Výprava do Litoměřic a Terezína

(zveřejněno 7. 7. 2006)


OBSAH:

   Popis výpravy
   Praktické informace
   Fotografie


Popis výpravy:

Výpravu začneme v Litoměřicích, kam se dostaneme buď po trati mezi Lysou nad Labem a Děčínem (výstup v zastávce Litoměřice město), nebo mezi Lovosicemi a Českou Lípou (výstup ve stanici Litoměřice horní nádraží, eventuelně v zastávce Litoměřice cihelna). Ze všech směrů se poměrně snadno dostaneme na náměstí, kde v můžeme informačním středisku získat plánek města a další informace. Poté již nic nebrání malé exkurzi, kterou můžeme zakončit třeba kratším posezením v některé z místních restaurací.

Následně budeme pokračovat na most přes Labe, na jehož konci se dáme zprava po cestě k řece. Podejdeme most a budeme pokračovat polní cestou proti proudu Ohře, která se kousek nad mostem do Labe vlévá. Z cesty se za chvíli stane sotva znatelná pěšina, jak se vzdalujeme od Litoměřic. Teprve krátce před Terezínem se cesta opět rozšíří, a krátce nato již staneme na pietním místě u Ohře. Je to na naší cestě první zastavení v rámci terezínského památníku, připomínajícího chmurnou kapitolu historie tohoto města.

Dále půjdeme podél Ohře, až přijdeme na hlavní silnici. Po ní půjdeme ještě kousek přímo a posléze odbočíme na most. Za ním již můžeme v dálce spatřit tzv. Malou pevnost, před níž je pietně upravené pohřebiště. V samotné pevnosti si pak můžeme zakoupit vstupenku (nejlépe společnou pro všechny placené součásti památníku) a projít jednotlivými expozicemi. Poté se vydáme zpět přes most po silnici až do místa, kde jsme na ni přišli. Zde odbočíme vlevo a po téže silnici zamíříme do samotného města. Všimněme si, že původní průchod hradbou byl o něco severněji, a kvůli nové silnici musela být hradba probourána.

Půjdeme-li přímo, dojdeme k Muzeu ghetta (budova proti parčíku). I zde je zajímavá placená expozice. Za jeho levým rohem je budova městského úřadu s informačním střediskem, kde můžeme získat potřebné informace. V okolí náměstí se též můžeme zastavit v některé restauraci. Půjdeme-li po východní straně náměstí, kde mineme kostel Vzkříšení Páně, a budeme-li pokračovat navazující ulicí, dojdeme k Magdeburským kasárnám. Zde je poslední placená, a také velmi zajímavá expozice. Po jejím shlédnutí dojdeme až na konec ulice, kterou jsme přišli, a dáme se vpravo, až dojdeme na hlavní silnici. Zde můžeme najít zbytky kolejiště - pozůstatky vlečky ze stanice Bohušovice nad Ohří, po níž sem byli během II. světové války přepravováni Židé. Zajímavé by bylo zavedení vlaků jako alternativy k početným zájezdovým autobusům (s podmínkou zachování piety), přičemž cestující by v nich získali základní audiovizuální informace.

Dáme-li se po silnici ven z města a přejdeme-li most přes vodní příkop, ocitneme se v další části expozice. Po pravé straně, ve zdech opevnění, se nacházejí obřadní místnosti a márnice, po levé straně (za kolejí vlečky) potom kolumbárium. Dále tímto směrem se pak nalézají krematorium a hřbitov (viz plánek na zadní straně vstupenky). Po prohlédnutí těchto expozic, pokud jsme si už předtím dostatečně prošli město, se můžeme vydat dále. Půjdeme zpět dovnitř hradeb, odbočíme z hlavní silnice vpravo do ulice, kterou jsme předtím přišli, odbočíme doleva směrem k Magdeburským kasárnám, a za prvním blokem se dáme vpravo. Na konci ulice projdeme Horní vodní bránou na most přes příkop, a již jsme na břehu Ohře.

