Výprava ke Skryjskému jezírku

(zveřejněno 17. 2. 2008)


OBSAH:

   Popis výpravy
   Praktické informace
   Fotografie


Popis výpravy:

Výchozím bodem této výpravy je městečko Zbiroh (dříve Zbirov), kam se dostaneme ze stejnojmenné železniční stanice návaznou autobusovou linkou. Nejlepší je vystoupit v zastávce v horní části náměstí a od rozcestníku sestoupat již po modré značce přes toto náměstí dolů. Cestou mineme několik zajímavých historických domů. Od rozcestí za mostem pokračujeme po modré značce podél Zbirožského potoka až do osady Františkov.

Zde modrá značka potok opouští, aby se vydala do vrchů k obci Jablečno. U tamní knihovny, zasazené do návsi, k níž je přidružena autobusová zastávka, odbočuje vlevo po silnici, potom prochází původní cestu, kříží zmíněnou silnici a pěšinkou nás zavede do údolí, odkud opět vystoupá, aby klesla na náves obce Přísednice. Celý tento úsek lze obejít bez značného převýšení zleva po hlavní silnici.

Dále značka opět stoupá po zpevněné cestě kolem za sebou řazených domků, lesem a nakonec po louce, aby před osamělým stavením odbočila doleva a pokračovala přímo po okraji lesa až do místa, kde spolu s lesní cestou začne klesat kolem pramene až na louku u Sýkorova mlýna. I tento úsek je možné obejít zleva po hlavní silnici, z níž vede ke mlýnu pěšina, následně je však třeba překonat potok. Oproti značení ve starší mapě totiž vede modrá značka od tohoto místa stále po jeho pravém břehu, za mlýnem jej potom již nepřekonává.

Značka louku obchází zprava po okraji lesa a poněkud výše s ohledem na možné záplavy. Na jejím konci pokračuje lesem na další louku, ze které nás vede přes potok na silnici vedoucí po protějším břehu. Ovšem pozor, dřevěný mostek nemusí být schůdný. V takovém případě se dá jít podél potoka k dalšímu, již pevnějšímu mostku. Následuje cesta po silnici a na louku před Kozovým mlýnem, kde jsme tabulkou upozorněni na nutnost obejít tuto zprava - cesta přímo vede totiž rovnou do mlýna. Je zajímavé, že podle starší mapy zde zase pro změnu vedla značka po pravém břehu. Pěšinu tam můžeme přes vodu spatřit dodnes.

Po současné značce se za loukou napojíme na místní cestu, a následně jsme dovedeni přes další louku (kam přicházela i původní značka) k Ostroveckému mlýnu - zajímavé barokní dřevěné stavbě, kterou stojí za to vidět. Potom pokračujeme po louce, vlevo do lesa a vpravo na silnici, která nás dovede na rozcestí u Jankovského mlýna. Pokračujeme přímo, až dojdeme k mostu přes potok. Silnice pokračuje vpravo vzhůru, značka nás z ní zanedlouho svede doleva na lesní cestu sledující dále tok Zbirožského potoka. Překonáme jeho přítok a následně i Zbirožský potok samotný. Je možné, že budeme muset alespoň jeden z nich přebrodit (lávka zde buď není, nebo ji tvoří jediná kláda).

Zanedlouho nás čeká další přechod přes potok, tentokrát po bytelnější lávce (tvořené dvěma kládami). Cesta nás pak dovede až k Podmokelskému mlýnu. U něj přejdeme silnici, okolo domku lesní správy přejdeme louku a branou ze stromů opět vstoupíme do lesa. Potok zde vytvořil zajímavou soustavu meandrů, kolem nichž se dostaneme až do míst, kde stezka stoupá. Po pravé straně vidíme potok deroucí se přes skalní stupeň do zákrutu, kam nevidíme. Zanedlouho tam však přijdeme. Sestoupáme ze skály a ocitneme se u Skryjského jezírka. Nádherné místo, kde stojí za to chvilku pobýt.

Od jezírka pokračujeme po pravém břehu potoka, kam nás převede lávka. Stezka se po chvíli začne od potoka vzdalovat a stoupat vzhůru po úbočí. Nakonec nás vyvede až na náhorní planinu, přes kterou snadno dojdeme do Skryjí. Na jejich okraji je třeba sledovat značku, abychom došli na náměstí s kostelem. Zprava přitom mineme muzeum i restauraci, jež můžeme ve zbylém čase navštívit.

