Výprava po opuštěné trati Krásný Jez - Loket

(zveřejněno 7. 9. 2006)


OBSAH:

   Popis výpravy
  
Praktické informace
  
Fotografie


Popis výpravy:

Úsek tratě mezi Krásným Jezem a Loktem byl uveden do provozu 7. 12. 1901 a navázal na starší úsek tratě z Lokte do Nového Sedla, zprovozněný již 15. 10. 1877. V Novém Sedle navazuje tato místní dráha na hlavní trať z Chebu do Karlových Varů, v Krásném Jezu pak na trať Mariánské Lázně - Karlovy Vary. V úseku mezi Krásným Jezem a Loktem byla 31. 5. 1997 kvůli dlouhodobému podudržování tratě a jejímu špatnému stavu zastavena veškerá doprava. Od té doby úsek chátrá, zarůstá a místy je rozkrádáno kolejiště. Tento neutěšený stav vedl některé nadšence k vypracování projektu na záchranu tratě a založení sdružení Loketské místní dráhy. Návrhů na využití je přitom několik - od prosté cyklostezky, zbavené kolejí, přes dráhu pro šlapací drezíny, až po příležitostný muzejní provoz. Kromě toho se od prosince 2006 počítá s plným zprovozněním úseku Loket - Loket předměstí v návaznosti na terminál místního integrovaného dopravního systému. Přestup zde bude hlavně na autobusy vedené souběžně s bývalou tratí do Horního Slavkova po nedávno kompletně rekonstruované silnici...

Výpravu začneme ve stanici Krásný Jez. U poslední koleje od staniční budovy se stále nachází nástupiště, prkenný přechod k němu však byl již snesen. Jelikož počáteční úsek za stanicí je téměř neprůchozí kvůli vzrostlé vegetaci, doporučuji využít místní cesty od staniční budovy, která nás zavede k přejezdu, a dále po levé straně trati k dalšímu přejezdu, kde již můžeme na trať vstoupit a pokračovat po ní. Po chvíli přejdeme most přes místní komunikaci, a zanedlouho už opouštíme Krásný Jez. Následuje lesní úsek, přerušený prvním kamenným viaduktem, z nějž je příjemný rozhled po okolí. Na některých místech je porost hůře prostupný, v jednom místě je trať mírně zavalena zvětralou skálou. Zhruba ve čtvrtém kilometru se trať znatelně stáčí západním směrem do zářezu, nad nímž je vyklenut kamenný mostek. Za pátým kilometrem pak vychází z lesa, aby na náspu prošla obcí Ležnice. Zastávka však v těchto místech nebyla - trať pokračuje ještě asi kilometr k továrně (zde z ní vlevo vycházela vlečka), podchází další mostek, a teprve za ním, v sousedství panelového sídliště, nacházíme po levé straně nástupiště s přístupovým schodištěm - zastávku Ležnice.

Tato zastávka se nachází prakticky již v Horním Slavkově, kam zanedlouho dojdeme. Nejprve překonáme stále ještě zabezpečený přejezd (pozor - jako pěší zde bohužel nemůžeme nárokovat přednost), poté přejdeme další mohutný viadukt na této trati, projdeme tunelem, přejdeme ještě jeden viadukt, podejdeme už třetí kamenný mostek, a ocitáme se ve stanici. Prostranství, kde se nachází kolejiště, je nyní už téměř lesem. Za stanicí se nacházejí dva relativně nové mosty - levý slouží někdejší vlečce, a po pravém se můžeme vydat dále po trati. Předtím je také možné uskutečnit prohlídku kdysi velkého, ve 2. polovině 20. století však téměř zničeného historického města Horního Slavkova, a navštívit místní restauraci. Vydáme-li se dále, čeká nás po celou další cestu již jen klesání. Nedaleko od stanice přejdeme pěší přechod. Dále v lese je trať místy dost zarostlá, nikoli však nepřekonatelně - největší překážkou jsou zřejmě spadané stromy. Zhruba po třech kilometrech se dostáváme do bývalé zastávky Horní Slavkov. Budova je zchátralá, střecha zčásti propadlá, za zastávkou se do trati sesypala část skály. Následně překonáváme další viadukt, poté jeden rozpadlý mostek (kdo se bojí jít po narušených pražcích, může jej snadno obejít zleva), a dostáváme se na poněkud nepříjemný přejezd přístupové cesty k obytnému domu, v jehož sousedství je trať zarostlá kopřivami. Trochu nepříjemný je také místní pes.

