Výprava za pozůstatky tratě Hrdly - Doksany a dále do Budyně nad Ohří a Libochovic

(zveřejněno 17. 11. 2006)


OBSAH:

   Popis výpravy
   Praktické informace
   Fotografie


Popis výpravy:

Na tuto výpravu, kterou můžeme vykonat i na jízdním kole, se vydáme ze železniční zastávky Hrdly, a to z nástupiště pro směr do Prahy. Pokud jsme přijeli od Prahy, přejdeme na opačné nástupiště pomocí mostu přes trať, na nějž vedou z obou nástupišť schodiště. Ze zmíněného nástupiště vyjdeme cestou, která do něj ústí od západu obloukem. Tato cesta je spodkem někdejší vlečky doksanského cukrovaru, o níž však nemáme k dispozici mnoho informací. Svršek této vlečky byl zřejmě již dávno snesen. Cesta nás vede přes malé sídliště, překříží ulici a pokračuje nejprve zářezem a později po náspu do obce Dolánky nad Ohří. Zde se stočí více k jihu, projde lesem a vyústí mezi několika staveními na levé a širým polem s několika chmelnicemi na pravé straně. Ke stavením odbočuje z tělesa samostatná, s tratí souběžná cesta.

Těleso tratě by nás mělo zavést až na okraj Doksan, kde se po překřížení místní cesty ke hřbitovu stáčelo k cukrovaru. Pokud by úsek nebyl průchozí kvůli vegetaci, je možné jej obejít po poli - asi 50 metrů po pravé straně od tratě vede také polní cesta. U hřbitova trať opustíme, místní cestou vyjdeme na hlavní silnici a po její levé krajnici dojdeme až ke křižovatce před doksanským zámkem. Než se vydáme dále vpravo směrem do Brozan nad Ohří, můžeme si dopřát jeho prohlídku.

Pokračovat budeme po silnici do Brozan, kde nás už doprovází červená značka. Za mostem přes Ohři, kterým se dostáváme na ostrov Svatého Klimenta, je silnice dokonce vybavena chodníkem, což je s ohledem na možný automobilový provoz celkem příjemné. V Brozanech projdeme kolem kostela svatého Gottharda a zadem, kolem hřiště kopané, se dostaneme na lesní cestu souběžnou se silnicí (tu mohou jezdci na kolech využít již odtud), na kterou posléze cesta ústí. Silnice nás vede lesem, podejde široký dálniční viadukt (viditelný a slyšitelný široko daleko) a mezi poli zamíří do Hostěnic. Zde přejdeme most přes vodní kanál, čímž opustíme ostrov, a dojdeme na náves.

Odtud je značka, pravděpodobně po záplavách v roce 2002, odvedena od řeky, a to asi v délce jednoho kilometru. Pokračuje tedy po cestě na západní okraj obce. Zde nalevo odbočuje serpentinou polní cesta. Značka vede pěšinou, která tuto serpentinu překříží, a dále sleduje nejprve drátěný plot a poté okaj lesa po levé straně. Po chvíli se do lesa vnoří a sestoupá na břeh řeky. V následujícím úseku je cesta trochu krkolomná a je třeba jít poněkud opatrně. Cyklistům doporučuji buď k řece nesestupovat se značkou, nýbrž při první další příležitosti, anebo alespoň v tomto úseku kolo vést. Jízda by zde mohla způsobit další erozi břehu s možným sesutím stezky do řeky, anebo přinejmenším pád člověka i se strojem do vody.

Po tomto obtížnějším úseku se zprava připojuje širší cesta (po níž snad mohou už cyklisté přijet, pokud se na ni z pole dostanou), která nás vede dále po břehu řeky až k jejímu meandru. Zde řeku na čas opouštíme a po lesní a polní cestě přicházíme do Břežan nad Ohří. Tady se spolu se značkou napojíme na silnici, vyjdeme z obce a dojdeme k přejezdu železniční tratě. Pokud za přejezdem odbočíme vpravo, ocitneme se v železniční zastávce Břežany nad Ohří. Odtud si v případě nouze můžeme zkrátit cestu vlakem do Libochovic, anebo jet opačným směrem přes Budyni nad Ohří (Od prosince 2006 je zde osobní doprava zastavena!).

Kousek za přejezdem značka odbočuje ze silnice doleva na stezku. Ta se na silnici připojí až před mostem přes Ohři, a pak už ji neopustí, dokud nás nedovede na náměstí v Budyni nad Ohří. Pokud bychom se odtud dali vlevo, došli bychom po pěti stech metrech do železniční stanice, což je opět možné využít v časové tísni (Od prosince 2006 je zde osobní doprava zastavena!). My se však dáme vpravo, abychom došli k zámku. Zde můžeme opět vykonat prohlídku.

Z náměstí v Budyni nad Ohří můžeme pokračovat buď po červené značce, anebo od zámku po silnici ve směru Mšené Lázně. Tuto silnici značka za městem kříží, ze silnice na značku odbočíme doprava. Poté půjdeme Budyňským lesem, na jehož počátku přejdeme mostek přes Malou Ohři. Asi po kilometru a půl les na pravé straně střídá pole, a po dalším kilometru přicházíme na silnici. Po ní se dáme doleva, abychom na okraji Kostelce nad Ohří odbočili vlevo na místní cestu. Pokud však chceme uspořit čas, můžeme jít dále po silnici, z níž na dalším rozcestí na tutéž značku odbočíme doprava.

