Výprava do údolí Střely

(zveřejněno 22. 2. 2006)


OBSAH:

   Popis výpravy
   Praktické informace
   Fotografie


Popis výpravy:

Řeka Střela pramení nedaleko města Toužimi, protéká památkově zajímavými Žluticemi (před nimiž byla přepažena hrází stejnojmenné vodní nádrže), okolo Chyše (s krásným zámkem, který doporučuji navštívit), a dále se stáčí k jihu, do malebného údolí, v němž se nachází starodávný Rabštejn. U něj se tentokrát k řece přidáme i my. Jelikož však železnice tímto krásným údolím nevede - což, jak seznáme, je nakonec jedině dobře, a autobus od vlaku z Mladotic sem jezdí jen v pracovní dny, a to ještě velkou oklikou, je nejlépe se k Rabštejnu dostat pěkně po svých. Nevadí, je to vcelku příjemná procházka.

Výpravu tedy začneme v nejbližší železniční stanici, to jest v Žihli, ležící na trati mezi Plzní a Žatcem. V nedalekých Mladoticích se na tuto trať ještě napojovala dráha od Rakovníka, umožňující nejkratší spojení ve směru z Prahy, ale na ní je v současnosti doprava zastavena a nahrazena autobusy - z tohoto směru je tedy dnes snazší přijet přes Plzeň. Od stanice se vydáme po modré značce nejprve jižním, posléze (za přejezdem) zhruba západním směrem. Značka nás dovede do lesa, kterým vystoupáme až na planinu u Nového Dvora. Kdesi v okolním lese by se měly nacházet jeho základy.

Les zde končí a značka poměrně nesmyslně obchází pole. Pokud není zrovna rozorané, vede přes něj přímá pěšinka, napojující se po půl kilometru zpět na modrou. Jelikož na 1,5 kilometru dlouhé zacházce není nejspíš nic zajímavého, doporučuji použít tuto pěšinku. Na jejím konci přejdeme silnici, po níž přichází modrá, a pozvolným klesáním po loučce dospějeme opět do lesa. Po lesní pěšince se dostaneme až na severovýchodní okraj Rabštejna, k mostu přes řeku Střelu. Ten přejdeme, a dostáváme se do města.

V Rabštejně nad Střelou se nachází mnoho pamětihodností, od zbytků gotického hradu a židovské čtvrtě, přes množství historických domků až po klášter a zámek. Podrobné informace o nich poskytnou různé průvodce, stručné shrnutí mapa edice Klubu českých turistů - není tedy potřeba je zde vypisovat. Na prohlídku městečka je dobré si nějaký ten čas vyhradit, můžeme navštívit i místní restauraci. Po dostatečném oblažení ducha i těla se vydáme na další cestu. Opustíme modrou značku a dáme se po zelené, která nás hned na úvod přivítá nemilou překážkou...

Pod Rabštejnem musíme přebrodit řeku Střelu. Kdo by měl s tímto úkonem extrémní problém, může se vrátit přes celé městečko, přejít most a dostat se na zelenou po naučné stezce. Věřím však, že většinu z vás to neodradí. Je to koneckonců příjemné osvěžení a dříve to bývalo úplně přirozené. Za brodem následuje loučka, kde - zpola zakryt stromy - tiše odpočívá takzvaný řopík (co to je, se můžete dočíst třeba zde). Dále nás už cesta vede do úzkého zalesněného údolí, kde pěšina občas vystupuje do kopce, aby po chvíli zase klesla až k řece.

V tomto údolí mineme postupně několik samot. První z nich je Železný Hamr. Co znamená slovo hamr, se můžete opět dočíst třeba zde. Dnes už ovšem slouží jeho budovy jako základna letního tábořiště. Před samotným hamrem zaujme ve skále vytesaný tunel. Pravděpodobně sloužil pro náhon, ale s jistotou to říci nemohu. V každém případě je hamr i jeho okolí příjemným místem. Za ním opět pokračujeme podél řeky, až přijdeme ke Kozičkovu mlýnu. Tuším, že někde v tomto úseku jsme byli po povodních nuceni z nějakého důvodu řeku brodit tam a zpět, ale již si nevzpomínám, proč. Třeba už to teď nebude třeba.

Za Kozičkovým mlýnem ještě půjdeme chvíli podél řeky, a potom vystoupáme do kopce, abychom došli do Černé Hatě - malé, ale celkem útulné vesničky. Za ní opět sestoupáme lesem do údolí Střely, a to k Čoubovu mlýnu. Tento pěkně a vkusně opravený mlýn neleží přímo na Střele, ale na Manětínském potoce, přitékajícím od Manětína (kde je zajímavé městské centrum a zámek) a do Střely se zde vlévajícím. Od něj půjdeme dále podél řeky, až nás značka opět odvede kamsi do kopce, do příjemné obce Strážiště.

