Výprava za pozůstatky tratě Morkovice - Nezamyslice

(zveřejněno 21. 5. 2015)


OBSAH:

   Popis výpravy
  
Praktické informace
  
Fotografie


Popis výpravy:

K zahájení provozu na železniční trati z Nezamyslic do Morkovic došlo podle dostupných pramenů 30. 11. 1909, k jeho zastavení pak 25. 1. 1998. Ač ve většině případů obsluhovala obce přímo, byla 11. 12. 2005 zrušena. Chybělo jí dost možná také za celou dobu existence nepostavené propojení s 5 km vzdálenými Zborovicemi, odkud vede trať dále do Kroměříže. Výškový rozdíl obou stanic činí jen zhruba 40 metrů, mezilehlé přibližně 100m převýšení by bylo řešitelné například s užitím krátkého průkopu. Na opačnou stranu do Prostějova pak scházelo pouze vedení přímých spojů s případnou elektrizací. Nicméně v důsledku současných poměrů byla dána přednost módní přestavbě dosud v podstatě funkční tratě na stezku pro kola.

Je namístě předeslat, že podklady k tomuto článku byly získávány v době, kdy zmíněná kolostezka ještě neexistovala, probíhaly jen přípravné práce. Svršek byl již odstraněn a zastávky Uhřice u Kroměříže a Těšice víceméně zlikvidovány. V provozu byla ještě lávka souběžná s železničním mostem v Nezamyslicích. V textu je tedy vzat za základ tento stav. Kdo by se chtěl vydat po trati nyní, měl by lépe (ne-li přímo nutně) užít jízdní kolo. Výhodou je menší časová náročnost, umožňující navštívit cestou například muzea v Morkovicích a Tištíně, nevýhodou pak potřeba buď jet trasu obousměrně (čímž se časová výhoda ztrácí) a nebo raději vyjet na kole ze zmíněných Zborovic a prodloužit si cestu po místních silnicích.

Výpravu započneme v někdejší železniční stanici Morkovice (někdy též Morkovice-Slížany), kde dosud stojí zchátralá výpravní budova. Směr dalšího postupu je patrný, neomylně nás celou cestu povede pás více či méně zarostlého štěrku. Zhruba v polovině cesty k následující zastávce mineme po pravé straně malý domeček prozatím neznámého určení. Ještě před zastávkou Uhřice u Kroměříže bude třeba překonat přechod pro pasoucí se dobytek u osady Pančocha, za nímž následuje mostek přes Morkovický potok.

V Uhřicích je patrný obrubník nástupiště, všechny ostatní stopy však již byly zahlazeny, neboť zde právě probíhá příprava k přestavbě přilehlých částí tratě na kolostezku. V následujícím úseku se trať stáčí táhle doleva, aby obešla vršek ležící jí v cestě zvaný Kříby. Mostkem přes Švábský potok se dostáváme do zastávky Prasklice. Samotná obec se nachází asi kilometr jižně odtud. Je to jediná zastávka na trati takto vzdálená nejbližší zástavbě.

Projdeme poněkud zarostlým zářezem, případně jej obejdeme stranou po poli, mostkem překonáme Pačlavický potok a dostáváme se do zastávky Koválovice-Osíčany. Opět poněkud zchátralá budova je zjevně opuštěná a obrostlá křovím. O kus dále se nachází nakládací rampa s přístupovou cestou lemovanou kamennými patníky. V zastávce zůstala opuštěná tabulka označující konec nástupiště.

Pravým obloukem dotýkajícím se obce přijdeme na mostek přes Tištínku a se znatelným stoupáním pokračujeme převážně mezi poli několika oblouky, nízkými náspy a mělkými zářezy k Tištínu, jehož kostel svatých Petra a Pavla nás upoutá již z dálky. Malebný je přejezd cesty u hřbitova se vzrostlými stromy. Trať dále klesá esíčkem po okraji obce, kamenným mostkem přechází cestu ke střelnici a přes přejezd silnice do Nezamyslic přichází k budově zdejší zastávky.

Trať dále pokračuje poli k Těšicím, přičemž nejprve podchází most zdejšího úseku dálnice D1, a následně přechází původní hlavní silnici číslo 47. Prosté srovnání současného využití obou uvedených komunikací nutí k zamyšlení, zda by při podobně štědrém dimenzování železnic došla procházená trať do aktuálního stavu. Jenže skutečnost je neúprosná.

Za přejezdem téměř prázdné silnice číslo 47, po níž sem tam projede někdo na kole, se nacházejí zbytky zastávky Těšice, ležící na okraji stejnojmenné obce. Někdejší panelové nástupiště i budka již byly rozebrány. O kus dále trať přechází stezku pro pěší a kola, na níž už není vůbec nikdo. Tato stezka spojuje Tištín se středem Nezamyslic.

