Výprava z Kraslic do Zwickau, Plauen, Františkových Lázní, Chebu, Sokolova a zpět

(zveřejněno 31. 1. 2004)


OBSAH:

   Popis výpravy
   Praktické informace
   Fotografie


Popis výpravy:

Tato výprava se poněkud liší od většiny zde uvedených. Jejím hlavním cílem je poznat některá města společného česko-německého regionu Egrensis, přičemž přesun mezi těmito městy se odehrává vlakem. Ve většině úseků je mezi spoji hodinový nebo dvouhodinový interval, proto zde nejsou vypisovány všechny varianty spojení, ale pouze varianta optimální. Pro první den výpravy doporučuji zakoupit v pokladně nástupní stanice (nutný elektronický výdej!) síťovou jízdenku SONE+, která platí i na vybraných německých tratích (bližší podmínky použití této jízdenky viz u Českých drah). V některých stanicích je možné alternativně zakoupit regionální jízdenku EgroNet Ticket (platnou i v některých systémech MHD).

Výprava začíná ve stanici Kraslice, odkud se vlakem společnosti Vogtlandbahn vydáme (s použitím výše zmíněné jízdenky) do Zwickau. Nejlépe je vystoupit až ve stanici Zwickau Zentrum. Koncový úsek tratě je vzorovou ukázkou, jak integrovat železnici do městského a regionálního dopravního systému, a celá trať potom dokládá, jak může vypadat železniční doprava, když existuje politická vůle ji modernizovat a přiblížit lidem.

Ze zastávky Zwickau Zentrum je nejlépe se vydat po Innere Schneeberger Straße na Hauptmarkt, z jehož protějšího levého rohu vede Hauptstraße. Tam najdeme turistické informační centrum, kde můžeme získat plán města a lépe se tak zorientovat. Potom si můžeme zvolit libovolnou procházkovou trasu, a když už jsme unaveni, posedět v některém z parků. Nakonec se vydáme na hlavní nádraží (můžeme použít tramvaj, nebo její trať po Bahnhofstraße sledovat pěšky).

Z hlavního nádraží pojedeme dalším vlakem (stále s toutéž jízdenkou) do města Plauen. Ze zdejšího hlavního nádraží se do centra dostaneme nejlépe tramvají nebo pěšky podél jejích kolejí. Výchozím bodem k prohlídce centra může být zastávka Tunnel. Pokud se z této zastávky, nacházející se na Postplatz, dáme ulicí Unterer Graben, pak na rohu této ulice a Herrenstraße najdeme turistické informační centrum, kde nám opět zdarma vydají plánek středu města. Volba další trasy opět záleží na nás. Nutno ovšem předeslat, že narozdíl od Zwickau zde bohužel již neexistuje souvislé historické centrum, jen jeho zbytky v okolí náměstí Altmarkt.

Po prohlídce města se vydáme opět na nádraží, odkud nás vlak (stále s toutéž jízdenkou) doveze do Františkových Lázní. Zajímavé je po cestě sledovat několikerý přechod tratě přes klikatou státní hranici - zatímco na německé straně je trať, ke cti zdejších železničářů i politiků, v bezvadném stavu, o českých úsecích se totéž bohužel říci nedá. Ve Františkových Lázních mohu doporučit ještě před započetím prohlídky města návštěvu nádražní restaurace.

Od nádraží se dáme nejlépe Nádražní ulicí a přes Městské sady dojdeme přímo do centra města. Zde můžeme při troše štěstí sehnat plán a s ním zahájit večerní procházku (infocentrum je u autobusových zastávek, v protějším cípu Městských sadů než ústí cesta od nádraží). Zavčas je také dobré se poohlédnout po ubytování. Nejlepší je vyhledat některou z ubytoven dále od středu města, zejména kvůli cenám. V krajním případě je možné dojít do rekreačního areálu Jadran (2 km západně od města), odkud je nádherná ranní procházka zpět.

Pokud vstaneme časněji, můžeme si znovu projít město a koupit si k snídani čerstvé pečivo. Potom dojdeme na nádraží a odtud odjedeme vlakem (již s novou jízdenkou) do Chebu. Plán je možné koupit v infocentru přímo na nádraží. Z nádraží se dáme přímo ulicí Svobody, která vede až do centra města. Na jeho prohlídku doporučuji si vyhradit delší dobu. I přes poměrně rozsáhlou asanaci části města v 70. letech 20. století se dochovalo unikátní historické jádro. Zajímavý je také Chebský hrad.