Zde se musíme rozhodnout, zda půjdeme dále po zelené značce zpět ke Střele a dojdeme k mladotické železniční zastávce (doporučuji, pokud se vracíme vlakem přes Plzeň a máme ještě trochu času), anebo zamíříme po polní cestě ke stejnojmenné železniční stanici (což je vhodné, pokud se vracíme vlakem přes Žatec či Rakovník a nemáme dost času, nebo pokud náš vlak v mladotické zastávce nestaví).

První možnost nás zavede do části údolí sice ještě hezké, ale poněkud degradované rozsáhlejší chatovou zástavbou. Poté se značka od řeky odkloní a přes silnici nás dovede na mírné návrší do hezké lesní zastávky. Druhá možnost je poněkud komplikovanější, neboť cesta není označena. Vydáme se nejprve po silnici do Mladotic, ale abychom nešli pořád po silnici, asi půl kilometru za obcí najdeme odbočku vpravo a pokračujeme polní cestou. V Mladoticích pak podejdeme železniční trať a vlevo podél ní dojdeme do stanice, odkud kromě vlaků do Plzně a Žatce odjíždějí též autobusy náhradní dopravy do Kralovic u Rakovníka, odkud už lze pokračovat vlakem.

Tím jsme tedy protentokrát opustili Střelu. Ta se ještě asi sedm kilometrů vine údolím, až dospěje do Plasů, městečka s významným klášterním komplexem, který mohu také doporučit k návštěvě (bohužel již zmíněné přerušení tratě mezi Rakovníkem a Mladoticemi sem cestu z některých směrů komplikuje). Potom se opět schová do údolí, aby po dalších asi patnácti kilometrech spojila své vody s někdejší Mží, dnešní Berounkou, kdesi u Liblína. Tím tedy dnešní putování uzavřeme.


Harmonogram výpravy:
km místo příchod odchod značka
0 Žihle, železniční stanice - 09:30 modrá
3 rozcestí U Nového Dvora 10:15 10:15 - , modrá
7 Rabštejn nad Střelou 11:15 12:00 zelená
11,5 Železný Hamr 13:10 13:10 zelená
13,5 Kozičkův mlýn 13:40 13:40 zelená
15,5 Černá Hať 14:10 14:10 zelená
18,5 Strážiště 14:55 14:55 - (A)/zelená (B)
varianta A
21 Mladotice, železniční stanice 15:35 - -
varianta B
22 Mladotice, železniční zastávka 15:50 - -

Mapa Edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
30 Povodí Střely

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové spojení do stanice Žihle s příjezdem 9:30.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit vlakové spojení ze stanice (respektive zastávky) Mladotice s odjezdem 16:00 (respektive 16:15).
Nejvýhodnější jízdné z nabídky Českých drah vybírejte
zde, příslušnou cenu vám spočítá Tarifní kalkulátor.
Možné je též posunout celou výpravu do jiné časové polohy, nebo ji absolvovat obráceně.

Možnosti občerstvení:
- restaurace jsou v Žihli, Rabštejně nad Střelou a Mladoticích
- pro jistotu doporučuji i vlastní nouzové občerstvení


Fotografie:


Takto vás přivítá Rabštejn při příchodu od Žihle (modrá značka zde ústí z lesa na silnici). Na obzoru je vidět zleva zámek, kostel a klášter.
Foto František Nyklíček, 28. 4. 2002.


Pohled na kostel Sedmibolestné Panny Marie, za nímž se nachází klášter a zámek.
Foto František Nyklíček, 28. 4. 2002.


Pohled na jednu ze dvou dochovaných věží někdejšího gotického hradu.
Foto František Nyklíček, 28. 4. 2002.


Jeden z mnoha prvorepublikových bunkrů, tzv. řopíků, v údolí Střely za Rabštejnem; pohled proti proudu.
Foto František Nyklíček, 8. 5. 2003.


Meandr Střely před Železným Hamrem. Ve skále na levém břehu je tunel, související pravděpodobně s jeho činností.
Foto František Nyklíček, 8. 5. 2003.


Železný Hamr. Louka před ním je občas využívána jako tábořiště.
Foto František Nyklíček, 8. 5. 2003.


Pěkně opravený Čoubův mlýn při soutoku Střely a Manětínského potoka je možné spatřit z cesty mezi Černou Hatí a Strážištěm.
Foto František Nyklíček, 8. 5. 2003.


Křížový smírčí kámen pod Strážištěm, na cestě k Mladoticím zastávce.
Foto František Nyklíček, 8. 5. 2003.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.