Výprava na hrad Libštejn

(zveřejněno 28. 3. 2006)


OBSAH:

   Popis výpravy
   Praktické informace
   Fotografie


Popis výpravy:

Tato výprava je jakýmsi okruhem začínajícím i končícím v Kamenci u Radnic. Pokud nenajdeme vhodný autobusový spoj z Radnic, kde je železniční stanice, je nám k dispozici buď přímá zelená značka vedoucí po silnici (cesta je dlouhá 3 km), nebo červená značka vedoucí lesem okolo kopce Hrádku (délka cesty je 4 km). Na obě tyto značky, stejně jako na autobusovou zastávku na náměstí, je třeba z radnického nádraží dojít po žluté značce asi 1 km (na zelenou značku existuje též 0,5 km zkratka ulicí kolmou na nádraží).

Z Kamence se vydáme na sever po červené značce, kopírující tok Radnického potoka. Po necelém kilometru mineme nově opravený Čechurův mlýn. Dále cesta pokračuje lesem až k Vrbatovu mlýnu, za nímž přejdeme silnici ze Svinné do Bujesil. Kdo by měl v tomto místě časovou nouzi, může si zkrátit cestu do uvedené obce vlevo po silnici. My ostatní pokračujeme po červené, kolem trosek Nového mlýna a dále podél Radnického potoka až téměř k jeho ústí do Berounky.

Zde přejdeme na druhý břeh potoka a po červené značce se od něj vzdálíme zhruba západním směrem. Asi po třech kilometrech dorazíme do Bujesil - malebné vesničky s několika starodávnými domy a dřevěnou zvonicí na návsi. Odtud nás značka vede po silnici až do blízkosti Liblína, kde se od silnice odklání, aby klesla do samotné obce na břehu Berounky. Zde je opět možnost časové úspory - kdo spěchá, nemusí sledovat červenou značku do Liblína, ale může se na ni napojit asi o kilometr dále na téže silnici.

V Liblíně se k červené značce připojuje zelená a společně stoupají zpět na zmíněnou silnici. Tuto však jen překříží a pokračují po svahu nad Berounkou až ke zřícenině hradu Libštejna. Zde doporučuji trochu vydechnout a seznámit se se zbytky hradu. Poté opustíme nadobro červenou značku a vydáme se po zelené přes Zavadilku, Chockov a Lhotku u Radnic zpět do Kamence. Nebude-li odtud (nebo z některé blízké obce) k dispozici autobusové spojení do Radnic, je třeba užít jednu z již uvedených cest.


Harmonogram výpravy:
km místo příchod odchod značka
0 Kamenec - 12:45 červená
4 Nový Mlýn 13:35 13:35 červená
9,5 Bujesily 14:45 14:45 červená
12 Liblín 15:15 15:15 červená, zelená
15 Libštejn 16:00 16:30 zelená
17 Zavadilka 17:00 17:00 zelená
18,5 Chockov 17:20 17:20 zelená
19,5 Lhotka u Radnic 17:30 17:30 zelená
21,5 Kamenec 18:00 - -

Mapa Edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
34 Brdy a Rokycansko

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové spojení do stanice Radnice s příjezdem 12:20 a dále autobusové spojení ze zastávky Radnice, nám. do zastávky Kamenec s odjezdem 12:30 (přímé spojení ze zastávky Radnice, žel. st. v současnosti neexistuje).
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit autobusové spojení ze zastávky Kamenec do zastávky Radnice, nám. s odjezdem 18:00 a dále vlakové spojení ze stanice Radnice s odjezdem 18:15 (autobus do Radnic jede případně i z Liblína, Bujesil či Lhotky u Radnic).
Nejvýhodnější jízdné z nabídky Českých drah vybírejte
zde, příslušnou cenu vám spočítá Tarifní kalkulátor.

Možnosti občerstvení:
- restaurace v Radnicích a Kamenci
- s ohledem na časový rozvrh doporučuji i vlastní občerstvení


Fotografie:


Čechurův mlýn na Radnickém potoce nedaleko Kamence.
Foto František Nyklíček, 23. 2. 2003.


Pohled na Radnický potok v údolí za Čechurovým mlýnem.
Foto František Nyklíček, 23. 2. 2003.


Část zříceného Nového mlýna.
Foto František Nyklíček, 23. 2. 2003.


Údolí Radnického potoka pod Novým mlýnem.
Foto František Nyklíček, 23. 2. 2003.


Náves v Bujesilech s dřevěnou zvonicí.
Foto František Nyklíček, 23. 2. 2003.


Zřícenina hradu Libštejna.
Foto František Nyklíček, 23. 2. 2003.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.