Cesta vpravo proti proudu nás zavede opět do volné krajiny, kde se můžeme kochat jak proudem řeky, tak i zpětným pohledem k městu. Po nějaké době cesta řeku opouští a míří do středu Bohušovic. Projdeme mezi drobnými domky a za chvíli jsme na náměstí, kde tvoří výraznou dominantu kostel, dále budova základní školy, a nelze opomenout také zajímavou starou patrovou stavbu v jeho jižní části. Okolo ní projdeme do ulice směřující k železniční stanici, kde naše výprava konči.


Harmonogram výpravy:
km místo příchod odchod značka
0 Litoměřice město, žel. zast. - 9:30 -
1 Litoměřice, náměstí 9:45 11:15 -
2 Mlékojedy, předmostí 11:30 11:30 -
4 Terezín, pietní místo u Ohře 12:00 12:05 -
6 Terezín, Malá pevnost 12:35 13:35 -
7 Terezín, náměstí a muzeum ghetta 13:50 15:35 -
7,5 Terezín, Magdeburská kasárna 15:45 16:45 -
8 Terezín, židovský hřbitov a krematorium 16:55 17:25 -
8,5 Terezín, Horní vodní brána 17:35 17:35 -
10,5 Bohušovice nad Ohří, náměstí 18:05 18:20 -
11 Bohušovice nad Ohří, žel. st. 18:30 - -

Mapy Edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
9 Podřipsko
11 České středohoří-východ

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové spojení do zastávky Litoměřice město s příjezdem 9:30.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit vlakové spojení ze stanice Bohušovice nad Ohří s odjezdem 18:30.
Nejvýhodnější jízdné z nabídky Českých drah vybírejte
zde, příslušnou cenu vám spočítá Tarifní kalkulátor.
V případě potřeby je možné si nechat více času na prohlídky a zvolit dřívější příjezd či pozdější odjezd.

Možnosti občerstvení:
- restaurace a obchody v Litoměřicích
- restaurace a obchody v Terezíně
- restaurace a obchody v Bohušovicích nad Ohří


Fotografie:


Východní portál tunelu, který prováděl trať do Děčína pod kostelem Zvěstování Panny Marie a jezuitskou kolejí v Litoměřicích. Dnes je v městském úseku trať přeložena blíže k řece.
Foto František Nyklíček, 5. 7. 2006.


Západní portál téhož tunelu, nad ním zmíněná jezuitská kolej.
Foto František Nyklíček, 5. 7. 2006.


Jihovýchodní kout Mírového náměstí v Litoměřicích s věží.
Foto František Nyklíček, 3. 10. 2003.


Dómské náměstí s katedrálou svatého Štěpána.
Foto František Nyklíček, 3. 10. 2003.


Jezuitská kolej a kostel Zvěstování Panny Marie v pohledu z mostu přes Labe.
Foto František Nyklíček, 5. 7. 2006.


Pohled z mostu na soutok Labe (vlevo) s Ohří (vpravo).
Foto František Nyklíček, 5. 7. 2006.


Pohřebiště před Malou pevností.
Foto František Nyklíček, 5. 7. 2006.


Brána do Malé pevnosti.
Foto František Nyklíček, 5. 7. 2006.


Muzeum ghetta v Terezíně.
Foto František Nyklíček, 5. 7. 2006.


Dva z domů ve Dlouhé ulici, dochované pravděpodobně v původní podobě.
Foto František Nyklíček, 5. 7. 2006.


Konec tratě od Bohušovic nad Ohří na okraji Terezína. V tomto místě se podle historického plánku koleje větvily do ulice Dukelských hrdinů (vlevo, jedna kolej v délce dvou bloků) a do Dlouhé ulice (přímo, v délce tří bloků).
Foto František Nyklíček, 5. 7. 2006.


Část náměstí Čs. armády s kostelem Vzkříšení Páně.
Foto František Nyklíček, 5. 7. 2006.


Horní vodní brána, součást opevnění města.
Foto František Nyklíček, 5. 7. 2006.


Most přes řeku Ohři, spojující Terezín mimo jiné s Malou pevností.
Foto František Nyklíček, 5. 7. 2006.


Terezín v pohledu od cesty z Bohušovic podél Ohře.
Foto František Nyklíček, 5. 7. 2006.


Elektrická vlaková jednotka ve stanici Bohušovice nad Ohří při odjezdu do Děčína.
Foto František Nyklíček, 5. 7. 2006.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.