Výprava na Budeč a Okoř

(zveřejněno 21. 8. 2006)


OBSAH:

   Popis výpravy
   Praktické informace
   Fotografie


Popis výpravy:

Výpravu začneme v Zákolanech, odkud se vydáme po červené značce, kolem rodného domku někdejšího československého prezidenta Antonína Zápotockého, vzhůru na Budeč, dávné přemyslovské hradiště, z nějž se zachovala jen rotunda, obklopená hřbitovem. Prohlídky zajišťuje Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně.

Z Budče budeme pokračovat po červené značce dále, za hřbitovem doprava a po lesní cestě dolů do údolí, kde se setkáme se železniční tratí. Asi sto metrů od křižovatky, na kterou se dostaneme podejitím tratě, se nachází zastávka Kováry (stejnojmenná obec však začíná půl kilometru opačným směrem). My budeme ovšem pokračovat spolu s červenou značkou na polní cestu, na jejímž počátku zaujme menší kamenný lom. Cesta v podstatě sleduje tok Zákolanského potoka a trasu železniční tratě až k Novému mlýnu, kde je zároveň nově (v roce 2005) opravený kamenný viadukt. Za ním se značka od tratě odklání, aby posléze za Novým mlýnem, po několika desítkách metrů cesty vedených mezi potokem a náhonem, opustila i potok.

Po jeho překonání po lávce pokračuje značka polní cestou až do chatové osady, která je již počátkem Okoře. Za osadou následuje stromy lemovaná cesta, a vzápětí se nám již zjevuje mlýn a samotný hrad, tedy jeho zřícenina. I zde je možné absolvovat prohlídku. Provozovatelem je samotná obec Okoř. V okolí hradu je větší množství restaurací, kde lze poobědvat.

Z Okoře se vydáme pro změnu po modré značce. Ta nás po silnici kolem rybníka zavede do širých polí, kterými budeme pokračovat několik následujících kilometrů. Jako první na této cestě nás uvítá obec Noutonice. Před ní opět překročíme nám již známou železniční trať. Zastávku bychom zde ovšem hledali marně, stanice se nachází na půl cesty k sousední Lichocevsi. Možná právě proto cestující ani z jedné obce příliš nelákala, a dnes zde tedy osobní vlaky už nepotkáme.

V obci je třeba neztratit značku a vydat se směrem k Velkým Přílepům. Kdysi celkem přívětivá obec se v současnosti stále ještě rozrůstá v poněkud ohavné "sídliště naplocho". Značka nás ovšem ještě na jejím počátku odvede mimo, kolem Božích muk na monotónně přímou polní stezku směrem ke Statenicím. Pokud zde tedy chceme poobědvat, musíme značku opustit, vydat se do obce a pak zase zpět (cestu zpět si lze přitom zkrátit jednou z postranních uliček, z níž vychází cesta k Božím mukám).

Kousek před Statenicemi polní stezka končí, dále je třeba odbočit vlevo po silnici. Ta nás zavede do středu obce, odkud značka pokračuje klidnou vedlejší ulicí. Nová výstavba téměř slučuje Statenice s Černým Volem, takže možná ani nepostřehneme, že jsme už v jiné obci. Zde se nevyhneme krátké chůzi po nepříjemně široké a frekventované hlavní silnici. Tu opustíme před pravotočivou zatáčkou, kde odbočuje poměrně klidná cesta přímo. Na ní se nachází další restaurace, a poté už vycházíme opět do volné krajiny. Dojem může kazit pouze průmyslový objekt po pravé straně a asfaltoštěrkový povrch cesty, pokud tedy nejedeme zrovna na kole.

Kolem dvou rybníků se dostáváme do Únětic. Zde se nachází zámeček, ten však značka míjí. K jeho prohlídce je třeba po příchodu na hlavní silnci odbočit u zastávky autobusu vlevo vzhůru. Jinak ovšem cesta pokračuje naopak vpravo dolů. Za obcí následuje další rybník, a z dálky už nás dvě skaliska vítají do Tichého údolí, které nás bude doprovázet po zbytek cesty. Kromě obnažených skal zde stojí za zmínku Trojanův a Spálený mlýn, a také samotný Únětický potok. Přírodní romantika potom končí u Maxmiliánky, kde začíná jedna z roztockých ulic. Modrá značka nás však okolo restaurace ještě na chvíli zavede do lesa, aby nás posléze již definitivně vyvrhla do civilizace.

