Výprava do Skrytína

(zveřejněno 8. 5. 2009)


OBSAH:

   Popis výpravy
   Praktické informace
   Fotografie


Popis výpravy:

Ze železniční zastávky Dobkovice se vydáme po zelené značce, která začíná u výstupu z podchodu na západní straně tratě, naproti budově zastávky. Ta nás vede kus po silnici, z níž odbočí vpravo do kopce po pěšině mezi ploty. Pěšina se následně ztrácí, nic však nezkazíme, budeme-li postupovat přímo do kopce až k cípu lesa, kde na ni opět narazíme. Za lesem je cesta již značena pomocí sloupků vsazených do louky a přivede nás přímo do Borku. Pokračujeme obcí vzhůru kolem kapličky až na rozcestí u autobusové zastávky, kde končí modrá značka, nazvaná vzletně "Cesta Járy da Cimrmana", po níž se vydáme.

Najít její stopu je poněkud obtížnější, neboť zpočátku nevede po cestě, nýbrž po loučce svažující se k lesu. Stačí, když budeme sledovat směr udaný rozcestníkem, a brzy bychom na ni měli narazit na jednom ze stromů po pravé straně loučky. Další její úsek v lese mezi Borkem a Prosetínem se vyznačuje neobvyklým soustředěním značek, které najdeme snad na každém stromě podél lesní stezky. Na konci lesa je třeba pokračovat vpravo přes kamenný mostek po cestě přehrazené elektrickým ohradníkem, dále přímo přes obec, most přes potok a přímo vzhůru po zprvu rozbahněné cestě, opět přehrazené ohradníkem. Značek je zde oproti předchozímu úseku bohužel znatelně poskrovnu.

Je třeba dávat pozor, abychom značku neztratili. Rozbahněná cesta se zpevní a vede vpravo vzhůru do kopce, aby se vzápětí zlomila téměř opačným směrem. Následuje paseka, kde se cesta v přímém směru ztrácí, neboť pokračuje vpravo vzhůru do lesa. Poté je třeba na rozcestí opět odbočit vlevo a pokračovat již přímým směrem po dále už zřetelné modré až na louku, za jejímž protějším pravým cípem začíná obec Maškovice, vyznačující se kromě pěkné brány do statku také dvěma letitými stromy, jedním naproti zmíněné bráně.

Za Maškovicemi vede modrá značka zleva na holý kopec, z nějž vzápětí klesá do sedla pod Bradlem. Tam na rozcestí na nějaký čas modrou značku opustíme. Vydáme se vlevo po lesní cestě směrem k bývalé osadě Skrytín. Po příchodu na louku mineme po levé straně chatku a odbočku lesní cesty. Pokračujeme dále po hlavní, vyježděné cestě po levém okraji louky (zde si můžeme vybrat původní cestu alejí nebo novou cestu souběžně přes pole), až přijdeme do jejího severovýchodního cípu. Alej zde pokračuje ještě kousek, avšak značně zarostlá, aby dále prudce klesla roklí směrem k Roztokám. Vyježděná cesta vede jakoby vlevo do lesa, kde po mírném klesnutí následuje rozcestí. Mohli bychom jít i přímo přes kopec zarostlejší cestou, pro jistotu však volíme okliku vedenou po vrstevnici ve formě vyježděné cesty. Po několika protisměrných zatáčkách s výhledy do údolí se ocitáme na louce. Cesta se posléze stáčí vpravo a pokračuje přímo do Skrytína. Zleva se k ní přidává silnice vedoucí sem od Labe mezi Roztoky a Dobkovicemi.

Přicházíme do prostoru někdejší osady Skrytín (Reichberg), patřící původně rodu Thunů, po roce 1945 pak sloužící jako zázemí nejprve asi tábořišti pro automobilisty, posléze "letním pionýrským táborům" tehdy národního podniku Konstruktiva - prostředí pro letní rekreaci zde bylo vskutku příjemné. Přímo před námi se nacházejí základy dvou starších staveb, které zde nejvýše před dvěma desítkami let ještě stály. Za nimi, blíže k nám, je po pravé straně značně poničená budova, v níž bývaly kromě jiného kuchyně s jídelnou. V pozadí se pak tyčí věžička vily neboli zámečku, zevnitř již také zčásti zříceného. I tato budova byla před dvaceti lety téměř jistě v pořádku. Dnes nelze než doporučit krajní opatrnost při pohybu v celém areálu a nevstupování do trosek a zbytků žádných zdejších staveb. Využívejte jen asfaltované cesty.

