Výprava do Úterý

(zveřejněno 14. 11. 2006)


OBSAH:

   Popis výpravy
   Praktické informace
   Fotografie


Popis výpravy:

Po výstupu z vlaku v zastávce Luhov popojdeme na silnici, kterou trať kříží, a po dáme se zhruba jihovýchodním směrem po zelené značce k obci Dolní Luhov. Odtud nás značka vede vpravo přes pole k Třebouni, kde podchází hlavní silnici. V této obci zelenou značku na čas opustíme. Po levé krajnici hlavní silnice opatrně dojdeme do míst, kde se napojuje původní komunikace přes obec, a zanedlouho bychom měli odbočit po polní cestě vpravo od silnice.

Tato cesta nás zavede do Nežichova, kde se napojíme na silnici, po níž půjdeme směrem k Branišovu. V pravotočivé zatáčce půl kilometru před obcí se dáme po cestě vlevo, abychom asi po dvou stech metrech došli přes hráz rybníka k bývalému poutnímu kostelu svatého Blažeje. Střechnu již nemá, a tak v jeho interiéru hojně bují všemožná vegetace. Před kostelíkem se rozprostírá loučka, na níž můžeme s výhledem na rybník poobědvat z vlastních zásob.

Po obědě budeme pokračovat zpět na silnici a dále přes Branišov až do lesa, kde se na křižovatce opět setkáme se zelenou značkou. Ještě než se po ní vydáme k jihu, provedeme malou exkurzi do nedalekého Nového Dvora. Původně hospodářský dvůr náležející tepelskému klášteru prošel v nedávné době rekonstrukcí a spolu s moderní přístavbou (která mimochodem získala ocenění Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí) slouží jako klášter Matky Boží řádu cisterciáků-trapistů. Z toho důvodu je objekt nepřístupný, stejně jako polní cesty k němu vedoucí. Jediný povolený přístup je po nově vybudované asfaltové cestě, odbočující ze silnice do Dobré Vody. Půjdeme tedy po této silnici a na kopci za lesem odbočíme vlevo na zmiňovanou cestu. Při chůzi po ní si můžeme všimnout původního rozvržení někdejších přístupových cest v okolí. Po zběžném obhlédnutí Nového Dvora (důkladnější prohlídka není s ohledem na klid mnichů možná) se vrátíme zpět na lesní křižovatku.

Odtud nás již povede zelená značka, nejprve po silnici, posléze již po nezpevněné cestě, sledující tok Úterského potoka. Nedaleko za odbočením ze silnice nás přivítají zbytky bývalého Velkého Zuckrova mlýna. Na první pohled zaujme dosud zachovaná přední stěna, která z dálky může navodit dojem existence celé stavby. Za ní se pak nacházejí zbytky různých zdí a nejspíše i zasypané podsklepení - prohlížejme tedy opatrně. Zelená značka nás dále zavede do lesa, kde se po nějaké době napojíme na novou zpevněnou, avšak neasfaltovanou cestu. Po jejím opuštění se dostáváme k bývalému Jansovu mlýnu - ten leží poněkud stranou cesty, na pravém břehu Úterského potoka. Jde již víceméně o rozvaliny se zbytkem mlýnského kola. I zde můžeme provést zběžnou prohlídku.

Pokud bychom se dostali do časové tísně, můžeme odtud využít dvou odbočných tras. První vede vlevo po lesní a posléze polní cestě k silnici do Světce. Je dlouhá asi tři kilometry a na jejím konci se nachází autobusová zastávka 'Bezvěrov, Světec' (spojení odtud je ve směru Manětín a Plzeň). Druhá, asi dva kilometry dlouhá cesta vede vpravo do Vižína; může ovšem být přerušena ohradou pro pasoucí se krávy, proto je jistější jít cestou odbočující asi tři čtvrtě kilometru níže po proudu z loučky s chatou. Následně můžeme využít spojení z autobusové zastávky 'Úterý, Vižín' (ve směru Úterý a Bezdružice). Obě spojení je dobré si pro případ nouze předem vyhledat.

Nejsme-li v časové tísni, pokračujeme dále po proudu Úterského potoka do městečka Úterý. V něm je třeba pozorněji sledovat značku, abychom se neztratili a došli na náměstí. Ve městě se zachovalo množství původně středověkých domů. Můžeme zde podniknout kratší procházku, například ke kostelu vztyčenému na nižším kopci uprostřed města. Také je možné v Úterý pěší část výpravy ukončit - k dispozici jsou místní autobusové linky jak do cíle výpravy v Bezdružicích, tak i do jiných směrů. Spojení je dobré si předem najít.