Z Chebu se následně vydáme vlakem do Sokolova. Na první pohled poměrně špinavé průmyslové město ukrývá hezké centrum v okolí Starého náměstí, a dále pozdně renesanční (později klasicistně upravený) zámek. Nejlépe je jít od nádraží jižně ulicí Jednoty, kterou za mostem přes Ohři opustíme a dáme se vpravo po pěšině podél Lobezského potoka, až dojdeme na křižovatku Rokycanovy a K. H. Borovského. Za protějším rohem této křižovatky je zámecký park a zámek, v němž je infocentrum (v knihovně v 1. patře). Tam dostaneme potřebné informace a hlavně plán města, který nám bude spolehlivým průvodcem.

Po prohlídce Sokolova se vydáme zpět na nádraží, odkud můžeme jet vlakem do Kraslic, zde se ubytovat a dopřát si ještě nějaký ten den v této nádherné části Krušných hor, nebo se můžeme vydat rovnou na zpáteční cestu domů.


Spojení:
Nultý den - PÁTEK
km zastávka/stanice příjezd odjezd autobus/vlak
varianta 1
(z celkových časových i finančních úsporných důvodů je pro spojení z Prahy do Sokolova dočasně vybráno autobusové spojení)
0 Praha, ÚAN Florenc, stanoviště č. 22 - 14:45 410450 38
151 Sokolov, aut. nádr. 17:25 - -
  Pěší přesun ulicí Jednoty (přes Ohři) asi 150 m.      
0 Sokolov - 17:55 Os 17024
24 Kraslice 18:32 - -
varianta 2
(z celkových časových i finančních úsporných důvodů je pro spojení z Prahy do Sokolova dočasně vybráno autobusové spojení)
0 Praha, ÚAN Florenc, stanoviště č. 22 - 17:00 410450 22
151 Sokolov, aut. nádr. 19:40 - -
  Pěší přesun ulicí Jednoty (přes Ohři) asi 150 m.      
0 Sokolov - 19:55 Os 17028
24 Kraslice 20:32 - -
Na lince 410450 (varianta 1 i 2) je poskytována komerční sleva 20% pro držitele průkazu ISIC-STUDENT.

První den - SOBOTA
km stanice příjezd odjezd vlak
0 Kraslice - 8:03 Os 82060
73 Zwickau Zentrum 9:53 - -
  Následuje prohlídka Zwickau (asi 2,5 hod.).      
0 Zwickau (Sachsen) Hbf - 13:09 Os 24009
48 Plauen (Vogtland) ob Bf 14:16 - -
  Následuje prohlídka Plauen (asi 1,5 hod.).      
0 Plauen (Vogtland) ob Bf - 16:17 Os 24011
33 Adorf (Vogtland) 16:58 17:01 Os 24035
67 Františkovy Lázně 17:43 - -

Druhý den - NEDĚLE
km stanice příjezd odjezd vlak
0 Františkovy Lázně - 9:44 Os 24003
9 Cheb 9:59 - -
  Následuje prohlídka Chebu (asi 3,5 hod.).      
0 Cheb - 14:07 Os 7049
29 Sokolov 14:41 - -
  Následuje prohlídka Sokolova (asi 2,5 hod.).      
varianta 1 - návrat do Kraslic
0 Sokolov - 17:55 Os 17024
24 Kraslice 18:32 - -
varianta 2 - návrat do Prahy
0 Sokolov - 17:42 Os 7055
23 Karlovy Vary 18:10 18:13 R 835
216 Praha hl.n. 21:45 - -
V úseku Praha Zličín - Praha hl.n. lze i v uvedeném rychlíku R 835 (varianta 2) použít předplatní jízdenky MHD. Tarifní vzdálenost Sokolov - Praha Zličín je 197 km.
* Poznámky:
- zde uvedená vlaková spojení vycházejí z prvního vydání jízdního řádu ČD 2003/2004;
- aktuální informace o dopravním spojení vám najde IDOS;
- aktuální informace o vlakovém spojení a výlukách lze vyhledat u Českých drah.

