Výprava z Lanškrouna do Štítů

(zveřejněno 1. 5. 2007)


OBSAH:

   Popis výpravy
   Praktické informace
   Fotografie


Popis výpravy:

Výprava začíná ve městě zvaném Lanškroun - původně Landeskrone, tedy Zemská Koruna. Od nádraží se vydáme k silnici křížící trať, po níž jsme přijeli. Zde se napojíme na zelenou značku a půjdeme do města. V informačním středisku na náměstí si můžeme opatřit informační materiály a poté podniknout kratší prohlídku. Následně půjdeme dále po zelené značce, která nás vyvede za město a po cyklistické stezce dovede až do Albrechtic.

V Albrechticích, sledujíce značku, vystoupáme ulicí do kopce, a po kratší chůzi po silnici vcházíme do lesa. Chvíli klesáme a pak zase stoupáme, abychom posléze sešli do údolí Hraničního potoka. Ten sledujeme proti proudu až k rozcestí pod Herborticemi. Poblíž něj se nachází zajímavé stavení. Za tímto rozcestím začíná nejnáročnější část výpravy, výstup na Lázek. Značka vede za stavením vlevo na příkrou pěšinu, která nás vyvede na cestu stoupající po úbočích a nakonec přímo mířící k vrcholu.

Na Lázku si můžeme dostatečně oddechnout, je zde rozhledna a také restaurace (otevřená jen v sobotu a v neděli). Od vrcholu potom sestoupáme již také po červené značce k autobusové zastávce "Cotkytle, pod Lázkem". Odtud lze v případě vyčerpání sil použít autobus jak dále do Štítů na náměstí a k železniční stanici, tak také zpět do Lanškrouna na autobusové stanoviště (cca 400 m od nádraží, na zelené značce). Jinak vede naše cesta dále, do obce Cotkytle - také odtud lze v případě potřeby využít zmíněný autobus.

Od Cotkytle jdeme dále po červené a zelené značce, nejprve do kopce vpravo od pošty a pak opět volnou krajinou, až k rozcestí Na hranicích. Zde nás zelená značka opustí a červená povede z kopce na louku, kde sleduje levotočivou mez. Pokud by se nám zde ztratila, budeme sledovat připojivší se elektrické vedení, pod nímž se dostaneme k prameništi Cotkytelského potoka. Na protějším břehu, poněkud vpravo, leží Samoty. Vyjdeme-li kousek po stráni, najdeme cestu k nim, a na ní červenou značku.

Od Samot pak střídavě klesáme a stoupáme krajinou louček a lesíků až na okraj Štítů, kde se značka připojuje k silnici do města. Na křižovatce před akrobatickým areálem je třeba dát pozor na značení, červená pokračuje rovně, kolem tohoto areálu a dále do kopce uličkou přímo na náměstí. Zde si opět chvíli odpočineme, přičemž můžeme vykonat prohlídku města.

Přímo na náměstí se nachází autobusové stanoviště, odkud je možné dojet na vlak do Šumperka, Zábřehu či zpět do Lanškrouna, anebo též na místní nádraží, kam jinak hravě dojdeme pěšky po modré značce. Tím naše výprava končí.


Harmonogram výpravy:
km místo příchod odchod značka
0 Lanškroun, železniční stanice - 10:00 zelená
1 Lanškroun, náměstí 10:15 11:00 zelená a modrá
3,5 Albrechtice 11:45 11:45 zelená
11 Lázek, rozhledna 13:30 14:15 zelená a červená
13 Cotkytle 14:45 14:45 červená
19 Štíty, náměstí 16:15 16:45 modrá
20 Štíty, železniční stanice 17:00 - -

Mapa edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
49 Českomoravské mezihoří - Českotřebovsko
53 Králický Sněžník

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové spojení do stanice Lanškroun s příjezdem okolo 10:00.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit vlakové spojení ze stanice Štíty s odjezdem okolo 17:00.
Nejvýhodnější jízdné z nabídky Českých drah vybírejte
zde, příslušnou cenu vám spočítá Tarifní kalkulátor.

Možnosti občerstvení:
Restaurace v Lanškrouně, na Lázku, v Cotkytli a ve Štítech; pro jistotu je možno si vzít též vlastní občerstvení.


Fotografie:


Stanice Lanškroun po výstupu cestujících z vlaku od České Třebové.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2007.


Radnice na náměstí J. M. Marků v Lanškrouně.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2007.


Zajímavý dům na nároží ulic 28. října a Hradební v Lanškrouně (pohled směrem k náměstí).
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2007.


Kostel se hřbitovem při Dobrovského ulici v Lanškrouně (silnice směr Štíty a Šumperk). Vlevo chátrající domek s nepříliš citlivě přestavěným přízemím.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2007.


Cesta údolím proti proudu Hraničního potoka.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2007.


Rozcestí pod Herborticemi. Značka zde odbočuje vpravo ke stavení a za ním doleva do kopců.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2007.


Rozhledna na Lázku. V související chatě se nachází restaurace.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2007.


Panoramatický pohled z cesty od Lázku na okolní vrchy.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2007.


Kostel v Cotkytli, vpravo roh školní budovy.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2007.


Idyla panuje ve stráních mezi Cotkytlí a Štíty.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2007.


Kostel s farou v horní části náměstí ve Štítech.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2007.


Pohled od kostela na jižní část náměstí ve Štítech.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2007.


Železniční stanice Štíty. Koleje za stanovištěm fotografa pokračují ještě necelých 100 metrů směrem k městu, do něj však zatím nevedou.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2007.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.