Výprava na hrad Kost, zámek Humprecht a do Sobotky

(zveřejněno 26. 6. 2006)


OBSAH:

   Popis výpravy
   Praktické informace
   Fotografie


Popis výpravy:

Výpravu začneme v železniční zastávce Libošovice na trati mezi Mladou Boleslaví a Starou Pakou, odkud se vydáme po modré značce do stejnojmenné obce. Zde nás zaujme, kromě možnosti občerstvení, pozdně gotický kostel sv. Prokopa. Od něj budeme pokračovat po červené značce Prokopským údolím, podél říčky Klenice, přes rozcestí se zelenou a modrou značkou, až do obce Podkost.

Tato obec těsně sousedí s Kostí, gotickým hradem z přelomu 14. a 15. století, jehož prohlídku doporučuji absolvovat. Možné je také občerstvení v místní restauraci. Dále budeme pokračovat po červené údolím Plakánek, v němž je na říčce Klenici vytvořen rybníček. Kousek pod ním odbočuje doleva modrá značka, po níž se dostaneme do Vesce, příjemné vesničky s roubenými domy.

Po modré značce vyjdeme na silnici vedoucí do Sobotky. Na křižovatce se silnicí do Libošovic značku opustíme a půjdeme přímo až ke koupališti v Sobotce, kde se napojíme na žlutou značku. Ta se posléze větví na směr k nádraží a na směr k zámku Humprecht. V případě časové tísně můžeme jít rovnou na vlak, ovšem daleko přínosnější je vystoupat k zámku a zúčastnit se jeho prohlídky s návštěvou akusticky zajímavé místnosti, kde nám průvodkyně ráda zazpívá (nepřiměje-li ke zpěvu přímo nás).

Od zámku se vydáme po žluté značce na náměstí do Sobotky (v případě nouze lze opět po druhé větvi žluté značky dojít na nádraží). Zde stojí za pozornost kostel sv. Maří Magdalény s farou. Navštívit můžeme kromě ostatních zařízení i cukrárnu, kde v letních měsících oceníme výbornou zmrzlinu. Na nádraží nás odtud dovede nově zelená značka (v mapě je zřejmě postaru vyznačena červená).

Variantně k uvedené trase je možné jít z Plakánku přímo přes Střehom a Osek k nádraží v Sobotce a odtud si udělat kolečko přes Humprecht a náměstí zpět na nádraží. Další varianta spočívá v chůzi z Vesce po modré na zastávku Libošovice a jízdě vlakem do Sobotky, čímž odpadne možná nepříjemná cesta po silnici. Možné jsou též další obměny a prodloužení.


Harmonogram výpravy:
km místo příchod odchod značka
0 Libošovice, železniční zastávka - 12:00 modrá
0,5 Libošovice 12:10 12:10 červená
2,5 Kost, hrad 12:40 13:40 červená
4 Plakánek údolí, rozcestí 14:05 14:05 modrá
6,5 Vesec 14:45 14:45 modrá, -
8 Sobotka, plovárna 15:05 15:05 žlutá
8,5 Humprecht, zámek 15:15 16:00 žlutá
9,5 Sobotka, náměstí 16:15 16:20 zelená
10 Sobotka, železniční stanice 16:30 - zelená

Mapa Edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
19 Český ráj

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové spojení do zastávky Libošovice s příjezdem 12:00.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit vlakové spojení ze stanice Sobotka s odjezdem 16:30.
Nejvýhodnější jízdné z nabídky Českých drah vybírejte
zde, příslušnou cenu vám spočítá Tarifní kalkulátor.
V případě potřeby je možné si nechat více času na prohlídky a zvolit dřívější příjezd či pozdější odjezd.

Možnosti občerstvení:
- restaurace a obchod ve Vesci
- restaurace u Kosti
- restaurace a cukrárna v Sobotce


Fotografie:


Vlak z Mladé Boleslavi přijel do zastávky Libošovice, odkud bude pokračovat přes Libuň a Lomnici nad Popelkou do Staré Paky.
Foto František Nyklíček, 25. 6. 2006.


Kostel sv. Prokopa v Libošovicích.
Foto František Nyklíček, 25. 6. 2006.


Z Libošovic ke Kosti vede cesta příjemným, uzavřeným údolím podél říčky Klenice.
Foto František Nyklíček, 25. 6. 2006.


Obec Podkost, bezprostředně související s hradem, nás uvítá roubenou chaloupkou (pohled směrem k Libošovicím).
Foto František Nyklíček, 25. 6. 2006.


Hrad Kost v pohledu z Kosteckého dolu, zvaného též Střehomský Plakánek. Tímto údolím pokračuje naše cesta podél Klenice.
Foto František Nyklíček, 25. 6. 2006.


Skály v úzkém a uzavřeném údolí zvaném Vesecký Plakánek.
Foto František Nyklíček, 25. 6. 2006.


Dvě z roubených chaloupek ve Vesci.
Foto František Nyklíček, 25. 6. 2006.


Pohled ze silnice mezi Vescem a Sobotkou (od železničního přejezdu) na zámek Humprecht.
Foto František Nyklíček, 25. 6. 2006.


Zámek Humprecht zblízka.
Foto František Nyklíček, 25. 6. 2006.


Pohled na Sobotku po cestě od Humprechtu.
Foto František Nyklíček, 25. 6. 2006.


Jihovýchodní část náměstí v Sobotce, v pozadí kostel sv. Maří Magdalény.
Foto František Nyklíček, 25. 6. 2006.


Pohled zblízka na kostel sv. Maří Magdalény, vlevo část fary.
Foto František Nyklíček, 25. 6. 2006.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.