Výprava do Přebuzi

(zveřejněno 11. 6. 2005)


OBSAH:

   Popis výpravy
   Praktické informace
   Fotografie


Popis výpravy:

Tato výprava se zaměřuje na poznání části území, z něhož bylo po II. světové válce vysídleno původní německé obyvatelstvo. Území s drsnými klimatickými podmínkami, ale území krásného a dosud téměř nepoznamenaného trendem zastavování volné krajiny množstvím nových, ne vždy příliš vkusně ztvárněných staveb. Vzhledem k vysídlení původních obyvatel a blízkosti hraničního pásma zde již nenajdeme většinu původní zástavby, zato se však můžeme těšit z nerušeného vnímání přírodních krás. Spekulace, zda vysídlením obyvatel a následnou devastací obcí nejsme dnes ochuzeni o určitý estetický rozměr, jsou zřejmě zbytečné. Je třeba si uvědomit, že pokud by obce byly nadále obývány, velmi pravděpodobně by byl ze staveb již dávno setřen onen historický půvab, a spíše bychom vnímali určitou sterilitu moderních úprav fasád a dalších prvků utvářejících celkový dojem ze zástavby. Naopak mnohem hlubším, silnějším dojmem na nás může působit absence toho všeho dávno zaniklého - můžeme více popustit uzdu své představivosti, která bude tu a tam doplněna dožívajícími fragmenty někdejší všední skutečnosti.

Výpravu začneme v Nových Hamrech, kam nás doveze vlak z Karlových Varů. Od stanice se vydáme zpět po cestě, která nás dovede na hlavní silnici, k mostu železniční trati. Před ním odbočuje vlevo další silnice, která míří pod další železniční most, a po ní se vydáme. Asi po třech kilometrech dojdeme na rozcestí, kde odbočuje doleva lesní cesta (dříve zjevně poměrně důležitá tereziánská silnice, neboť je v části dosud lemována patníky). Po této cestě půjdeme asi dva a půl kilometru, až se dostaneme ven z lesa, do někdejších Chaloupek.

Aniž bychom opouštěli přímý směr hlavní cesty, projdeme celou bývalou obcí. Na několika místech jsou ještě viditelné základy domů. Za obcí vejdeme opět do úseku sevřeného lesem. Těsně za ním odbočuje doleva přímá cesta do Přebuzi, nejprve se ovšem trochu protisměrně dostává ze svahu k brodu přes říčku Rolavu, kterou je třeba překonat. Za brodem opět stoupá do lesa, na jehož druhém konci si musíme podržet směr, abychom se přes louku dostali do úvozu mířícího k obci (dnes již nevídaným úkazem je tato přístupová komunikace pouze pro pěší, bez sebemenší úpravy povrchu).

Tímto úvozem se dostaneme na svah mezi dvěma domy, po kterém sejdeme na silnici. Zde se dáme vpravo do středu obce, kde (kromě pěkného kostelíku) zůstalo zachováno několik větších domů pravděpodobně z 19. století. Ostatní domy, většinou rodinná obydlí, jsou v různém stadiu přestaveb. V této obci doporučuji si oddechnout v některém z místních občerstvovacích zařízení.

Po oddechu se můžeme vydat na další cestu, a to po hlavní silnici směrem k Rolavě. Cestou se na silnici napojí zelená značka, která nás dovede až na rozcestí uprostřed rozlehlé planiny, u nějž se dochovalo několik domů bývalé obce. Z rozcestí pokračujeme po zelené značce až k lesu, kde se cesta rozděluje. My se vydáme po cestě vpravo (jediné s živičným povrchem) asi ještě 1,5 kilometru, až dojdeme na prostranství u bývalých cínových dolů - ty se nacházejí po levé straně od cesty, po níž jsme přišli, a poněkud hlouběji v lese. O jejich historii se můžeme dočíst na stránce webu Krušnohorské podzemí, na níž jsou k vidění i současné fotografie.

Po prohlídce areálu se vydáme zpět směrem k Rolavě. Na rozcestí při kraji lesa odbočíme doprava na červenou značku a po ní pokračujeme na hlavní silnici (cestu si můžeme zkrátit v místě, kde na protějším svahu přes louku spatříme altánek; u něj si můžeme dopřát chvíli odpočinku a pokračovat dále na silnici). Po ní se vydáme vpravo, směrem ke Stříbrné (ti, kdož si nezkrátili cestu, mohou k altánku dojít z rozcestí na kraji lesa, vpravo od hlavní silnice). Cesta teď už vede pořád lesem a z kopce. Většinou vede i po silnici, jen v jednom místě je před serpentinou silnice přímá zkratka lesem. Pokud ji nenajdeme, můžeme stejně dobře jít po silnici.