 

Možnosti občerstvení:

Nultý den výpravy:
- do vlaku je třeba se vybavit vlastním občerstvením
- po příjezdu možno využít restaurace na nádraží či na náměstí v Kraslicích
- dobré je se večer předzásobit na ráno v některém z obchodů v Kraslicích

První den výpravy:
- restaurace a stánky ve Zwickau a Plauen
- nádražní restaurace ve Františkových Lázních

Druhý den výpravy:
- pekařství a obchody ve Františkových Lázních
- restaurace a obchody v Chebu
- restaurace a obchody v Sokolově

 

Možnosti ubytování:

Kraslice:
(bude doplněno)

Františkovy Lázně:
- U Vrby, Slepá ul. (okolo 200,- Kč/noc)
- Rekreační areál Jadran, 2 km západně od města (okolo 250,- Kč/noc)
- a další


Fotografie:


Tento vlak nás dopraví z Kraslic do stanice Zwickau Zentrum (na obrázku).
Foto 31. 7. 2003.


Dál pokračuje už jen úzkorozchodná tramvajová trať. Zde pracovní vůz v zastávce Hauptmarkt..
Foto 31. 7. 2003.


Náměstí Altmarkt, Plauen. Ve středu snímku dochovaná historická radnice. Velká část původního jádra neměla takové štěstí ...
Foto 31. 7. 2003.


Zámek v Plauen. V popředí hlavní městská komunikace, pravděpodobně v místech někdejší historické zástavby.
Foto 31. 7. 2003.


Johanniskirche, Plauen. V popředí tatáž hlavní komunikace. Vpravo od kostela, za blokem činžovních domů, je Altmarkt. Zámek se nyní nachází za stanovištěm fotografa.
Foto 31. 7. 2003.


Věž, která byla pravděpodobně součástí městského opevnění, dnes sousedí s restaurací. Nároží Postplatz a Unterer Graben, Plauen.
Foto 31. 7. 2003.


Lutherkirche, Unterer Graben, Plauen.
Foto 31. 7. 2003.


Takovýto vlak nás doveze z Plauen do Františových Lázní a další den do Chebu. Zde ve Františkových Lázních.
Foto 31. 7. 2003.


Úzkorozchodná vlečka do objektu Lázní III ve Františkových Lázních (pohled směrem od objektu). Výhybka je funkční.
Foto 31. 7. 2003.


Téměř propagační snímek: Národní ulice ve Františkových Lázních.
Foto 31. 7. 2003.


Evangelický kostel ve Francouzské ulici ve Františkových Lázních.
Foto 1. 8. 2003.


Průhled Jiráskovou ulicí ve Františkových Lázních ke kostelu Povýšení sv. Kříže.
Foto 1. 8. 2003.


Pravoslavný chrám sv. Olgy v Kollárově ulici ve Františkových Lázních.
Foto 1. 8. 2003.


V takovémto pohodlí se přesuneme do Chebu.
Foto 1. 8. 2003.


Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu. V pozadí známý Špalíček a kostel sv. Mikuláše.
Foto 1. 8. 2003.


Františkánské náměstí v Chebu, pohled směrem ke Dlouhé ulici. Náměstí se nachází mezi gotickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie (vlevo) a barokním kostelem sv. Kláry (vpravo).Ani jeden z kostelů však není v tomto pohledu příliš vidět.
Foto 1. 8. 2003.


Chebský hrad v pohledu od ulice Trčky z Lípy (levá fronta domů pravděpodobně byla v 70. letech 20. století asanována).
Foto 1. 8. 2003.


Náměstíčko při počátku Cechovní ulice (ulice vedoucí přímo a stáčející se doprava). Vlevo od ní začíná Kamenná ulice. Zleva příchází Smetanova ulice a zprava ulice Křižovnická.
Foto 1. 8. 2003.


Jateční ulice v pohledu od náměstí Krále Jiřího z Poděbrad směrem ke Dlouhé.
Foto 1. 8. 2003.


Růžový kopeček v pohledu z Hradební ulice.
Foto 1. 8. 2003.


Březinova ulice v Chebu v pohledu směrem od Dlouhé.
Foto 1. 8. 2003.

Fotografie ze Sokolova budou časem dodány.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.