Následuje koncový táhlý pravý oblouk s mostem přes řeku Hanou. Jde o ocelový rošt, který raději obejdeme pomocí pěší lávky asi 50 metrů vlevo odtud. Zanedlouho pak překříží trať polní cestu, za níž počíná úsek se zachovalou kolejí, ústící do stanice Nezamyslice. Doleva odbočuje spojka na hlavní trať Brno - Přerov, přímo pokračujeme do kolejiště místní dráhy. Vlevo mineme zchátralý domek na někdejším nástupišti. Přímo pak leží přístřešek pro motorový vůz.

Od nástupiště místní dráhy vlevo vzadu vycházejí schody na přemostění sousedního kolejiště stanice na trati Brno - Přerov, jimiž se dostaneme na nástupiště této stanice. Teprve z jeho strany se dočteme, že je na lávku zakázaný vstup. Kdyby zde přibyly zábrany, mělo by se dát projít vlevo od schodiště navazující cestou mezi drážními budovami až do Nádražní ulice, pak vlevo přes přejezd a za ním znovu vlevo cestou až k nádražní budově, kde naše výprava končí.


Přibližná kilometráž výpravy:
místo aktuální značka km
Morkovice-Slížany, bývalá železniční stanice  - (zrušená trať) 0
Uhřice, bývalá železniční zastávka  - (zrušená trať) 2,5
Prasklice, bývalá železniční zastávka  - (zrušená trať) 4
Koválovice-Osíčany, bývalá železniční stanice  - (zrušená trať) 5
Tištín, hřbitov  - (zrušená trať) 8
Tištín, bývalá železniční zastávka  - (zrušená trať) 9
Těšice, bývalá železniční zastávka  - (zrušená trať) 10
Nezamyslice, železniční stanice  - 12

Mapa edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
89-90 Slovácko - Chřiby a jižní Haná

Historický jízdní řád:
Jízdní řád ČSD 1992 - 1993 (výňatek), z archivu Jakuba Třeštíka

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit spojení do autobusové zastávky Morkovice, žel. st. s příjezdem okolo 10.30.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit spojení z železniční stanice Nezamyslice s odjezdem okolo 15.30.

Možnosti občerstvení:
Restaurace v Morkovicích a Nezamyslicích, muzeum zemědělských strojů v Tištíně.
Pro jistotu v případě časové tísně doporučuji vzít s sebou i vlastní zásoby.


Fotografie:

Staniční budova v Morkovicích.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Drážní těleso za Morkovicemi.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Domek po pravé straně tratě. Strážní?
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Zářez mezi Morkovicemi a Uhřicemi.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Přechod pro dobytek. Pozor na krávy a voly!
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Úsek před Uhřicemi u Kroměříže.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Rozoraná zastávka při Uhřicích u Kroměříže.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Oblouk za Uhřicemi se zbytkem telegrafního sloupu.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Mostek přes Švábský potok.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Zastávka Prasklice.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Konec zářezu za Prasklicemi.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Mostek přes Pačlavický potok.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Budova v zastávce Koválovice-Osíčany od kolejí, vzadu nákladiště.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Budova v zastávce Koválovice-Osíčany od cesty.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Oblouk lemující obec za zastávkou Koválovice-Osíčany.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Mostek přes Tištínku na okraji obce s telegrafním sloupem.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Vjezd do zářezu mezi Koválovicemi-Osíčany a Tištínem.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Táhlý otevřený oblouk s výhledem k Tištínu.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Malebný přejezd u hřbitova v Tištíně.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Zářez v oblouku za hřbitovem.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Zářez před tištínským kamenným mostem.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Kamenný most přes cestu k tištínské střelnici.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Násep v oblouku klesajícím k zastávce.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Přejezd a zastávka s budovou v Tištíně.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Podjezd pod dálnicí za Tištínem. Provoz na dálnici je dosti slabý.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Oblouk před Těšicemi.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Přejezd hlavní silnice a zastávka v Těšicích. Obojí téměř opuštěné.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Přejezd stezky pro pěší a kola u Těšic. Zcela opuštěné.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Most přes Hanou ve směru od Nezamyslic.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Oblouk před Nezamyslicemi s počátkem nesnesené koleje.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Odbočka na hlavní trať před stanicí Nezamyslice.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Domek na nástupišti místní dráhy v Nezamyslích.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Schodiště a lávka od nástupiště místní dráhy k budově při hlavní trati.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 
Vlaky čekající ve stanici na hlavní trati. Do Morkovic již nezajedou.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2010
 


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.