Hlavní ulicí pak pokračujeme stále přímo až na prostranství u podjezdu železniční tratě, za nímž se nachází roztocký zámeček, sídlo Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Dáme-li se před podjezdem vlevo, značka nás dovede kolem autobusové zastávky až do železniční stanice Roztoky u Prahy. Vlaky odtud jezdí v současnosti v nejvýše hodinových intervalech, což umožňuje operativně prodloužit pobyt o návštěvu některé restaurace nebo prohlídku muzea. V železniční stanici potom naše výprava končí.


Harmonogram výpravy:
km místo příchod odchod značka
0 Zákolany, železniční stanice/zastávka - 10:00 červená
1 Budeč 10:15 11:00 červená
2,5 Kováry, železniční zastávka 11:20 11:20 červená
4,5 Nový mlýn 11:50 11:50 červená
6,5 Okoř 12:20 13:50 modrá
8,5 Noutonice 14:20 14:20 modrá
10,5 Velké Přílepy-Kamýk 14:50 14:50 modrá
11 Statenice 15:00 15:00 modrá
12,5 Černý Vůl 15:25 15:25 modrá
14 Únětice 15:45 15:45 modrá
17 Maxmiliánka 16:30 16:30 modrá
18,5 Roztoky u Prahy, železniční stanice 16:50 - -

Mapa Edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
9 Podřipsko
36 Okolí Prahy západ

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové spojení do stanice nebo zastávky* Zákolany s příjezdem 10:00.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit vlakové spojení ze stanice Roztoky u Prahy s odjezdem 17:00.
V závislosti na volbě restaurace a rozsahu prohlídek Budče, Okoře a zámku v Roztokách lze harmonogram upravit.
V případě potřeby lze využít autobusů Pražské integrované dopravy z Okoře a Noutonic do Roztok u Prahy, Prahy-Sedlce a Prahy-Dejvic, z Velkých Přílep, Černého Vola a Statenic do Prahy-Dejvic a z Únětic do Prahy-Sedlce a Prahy-Dejvic.
* ... Vzhledem k zastavení osobní dopravy v úseku Hostivice - Podlešín není v současnosti možné začít výpravu v Zákolanech zastávce, ani volit alternativy se spojením do/ze zastávky Koleč a z/do stanice Noutonice.

Možnosti občerstvení:
Restaurace, případně obchody se nacházejí téměř ve všech obcích na trase.


Fotografie:


Stanice Zákolany v pohledu od obce. Lávka přes koleje pro pěší je již uzavřená.
Foto František Nyklíček, 19. 8. 2006.


Románská rotunda se hřbitovem v Budči.
Foto František Nyklíček, 19. 8. 2006.


Skála obnažená lomem v pohledu proti směru cesty.
Foto František Nyklíček, 19. 8. 2006.


Hospodářské stavení na cestě k Novému mlýnu, ve štítu s letopočtem 1924.
Foto František Nyklíček, 19. 8. 2006.


Nově opravený viadukt na železniční trati mezi Hostivicí a Podlešínem.
Foto František Nyklíček, 19. 8. 2006.


Nový mlýn s pěkně upravenou zahradou. Také náhon je zjevně udržován.
Foto František Nyklíček, 19. 8. 2006.


Pohled na zříceninu Okoře přes místní hřiště, kde se toho času konal rockový festival. Pohled je tak zacloněn nejen krytým jevištěm, ale také nafukovacími reklamními objekty, propagačními stánky a ohradou z plachet.
Foto František Nyklíček, 19. 8. 2006.


Nákladní vlak před přejezdem v Noutonicích. Ani osobní vlaky zde však nikdy nestavěly, k tomu sloužila až do zastavení osobní dopravy půl kilometru vzdálená stanice, kam to bylo stejně daleko i ze sousední Lichocevsi, kterou trať - též bez zastávky - prochází...
Foto František Nyklíček, 19. 8. 2006.


Rozcestí s Božími muky u Velkých Přílep.
Foto František Nyklíček, 19. 8. 2006.


První z rybníků před Úněticemi v pohledu od hráze.
Foto František Nyklíček, 19. 8. 2006.


Zámeček v Roztokách u Prahy, sídlo Středočeského muzea.
Foto František Nyklíček, 19. 8. 2006.


Stanice Roztoky u Prahy, kde naše výprava končí, byla nedávno vkusně opravena.
Foto František Nyklíček, 19. 8. 2006.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.