Jestliže jsme se rozhodli jít přes obec, půjdeme po místní cestě. Můžeme se pokochat průhledem na místní kostelík, ale značka nás k němu stejně nezavede. Z cesty odbočí vpravo na pěšinu, a kolem zajímavého, i když poněkud zchátralého stavení po pravé straně nás dovede na malé prostranství se stromem a lavičkou, kde si můžeme odpočinout. Na tomto prostranství je též umístěn rozcestník. Poté dojdeme na silnici a pokračujeme vpravo až do místa, kde značka odbočuje ze silnice vlevo (sem bychom byli z druhé strany přišli, pokud bychom byli nešli přes obec).

Závěrečná fáze naší cesty vede lesem podél Malé Ohře, dále skrz areál zahradnictví, odkud přejde na asfaltovaný povrch, a před několika chalupami patřícími k Poplzům odbočí k Ohři. Podél ní dojdeme až na silnici, kde se k nám přidá modrá značka, a spolu s ní dojdeme kolem kostela na libochovické náměstí. Zatímco červená značka pokračuje dále k železniční zastávce Libochovice město, modrá vede přes náměstí, kolem pivovaru, autobusového stanoviště a přes železniční přejezd ke stanici Libochovice. Ještě než se však vydáme na nádraží, podíváme se po náměstí a pochopitelně do zámku. Bez jeho prohlídky by naše dnešní výprava byla myslím značně ochuzena. Potom už si můžeme vybrat některou z výše uvedených cest na vlak.


Harmonogram výpravy:
km místo příchod odchod značka
0 Hrdly, železniční zastávka - 9:30 - (zruš. trať, silnice)
4 Doksany, zámek 10:20 11:20 červená
5,5 Brozany nad Ohří, náměstí 11:40 11:40 červená
8 Hostěnice 12:10 12:10 červená
12 Břežany nad Ohří, železniční zastávka 13:00 13:00 červená
13,5 Budyně nad Ohří, zámek 13:25 14:35 červená
16 Kostelec nad Ohří 15:05 15:05 červená
20,5 Libochovice, zámek 15:55 17:05 červená/modrá
Varianta A
21 Libochovice město, železniční zastávka 17:10 - -
Varianta B
21,5 Libochovice, železniční stanice 17:15 - -
V případě prohlídek všech tří zámků doporučuji předem ověřit jejich časové polohy a podle toho případně upravit harmonogram.

Mapa edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
9 Podřipsko

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové spojení do zastávky Hrdly s příjezdem okolo 9:30.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit vlakové spojení ze stanice Libochovice nebo zastávky Libochovice město s odjezdem okolo 17:10.
Nejvýhodnější jízdné z nabídky Českých drah vybírejte
zde, příslušnou cenu vám spočítá Tarifní kalkulátor.

Možnosti občerstvení:
Z časových důvodů je dobré se vybavit i vlastním občerstvením, restaurace s různým rozsahem nabídky jsou ve všech obcích na trase.


Fotografie:


Zastávka Hrdly, pražské nástupiště. Za mostem, u konce nástupiště, odbočuje doleva těleso bývalé vlečky do Brozan.
Foto František Nyklíček, 26. 9. 2006.


Těleso tratě mezi Dolánky nad Ohří a Hrdly.
Foto František Nyklíček, 26. 9. 2006.


Těleso tratě v Dolánkách nad Ohří, pohled ve směru ke Hrdlům.
Foto František Nyklíček, 26. 9. 2006.


Těleso tratě mezi Dolánky nad Ohří a Doksany v místě odbočení obslužné cesty k zahradám domů.
Foto František Nyklíček, 26. 9. 2006.


Cukrovar v Doksanech, který byl příčinou vzniku tratě z Hrdlů. Trať k němu přicházela zprava.
Foto František Nyklíček, 26. 9. 2006.


Pohled k někdejšímu klášteru v Doksanech, který byl v 17. až 18. století přestavěn na zámek.
Foto František Nyklíček, 26. 9. 2006.


Most přes Ohři v Doksanech, pohled směrem do obce.
Foto František Nyklíček, 26. 9. 2006.


Kostel svatého Gottharda v Brozanech nad Ohří.
Foto František Nyklíček, 26. 9. 2006.


Část meandru Ohře mezi Břežany a Hostěnicemi.
Foto František Nyklíček, 26. 9. 2006.


Původně hrad, později přestavěný na zámek, v Budyni nad Ohří.
Foto František Nyklíček, 22. 9. 2003.


Průhled cestou ke kostelu svatého Petra a Pavla v Kostelci nad Ohří. Značka však ze stanoviště fotografa odbočuje vpravo do stráňky.
Foto František Nyklíček, 26. 9. 2006.


Pohled z jihovýchodního cípu náměstí na část zámku v Libochovicích.
Foto František Nyklíček, 22. 9. 2003.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.