Vpravo z náměstíčka mezi zbytky budov odbočuje stupňovitá cesta vedoucí přímo ke zbytkům přízemní stavby (snad záchodů), z níž lze ještě před vrcholem odbočit vpravo směrem k bazénu. Po pravé straně míjíme zbytky pracovních buněk a další přízemní stavby. Zhruba od rohu bazénu pak vede dále do kopce chodník, z nějž jsou postupně vyvedeny tři odbočky vpravo na betonové plošiny. Na nich se nacházely stany či chatky a také bungalowy - dřevěné podlouhlé boudy asi pro 20 osob - uložené na betonových krychlích, jichž můžeme ještě několik najít v jámě nad poslední plošinou. Vrátíme se zpět na náměstíčko. Od severozápadního rohu zámečku vedou do lesa dvě cesty - východnější klesá dolů k Labi mezi Roztoky a Dobkovice (do místa, kam vede okolo již dříve zmíněná silnice), tou západnější se vydáme zhruba po vrstevnici na protější vršek, kde se nalézá - mezi rozdělujícími se cestami - hrobka. Patřila patrně původním majitelům zámečku. Dle zmínek pamětníků letních táborů právě sem vedla noční stezka odvahy. Můžeme zde chvíli rozjímat, poté nastává čas vrátit se zpět až na rozcestí, kde jsme naposled viděli modrou značku.

Po ní vystoupáme vzhůru na Bradlo, a to cestou vedoucí přímo a po jeho západním úbočí (značení zde není příliš výrazné). Značka nevede na samý vrchol, ale místo nedaleko něj je dobře označeno. Potom už cesta jen s občasnými zatáčkami klesá. Kousek pod vrcholem lze odbočit k vyhlídce s lavičkou, kterou nelze než doporučit ke krátkému odpočinku. Klesání končí až v Povrlech, kterými nás značka provede na nádraží. Tam naše výprava končí. Zájemcům o cestu vlakem z pravého břehu Labe je určeno prodloužení asi o 1,5 km, a to dále Ústeckou ulicí do sousedních Neštědic, kde tato přechází v Mírovou, z ní pak první ulicí vlevo na most přes trať a dále vlevo Převozní ulicí k podjezdu hlavní silnice, za nímž se nachází zastávka přívozu do Velkého Března. Tím je možné se převézt a pokračovat cestou zprava kolem hřiště do aleje Sportovců. Na jejím konci odbočíme vlevo do ulice Děčínské a po pravé straně nás již vítá železniční stanice Velké Březno.


Harmonogram výpravy:
km místo příchod odchod značka
0 Dobkovice, železniční zastávka - 10:00 zelená
2 Borek 10:45 10:45 modrá
5,5 Maškovice 12:00 12:00 modrá, -
8,5 Skrytín 13:15 14:00 - , modrá
11,5 Bradlo 15:00 15:00 modrá
15 Povrly, železniční stanice 16:00 - -

Mapa edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
11 České středohoří východ

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové spojení do zastávky Dobkovice s příjezdem okolo 10:00.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit vlakové spojení ze stanice Povrly s odjezdem okolo 16:00.
Nejvýhodnější jízdné z nabídky Českých drah vybírejte
zde, příslušnou cenu vám spočítá Tarifní kalkulátor.

Možnosti občerstvení:
Pro tuto cestu doporučuji vzít vlastní zásoby.


Fotografie:


 
 
 
 
Budova zastávky Dobkovice je poněkud nešťastně zakryta vstupem do podchodu. Zelená značka začíná na této straně trati.
Foto František Nyklíček, 22. 4. 2009.
 
Kaplička v Borku s chalupou v pozadí.
Foto František Nyklíček, 22. 4. 2009.
 
 
Malý lom v kopci nad Prosetínem.
Foto František Nyklíček, 22. 4. 2009.
 
Alej na cestě ke Skrytínu, pohled zpět.
Foto František Nyklíček, 22. 4. 2009.
 
Zchátralý zámeček ve Skrytíně.
Foto František Nyklíček, 22. 4. 2009.
 
Opuštěný a zarůstající bazén.
Foto František Nyklíček, 22. 4. 2009.
 

 
 
 
 
Nejzazší, nejvýše položená terasa, již bez bungalowů.
Foto František Nyklíček, 22. 4. 2009.
 
Hrobka Thunů.
Foto František Nyklíček, 22. 4. 2009.
 
Vyhlídka pod Bradlem.
Foto František Nyklíček, 22. 4. 2009.
Kostel v Povrlech.
Foto František Nyklíček, 22. 4. 2009.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.