Výprava do Panenského Týnce a Dolního Ročova

(zveřejněno 19. 9. 2006)


OBSAH:

   Popis výpravy
   Praktické informace
   Fotografie


Popis výpravy:

Začátek naší výpravy je v autobusové zastávce Panenský Týnec, kde zastavují autobusy na lince mezi Slaným a Louny. Je také možné sem dojít pěšky po silnici od severu, ze čtyři kilometry vzdálené železniční stanice Vrbno nad Lesy. V Panenském Týnci si nejprve prohlédneme nedostavěný gotický chrám v sousedství kostela, severovýchodně od autobusové zastávky. Historická fakta o něm uvádí například tato jinak velice mysticky laděná internetová stránka. Množství fotografií ze samotné obce si lze prohlédnout také zde.

Po prohlídce chrámu vyrazíme po modré turistické značce, po mostě přes hlavní silnici, do Žerotína. Za ním nás značka vede po okraji lesa, odkud je pěkný výhled do kraje. Na rozcestí s lesní cestou musíme dát pozor - značka odtud pokračuje po úzké pěšině souběžné s okrajem lesa, nikoli po lesní cestě. Touto pěšinou dojdeme až k chatové osadě, kterou zleva obejdeme, a po lávce překonáme potok. Za ním se cesta stáčí doleva. Zde doporučuji opět pozorně sledovat značku, která po chvilce odbočí vpravo do kopce a míří přes louku a les do Bílichova. Za ním přejdeme hráz rybníka, u níž se nachází stánek s občerstvením, a pokračujeme lesem do kopce. Těsně před větším rozcestím odbočíme po značce vlevo, po další lesní cestě dojdeme opět na rozcestí, a zde se dáme vpravo po cestě, která zůstává na náhorní plošině (druhá cesta vpravo klesá dolů).

Modrá značka nás vede nejprve lesem a potom mezi poli nad Milskou strání až na silnici, po které serpentinou dojdeme do Milého. Zde se u rozcestí nachází restaurace, kde je možné poobědvat (v neděli ale mají zavřeno). Za zatáčkou pod restaurací odbočuje vpravo cesta do polí, po které - opustivši modrou značku - budeme pokračovat dále. Asi po kilometru začne cesta zvolna opouštět údolí směrem vpravo do kopce a do lesa (přes léto zde můžeme narazit na švestku oplývající množstvím výborných plodů). V lese se potom držíme tohoto směru, až dojdeme na náhorní plošinu. Odtud pokračujeme dále přímo, přejdeme silnici a z kopce dojdeme na cestu, kde se k nám připojí zelená značka. Po ní se dáme vlevo, až po kilometru přijdeme na rozcestí se žlutou značkou.

Po žluté půjdeme na další náhorní plošinu. Po levé straně máme nyní příkrý svah a mezi stromy je místy vidět daleko do kraje. Na plošině nás čeká osamělý dům a kaple svatého Václava, okolo nichž pokračujeme z kopce a vlevo mezi několika málo staveními dále po značce. Ta nás posléze zavede přes louku do lesa a k několika budovám patřícím k hájovně, kde sídlí Lesy české republiky a kde cesta přechází na živičný povrch. Areál je nyní celkem vkusně opravován. Za jeho vraty opustíme žlutou značku a pokračujeme po silnici do obce Kozojedy. Zde vystoupáme na náves, kde je možné si odpočinout, a potom se dáme vlevo po hlavní silnici.

Z té zhruba po kilometru odbočíme vpravo na vedlejší silnici, kde se k nám připojí zelená značka. Vyjdeme do kopce a na plošině mezi poli už můžeme spatřit dva stromy, mezi nimiž je na podstavci socha svaté Markéty. Od ní půjdeme dále po zelené značce do lesa, kde nás čeká rozcestí a následně sestoupání ke klášteru s kostelem v Dolním Ročově. Značka nejprve klášter obchází zezadu, aby pak stanula na rozcestí před klášterním kostelem. Součástí areálu je také několik zchátralých a poměrně nevhodně upravených obytných domů. Od kláštera vystoupáme po živičném chodníčku do kilometr vzdáleného Ročova, kde kolem kostela vyjdeme na hlavní silnici. Dáme-li se po ní vpravo, narazíme na malou restauraci, kde se můžeme občerstvit.

Naše další cesta od kostela vede vlevo po hlavní silnici, a posléze vpravo ulicí mezi parkem a domy. Zelená značka nás zanedlouho vyvede pěšinou opět do polí. Mezi chmelnicemi dojdeme k lesu, a potom po příkrém svahu sestoupáme na okraj Solopysků. Značka dále vede po dřevěném mostku přes potok a pěšinou mezi loukami, podpořena dvěma menšími schodišti, vystoupá na silnici souběžnou se železniční tratí. Zde ji opustíme a namísto vpravo k přejezdu v obci se dáme vlevo ke staniční budově. V někdejší stanici, dnes už ovšem jen zastávce Solopysky, která kupodivu setrvává takto daleko od stejnojmenné obce, naše výprava končí.


Harmonogram výpravy:
km místo příchod odchod značka
0 Panenský Týnec, autobusová zastávka - 9:40 modrá
1,5 Žerotín 10:05 10:05 modrá
4,5 Bílichov 10:50 10:50 modrá
11 Milý 12:25 13:05 - , zelená
15 Dřevíč, rozcestí 14:05 14:05 žlutá, -
18 Kozojedy 14:50 14:55 - , zelená
21,5 Dolní Ročov 15:45 15:50 zelená
22,5 Ročov 16:05 16:20 zelená
25 Solopysky, železniční zastávka 17:00 - -

Mapa Edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
8 Lounsko a Džbán

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové a následně autobusové spojení do zastávky Panenský Týnec s příjezdem 9:15,
případně vlakové spojení do stanice Vrbno nad Lesy s příjezdem 8:15 (nebo později a podle toho posunout harmonogram).
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit vlakové spojení ze zastávky Solopysky s odjezdem 17:00.
Nejvýhodnější jízdné z nabídky Českých drah vybírejte
zde, příslušnou cenu vám spočítá Tarifní kalkulátor.

Možnosti občerstvení:
Na cestu je lépe se zásobit. Omezená nabídka občerstvení je v Panenském Týnci, Žerotíně, Milém a Ročově.


Fotografie:


Cesta od Panenského Týnce do Žerotína.
Foto František Nyklíček, 17. 9. 2006.


Pohled od lesa za Žerotínem k Panenskému Týnci s jeho kostelem a nedostavěným chrámem.
Foto František Nyklíček, 17. 9. 2006.


Rukou přidržená větev švestky s bohatou úrodou na cestě od Milého.
Foto František Nyklíček, 17. 9. 2006.


Domek a kaple svatého Václava ve Dřevíči.
Foto František Nyklíček, 17. 9. 2006.


Pomníček, zvonice a čekárna autobusové zastávky na návsi v Kozojedech.
Foto František Nyklíček, 17. 9. 2006.


Socha svaté Markéty, umístěná mezi dvěma stromy uprostřed pole.
Foto František Nyklíček, 17. 9. 2006.


Klášterní kostel v Dolním Ročově zezadu...
Foto František Nyklíček, 17. 9. 2006.


... a zepředu.
Foto František Nyklíček, 17. 9. 2006.


Chmelnice za Ročovem, směrem k Solopyskům.
Foto František Nyklíček, 17. 9. 2006.


Železniční zastávka (dříve zřejmě stanice) Solopysky.
Foto František Nyklíček, 15. 10. 2005.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.