Pro ty, kteří mají ještě dost sil, se nabízí další cesta po proudu Úterského potoka, a to až k jeho soutoku s Nezdickým potokem. Tam opustíme zelenou značku a proti proudu přítoku pokračujeme po modré. U obce Křivce značka kříží silnici do Bezdružic. Pokud bychom potřebovali ušetřit čas, můžeme jít dále po ní, případně odtud využít autobusovou linku z Úterý. Jinak pokračujeme podél potoka až k Českému mlýnu, kde se značka odklání od potoka, obchází vrch Špičák a napojuje se na silnici do Bezdružic.

V Bezdružicích se nejprve držíme hlavní silnice, po níž vede i modrá značka. Pokud chceme ještě navštívit zámek, pokračujeme od konce značky dále po náměstí. K nádraží se potom nejsnáze dostaneme po jedné ze dvou hlavních cest vedoucích z náměstí k jihu. Půjdeme-li po libovolné z nich zhruba v přímém směru (na té východní je pod náměstím ještě menší esíčko), dojdeme na místo, kde se spojují. Odtud pokračujeme přímo ještě asi sto metrů, zabočíme doleva, a po dalším stu metrů jsme u konce našeho dnešního putování.


Harmonogram výpravy:
km místo příchod odchod značka
0 Luhov, železniční zastávka - 11:35 zelená
2 Třebouň 12:00 12:00 -
6 Branišov, kostel sv. Blažeje 12:50 13:20 -
10 Nový Dvůr 14:10 14:15 - , zelená
13,5 bývalý Velký Zuckrův mlýn 14:55 14:55 zelená
15,5 bývalý Jansův mlýn 15:25 15:25 zelená
18,5 Úterý, náměstí 16:00 16:30 zelená
21,5 soutok Nezdického a Úterského potoka 17:05 17:05 modrá
23 Křivec 17:25 17:25 modrá
26 Bezdružice, náměstí 18:00 18:15 - , žlutá
27 Bezdružice, železniční stanice 18:30 - -

Mapa Edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
2 Slavkovský les a Mariánské Lázně
31 Plzeňsko

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové spojení do zastávky Luhov s příjezdem okolo 11:30.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit vlakové spojení ze stanice Bezdružice s odjezdem 18:30 nebo kombinaci autobusového spojení ze zastávky Úterý s odjezdem 16:00 do zastávky Bezdružice, aut. st. a vlakového spojení ze stanice Bezdružice s odjezdem 16:30.
Pokud chceme navštívit bezdružický zámek, můžeme zkombinovat autobus z Úterý v 16:00 a vlak z Bezdružic v 18:30.
Nejvýhodnější jízdné z nabídky Českých drah vybírejte
zde, příslušnou cenu vám spočítá Tarifní kalkulátor.

Možnosti občerstvení:
Na tuto výpravu je dobré se vybavit vlastním občerstvením.
Restaurace můžeme využít v Úterý a v Bezdružicích, pokud zbyde čas.


Fotografie:


Pohled z hráze přes Blažejský rybník k Nežichovu.
Foto František Nyklíček, 24. 9. 2006.


Zbytky poutního kostela svatého Blažeje od východu, směrem k rybníku.
Foto František Nyklíček, 24. 9. 2006.


Nový Dvůr, dříve hospodářství tepelského kláštera, nyní slouží jako samostatný klášter.
Foto František Nyklíček, 24. 9. 2006.


Zřícenina Velkého Zuckrova mlýna.
Foto František Nyklíček, 24. 9. 2006.


Zřícenina Jansova mlýna.
Foto František Nyklíček, 24. 9. 2006.


Jihovýchodní fronta domů na úterském náměstí, vpravo od ní radnice. Uprostřed Mariánský sloup a kašna.
Foto František Nyklíček, 24. 9. 2006.


Severovýchodní fronta na tomtéž náměstí. V Úterý je vyhlášena městská památková zóna.
Foto František Nyklíček, 24.9. 2006.


Příchod k baroknímu kostelu svatého Jana Křtitele je postranní ulicí, kolem fary.
Foto František Nyklíček, 24. 9. 2006.


Západní část náměstí v Bezdružicích, v jehož čele (i když poněkud bokem) stojí zámek.
Foto František Nyklíček, 1. 4. 2004.


Železniční stanice Bezdružice. Vpravo trať končí (výhledově by mohla pokračovat do Teplé), vlevo se ubírá k Pňovanům.
Foto František Nyklíček, 1. 4. 2004.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.