dobrovice, nám.  - (silnice) 2,5
Dobrovice město, žst.  - (cesta, zrušená trať) 4,0
Semčice, žst.  - (zrušená trať) 7,0
Žerčice, žst.  - (silnice), zelená, - (zrušená trať) 9,2
Ledce, pískovna  - (pole, silnice) 14,0
Ujkovice, přejezd  - (zrušená trať, silnice) 15,5
Rokytňany, ž. zast.  - (zrušená trať) 20,0

Mapy Edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
17 Dolní Pojizeří - Mladoboleslavsko a Nymbursko
18 Nymbursko a Kopidlnsko

Historický jízdní řád:
Jízdní řád ČSD 1968 - 1969 (výňatek), z archivu Jakuba Třeštíka

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové spojení do stanice Dobrovice s příjezdem 9:20.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit vlakové spojení ze stanice Rokytňany s odjezdem 15:20.
Nejvýhodnější jízdné z nabídky Českých drah vybírejte
zde, příslušnou cenu vám spočítá Tarifní kalkulátor.

Možnosti občerstvení:
- na tuto výpravu je dobré se vybavit vlastním občerstvením
- při dostatku času je z Rokytňan možno dojet vlakem dvě zastávky do Dětenic a zde navštívit středověkou restauraci


Fotografie:


Vlečková lokomotiva řady 710 ve stanici Dobrovice.
Foto František Nyklíček, 17. 7. 2004


Tatáž lokomotiva o něco později tlačí vlak pro firmu Škoda směrem k Dobrovicím městu.
Foto František Nyklíček, 17. 7. 2004


Radnice na náměstí v Dobrovicích.
Foto Jan Skalický, 26. 9. 2003


Větvení tratě od Dobrovic. Vlevo vlečka do cukrovaru, přímo trať do Rokytňan. Za výhybkou je přejezd silnice, po níž jsme zleva přišli.
Foto František Nyklíček, 26. 9. 2003


Do třetice lokomotiva řady 710, tentokrát na rameni od cukrovaru směrem do Dobrovic.
Foto Jan Skalický, 26. 9. 2003


Oplocené nákladiště Dobrovice město. Pohled ve směru do Rokytňan.
Foto František Nyklíček, 17. 7. 2004


Úsek trati za nákladištěm Dobrovice město.
Foto František Nyklíček, 26. 9. 2003


Pohled od přejezdu polní cesty mezi Dobrovicemi a Semčicemi směrem k Dobrovicím.
Foto Jan Skalický, 26. 9. 2003


Za přejezdem následuje přímý úsek až k Semčicím.
Foto František Nyklíček, 17. 7. 2004


Nákladiště Semčice je již v současnosti zbaveno kolejiště. Traťová kolej končí asi 50m před ním a je označena jako vlečka firmy Škoda.
Foto František Nyklíček, 17. 7. 2004


Dnes již historický snímek nákladiště Semčice s kolejištěm, pohled ve směru do Dobrovic.
Foto Jan Skalický, 26. 9. 2003


Mostek bezprostředně za rokytňanským zhlavím stanice Semčice, na fotografii ještě s kolejištěm.
Foto František Nyklíček, 26. 9. 2003


Nedaleko za ním následuje další mostek (na fotografii opět ještě s kolejištěm). Těleso tratě je v tomto úseku již značně zarostlé.
Foto František Nyklíček, 26. 9. 2003


Po levé straně tohoto mostku můžeme obdivovat zahradu s ovcemi obehnanou dřevěným plotem.
Foto František Nyklíček, 26. 9. 2003


Úsek tratě před Žerčicemi (ve středu snímku je sotva znatený žerčický kostel) .
Foto František Nyklíček, 17. 7. 2004


Staniční budova v Žerčicích, pohled směr Dobrovice. Před budovou z této strany bylo kolejiště.
Foto František Nyklíček, 26. 9. 2003


Přejezd hlavní silnice za obcí Žerčice. Tento přejezd, ač jsou v okolí koleje již sneseny, je pro účastníky silničního provozu stále řádně vyznačen. V následujícím úseku vede těleso po levé straně silnice. Pohled směrem do Rokytňan.
Foto Jan Skalický, 26. 9. 2003


Přejezd příčné cesty odbočující vlevo z místní silnice.
Foto František Nyklíček, 17. 7. 2004


Přejezd sotva znatelné cesty, po níž vede zelená značka. Zde vchází trať do lesa, za nímž se již nachází úsek přerušený pískovnou.
Foto František Nyklíček, 17. 7. 2004


Lesní úsek, upravený jako cesta pro stroje těžící dřevo.
Foto František Nyklíček, 17. 7. 2004


Staniční budova v Ujkovicích, vpravo směr Dobrovice. Kolejiště se nacházelo na této straně budovy.
Foto František Nyklíček, 17. 7. 2004


Nádherně patrné těleso za přejezdem v Ujkovicích, směr Rokytňany.
Foto František Nyklíček, 17. 7. 2004


Dobře schůdný lesní úsek mezi Ujkovicemi a Rokytňany.
Foto František Nyklíček, 17. 7. 2004


Zastávka Rokytňany na trati Kopidlno - Dolní Bousov. Odtud vlevo, směrem vytyčeným stromy, odbočovala trať do Dobrovic.
Foto František Nyklíček, 17. 7. 2004


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.