Potom přicházíme do Údolí. Zastávka je již téměř neznatelná - kromě nástupiště, skrytého po pravé straně ve vegetaci, je zřetelný do obce po svahu klesající přístupový chodníček se zábradlím. Pokračujeme dále. Následuje hezký, nezarostlý úsek na udržované louce, který však opět končí s lesem. Po chvíli se dostáváme na úsek s opěrnou zdí po pravé straně, který přechází do prvního loketského tunelu. Dále překonáme most přes silnici z Horního Slavkova do Lokte a Dlouhou stoku. Ihned za ním procházíme druhým loketským tunelem, a přicházíme na úsek podepřený v celé délce opěrnou zdí po levé straně. Za ní vidíme již první staré domy města Lokte. U autobusové zastávky, když zeď již skončila, se trať odklání od silnice, překonává místní přejezd a levým obloukem ústí do zastávky a nákladiště Loket předměstí. Jelikož následující úsek je již opět způsobilý k provozu, sejdeme z nástupiště vlevo na místní silnici, kde se napojíme na zelenou značku. Ta nás zavede na okraj Lokte, odkud můžeme absolvovat exkurzi po městě, na hrad a do některé z místních restaurací. Tatáž značka nás posléze dovede na nádraží, kde naše výprava končí.


Přibližná kilometráž výpravy:
místo aktuální značka km
Krásný Jez, železniční stanice  - (cesta, opuštěná trať) 0
Ležnice, železniční zastávka  - (opuštěná trať) 6,5
Horní Slavkov, železniční stanice  - (opuštěná trať) 8
Horní Slavkov, železniční zastávka  - (opuštěná trať) 11
Údolí, železniční zastávka  - (opuštěná trať) 12,5
Loket předměstí, železniční zastávka a nákladiště zelená 14,5
Loket, železniční stanice  - 15

Mapa Edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
2 Slavkovský les a Mariánské Lázně
3 Krušné hory - Kraslicko

Historický jízdní řád:
Jízdní řád ČSD 1968 - 1969 (výňatek), z archivu Jakuba Třeštíka

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové spojení do stanice Krásný Jez s příjezdem 11:00.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit vlakové spojení ze stanice Loket s odjezdem 16:00 až 19:00 (dle rozsahu prohlídek obou měst).
Nejvýhodnější jízdné z nabídky Českých drah vybírejte
zde, příslušnou cenu vám spočítá Tarifní kalkulátor.

Možnosti občerstvení:
- na cestu je dobré se pro jistotu vybavit vlastním občerstvením
- obchody a restaurace jsou v Horním Slavkově a Lokti


Fotografie:


Opuštěné nástupiště loketské tratě ve stanici Krásný Jez.
Foto František Nyklíček, 2. 9. 2006.


Mostek na okraji Krásného Jezu, pohled směrem ke stanici.
Foto František Nyklíček, 2. 9. 2006.


Tentýž mostek v pohledu zespoda, vlevo směr Krásný Jez. Cesta sem vede od přejezdu tratě do Karlových Varů.
Foto František Nyklíček, 2. 9. 2006.


Trať za mostkem směrem do Horního Slavkova. Zanedlouho nás zavede do lesa.
Foto František Nyklíček, 2. 9. 2006.


Zde je ukryt nádherný kamenný viadukt, jakých bude na trati ještě několik.
Foto František Nyklíček, 2. 9. 2006.


V těchto místech prochází trať obec Ležnici. Zastávka zde však chyběla a dodnes chybí.
Foto František Nyklíček, 2. 9. 2006.


Kamenný mostek přes trať mezi továrnou a zastávkou Ležnice, pohled zpět ve směru Krásný Jez (tedy k továrně).
Foto František Nyklíček, 2. 9. 2006.


Zastávka Ležnice, pohled ve směru Krásný Jez.
Foto František Nyklíček, 2. 9. 2006.


Kamenný viadukt před Horním Slavkovem.
Foto František Nyklíček, 2. 9. 2006.


Tunel před Horním Slavkovem.
Foto František Nyklíček, 2. 9. 2006.


Kamenný viadukt v Horním Slavkově, pohled zpět ve směru Krásný Jez.
Foto František Nyklíček, 2. 9. 2006.


Staniční budova v Horním Slavkově. Kolejiště je v současnosti již zarostlé lesíkem.
Foto František Nyklíček, 2. 9. 2006.


Za Horním Slavkovem vstupuje trať opět do lesa.
Foto František Nyklíček, 2. 9. 2006.


V lese se skrývá zastávka Horní Slavkov, jejíž střecha je zčásti propadlá.
Foto František Nyklíček, 2. 9. 2006.


Polorozpadlý mostek v úseku Horní Slavkov zastávka (vpravo) - Údolí (vlevo).
Foto František Nyklíček, 2. 9. 2006.


Kousek za zastávkou Údolí je krátký nezarostlý úsek vedený po udržované louce.
Foto František Nyklíček, 2. 9. 2006.


Před Loktem trať prochází dvěma tunely, mezi nimiž je most přes silnici z Horního Slavkova a Dlouhou stoku.
Foto František Nyklíček, 2. 9. 2006.


Za druhým tunelem vede již trať městem, na opěrné zdi podél silnice.
Foto František Nyklíček, 2. 9. 2006.


Tu posléze opouští a přichází do zastávky a nákladiště Loket předměstí. V pozadí je celkový pohled na Loket.
Foto František Nyklíček, 2. 9. 2006.


Náměstí v Lokti.
Foto František Nyklíček, 2. 9. 2006.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.