Po táhlém klesání, při němž se stále držíme na hlavní silnici, dojdeme kolem bývalé myslivny Nancy až k rozcestí na okraji Stříbrné, kde vpravo odbočuje silnice do Bublavy a vlevo pokračuje přímá silnice přes Stříbrnou do Kraslic. U tohoto rozcestí se také nachází zastávka autobusů, z níž kromě místních spojů k nádraží v Kraslicích jezdí i přímý autobus do Prahy(!)... Nutno upozornit, že do Kraslic zde jezdí spoje v obou směrech, některé totiž jezdí přímo a jiné přes Bublavu (jako například polookružní linka Kraslice - Stříbrná - Bublava - Kraslice). Pokud máme čas a chuť, můžeme se ještě vydat do středu obce, kde je zajímavý kostelík a budova místního kina, dnes již ovšem mimo provoz. V obci jsou také další autobusové zastávky.

Pokud nevyužijeme jiného spojení, odjedeme odtud na nádraží v Kraslicích. Nedávno zde byl vybudován nový přestupní uzel mezi místními autobusy a páteřní železnicí, po vzoru stanic na německém úseku tratě - jde o součást integrovaného dopravního systému EgroNet (odkaz je na stránky v němčině, které bohužel dosud nemají kvalitativně odpovídající českou verzi). Samotné nádraží má zajímavou historickou budovu, je zde k dispozici i nádražní restaurace. Naše výprava zde končí, můžeme odtud odjet vlakem soukromé společnosti Viamont. Ve vlaku platí, kromě jednotlivých jízdenek zmíněné společnosti, také síťová jízdenka systému EgroNet (viz výše) či multifunkční víkendová jídzenka SONE+ Českých drah.


Harmonogram výpravy:
km místo příchod odchod značka
0 Nové Hamry, železniční stanice - 11:00 -
7 Chaloupky, bývalá obec 12:15 12:15 -
11 Přebuz, náměstí 13:00 13:40 - , zelená
13 Rolava, bývalá obec 14:00 14:00 zelená, -
16 Rolava, továrna 14:40 15:10 - , červená
24 Stříbrná, býv. myslivna Nancy 16:50 16:50 červená
27 Stříbrná, rozc. Nancy (bus) 17:20 - -

Mapa Edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
3 Krušné hory - Kraslicko

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové spojení do stanice Nové Hamry s příjezdem 11:00.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit autobusové spojení ze zastávky Stříbrná,,rozc.Nancy s odjezdem 17:20 do zastávky Kraslice,,aut.st. a odtud vlakové spojení ze stanice Kraslice s odjezdem 17:40. Autobusy do Kraslic jezdí případně i z Přebuzi.
Je možné, že vhodné spojení nebude v některých dnech týdne existovat. Zkuste jiný den nebo jinou časovou polohu.

Možnosti občerstvení:
- penzion s restaurací Kovářská bouda (na severovýchodní straně náměstí v Přebuzi, za autobusovou zastávkou)
- obchod Konzum s výčepem (na jihovýchodní straně náměstí v Přebuzi)


Fotografie:


Ráno na dolním nádraží v Karlových Varech, odkud jezdí vlak do Nových Hamrů.
Foto František Nyklíček, 29. 5. 2005.


Most železniční trati přes silnici, po níž se vydáme z Nových Hamrů. Po mostě právě projíždí německá motorová jednotka Desiro na vlaku do Karlových Varů.
Foto František Nyklíček, 29. 5. 2005.


Stará tereziánská silnice do bývalých Chaloupek.
Foto František Nyklíček, 29. 5. 2005.


Pohled na část území bývalých Chaloupek.
Foto František Nyklíček, 29. 5. 2005.


Brod přes říčku Rolavu za Chaloupkami, na cestě do Přebuzi.
Foto František Nyklíček, 29. 5. 2005.


Náměstí v Přebuzi se zastávkou, pohled k severozápadu.
Foto František Nyklíček, 29. 5. 2005.


Bývalá obec Rolava. Vedle silnice teče stejnojmenná říčka, pramenící nedaleko odtud.
Foto František Nyklíček, 29. 5. 2005.


Část interiéru továrny na zpracování cínu u Rolavy.
Foto František Nyklíček, 24. 7. 2002.


Silnice klesající údolím Rájeckého potoka ke Stříbrné.
Foto František Nyklíček, 27. 7. 2002.


Německá motorová jednotka Regiosprinter ve stanici Kraslice.
Foto František Nyklíček, 29. 5. 2005.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.