Jen dva kilometry od Skryjí, na ostrohu nad Berounkou (dříve stále Mží), stojí zbytky hradu Týřova. Doporučuji je navštívit, je odtud nádherný výhled do údolí. Od kostela se dáme po modré a červené značce za ves na louku k osamělému stavení, za nímž sestoupáme strmou kamenitou pěšinkou do spodní části obce, u mostu přes řeku. Pokračujeme po proudu, již po žluté značce, na konec obce, a dále úzkou pěšinou po úbočí svahu nad Berounkou, chvíli výše, chvíli níže, až přijdeme k ústí Úpořského potoka. Odtud nás značka vede kousek proti jeho proudu a na lávku přes něj. Za ní kdysi bylo možno pokračovat dále proti proudu potoka nádherným údolím až do obce Broumy, kvůli ochraně cenného kusu přírody před masami návštěvníků je však tato značka již zrušena a vstup do údolí zakázán.

Pokračujeme tedy vzhůru po pěšince i schůdcích ke hradní zřícenině. Tu si můžeme dle libosti projít a pokochat se již zmíněným výhledem. Za zmínku stojí, že i dále po proudu Berounky vedla kdysi turistická značka, a to až k domku převozníka Proška, který můžeme znát z filmu Smrt krásných srnců (natočeného dle povídek Oty Pavla pod vedením režiséra Karla Kachyni). I tato značka byla zrušena, pěšina je již neznatelná a postup po ní poněkud nebezpečný. Nezbývá nám tedy, než se vrátit zpět stejnou cestou do Skryjí, kde naše výprava končí (podle směru odjezdu buď v zastávce u mostu, nebo přímo na náměstí).


Harmonogram výpravy:
km místo příchod odchod značka
0 Zbiroh, náměstí - 9:15 modrá
5 Jablečno 10:30 10:30 modrá
9 Sýkorův mlýn 11:30 11:30 modrá
13 Ostrovecký mlýn 12:20 12:20 modrá
18 Skryjské jezírko 13:20 13:35 modrá
21 Skryje 14:20 14:50 modrá, žlutá
23,5 Týřov 15:30 15:45 žlutá
25 Skryje, most 16:10 - -

Mapa edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
33 Křivoklátsko a Rakovnicko
34 Brdy a Rokycansko

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové spojení do stanice Zbiroh s příjezdem zhruba v 9:00 a dále autobusové spojení ze zastávky Zbiroh, žel. st. do zastávky Zbiroh, nám. s odjezdem zhruba v 9:00 (autobusy zpravidla navazují na osobní vlaky).
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit autobusové spojení ze zastávky Skryje, u mostu do zastávky Rakovník, aut. st. s odjezdem 16:30 a dále vlakové spojení ze stanice Rakovník s odjezdem 17:30 (železniční stanice sousedí s autobusovým stanovištěm). Možné je též autobusové spojení ze zastávky Skryje do zastávky Beroun, aut. st., návaznost na vlakové spojení odtamtud je však problematická.
Nejvýhodnější jízdné z nabídky Českých drah vybírejte
zde, příslušnou cenu vám spočítá Tarifní kalkulátor.

Možnosti občerstvení:
- restaurace ve Zbiroze a Skryjích
- s ohledem na časový rozvrh je vhodné i vlastní občerstvení


Fotografie:

Železniční stanice Zbiroh. Ke kolejišti přízemní, k silnici patrová budova se zajímavým interiérem. V rámci rekonstrukce tratě se v současnosti počítá s jejím zrušením a přeložkou přilehlého úseku. Byť je její význam především v návazné dopravě, v celkovém pojetí jde o poněkud nešťastný kompromis mezi prostou rekonstrukcí tratě pro místní a výstavbou vysokorychlostní tratě pro dálkovou dopravu.
Foto František Nyklíček, 10. 2. 2008.
 

Kostel svatého Mikuláše a zděný stánek u autobusových stanovišť v horní části zbirožského Masarykova náměstí.
Foto František Nyklíček, 10. 2. 2008.
 
 
 
 
 


 
 
 

Příchod na náves obce Přísednice. Oko poutníkovo potěší jak některé starobylé domy, tak i upravená kaplička.
Foto František Nyklíček, 10. 2. 2008.
 

Za pozornost stojí také dřevěný Ostrovecký mlýn, pocházející asi z konce 18. století, který se nachází zhruba v polovině naší trasy.
Foto František Nyklíček, 10. 2. 2008.
 

Snad nejkrásnější místo této výpravy - Skryjské jezírko. Zde doporučuji chvíli spočinout, rozjímat, či se prostě jen kochat.
Foto František Nyklíček, 10. 2. 2008.
 

Kostel v horní části Skryjí. Vpravo za okrajem fotografie se nachází ulička s muzeem věnovaným Joachimu Barrandovi a s restaurací.
Foto František Nyklíček, 10. 2. 2008.
 

Část zříceniny hradu Týřova.
Foto František Nyklíček, 10. 2. 2008.
 

Domky ve spodní části Skryjí, při autobusové zastávce u mostu.
Foto František Nyklíček, 10. 2. 2008.
 


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.