Výprava za pozůstatky tratě Tasovice - Vápenný Podol

(zveřejněno 13. 7. 2003, poslední úprava 7. 2. 2009)


OBSAH:

   Popis výpravy
   Praktické informace
   Fotografie


Popis výpravy:

Trať, která je v současném jízdním řádu označena číslem 015, vede z Přelouče přes Heřmanův Městec do Prachovic. Součástí této tratě byla od jejího uvedení do provozu dne 18. 10. 1882 také odbočka do obce Vápenný Podol. Tato odbočka, po jejíchž stopách se vydáme, byla zrušena dne 15. 1. 1978.

Výpravu začneme ve stanici Prachovice. Odtud se dáme po žluté značce, po níž  pokračujeme tak dlouho, až se napojíme na červenou. Ta nás dovede ke zřícenině Lichnice. Po červené pokračujeme přes část údolí Zlatého potoka a obce Starý Dvůr a Skoranov do Vápenného Podolu.

Zde začíná hlavní část naší exkurze. Napojíme se na modrou značku, která nás dovede okolo obří kamenné pece (zřejmě k pálení vápna) a kostela až do míst, kde přechází z dlážděné cesty na lesní pěšinu. Pokud si chceme prohlédnout staniční váhu, pokračujeme ještě kousek po modré. Po naší levé straně objevíme loučku, na které je - zčásti v zákrytu vegetace - umístěna ocelová budka obdélníkového půdorysu s klenutou střechou, z níž trčí někdejší návěstidlo. Dále jsou zde patrné pozůstatky plošiny a betonový mostek, na němž je zařízení zčásti umístěno. Jelikož 'přístupová' loučka je velmi dobře udržována a nízkým plůtkem ohrazena proti vstupu vandalů, je dobré se zde chovat přiměřeně účelu návštěvy.

Po prohlídce váhy se vrátíme zpět na dlážděnou cestu a po ní pokračujeme. Po pravé straně je budova, která v minulosti byla bezpochyby staniční. Dnes slouží obytným účelům. Na přilehlém pozemku stojí za pozornost ještě nižší stavení, náležející též k bývalé stanici.

Část tratě za staniční budovou není přístupná, je součástí oploceného pozemku. Proto ji obejdeme zleva po polní cestě. Z této cesty lze po chvíli odbočit opět vpravo na těleso dráhy v místech, kde končí nákladní rampa. To, že se již nenacházíme na soukromém pozemku, poznáme podle toho, že dřevěná ohrada přes bývalou trať je ve směru odbočení po pravé straně.

Pokračujeme lesem po tělese dráhy. Za povšimnutí stojí kilometrovník v km 2.0 po levé straně a zarezlý zbytek rychlostníku po pravé straně opodál (zde je třeba trocha všímavosti). Po tělese dráhy je možné pokračovat až téměř k samému počátku trati, před nímž nás čeká pěkný skalní zářez. Za ním se těleso pomalu přimyká k prachovické větvi tratě.

Těsně před splynutím obou větví se nachází hezký kamenný viadukt, vedený v souběhu s nižším ocelovým mostem stávající provozované tratě. Ještě před ním sestoupáme vlevo přes druhou větev tratě (pozor na vlak!) na cestu, po níž dojdeme k oběma mostům a posléze k rozcestníku modré značky. Ta nás dovede do železniční zastávky Kostelec u Heřmanova Městce.


Přibližná kilometráž výpravy:
místo aktuální značka km
železniční stanice Prachovice žlutá 0,0
Rudov, rozcestí žlutá, červená 3,0
Lichnice, zřícenina červená 4,3
Starý Dvůr červená 8,5
Vápenný Podol červená, modrá, - 14,0
Tasovice, viadukt -, modrá 17,5
železniční zastávka Kostelec u Heřmanova Městce modrá 19,0

Mapa edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
45 Železné hory

Historický jízdní řád:
Jízdní řád ČSD 1968 - 1969 (výňatek), z archivu Jakuba Třeštíka

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové spojení do stanice Prachovice s příjezdem zhruba v 11.00.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit vlakové spojení ze stanice Kostelec u Heřmanova Městce s odjezdem zhruba v 16.30.
Nejvýhodnější jízdné z nabídky Českých drah vybírejte na
jejich stránkách, cenu vám též spočítá Tarifní kalkulátor.

Možnosti občerstvení:
Restaurace ve Vápenném Podolu při hlavní silnici (Heřmanův Městec - Seč).


Fotografie:

Motorový vůz řady 810 ve stanici Prachovice. Silnice po pravé straně
vede ke žluté značce. Z této silnice vpravo dolů (!) odbočuje cesta...

Foto František Nyklíček, 29. 6. 2003.
 
... k původní staniční budově. U ní dříve končila i trať, nyní prostor
původního kolejiště zabírá vápenka.

Foto František Nyklíček, 29. 6. 2003.
 

 
 
 
 
 
 
Nad obcí Podhradí se tyčí silueta zříceniny hradu Lichnice.
Foto František Nyklíček, 19. 9. 2003.
 
 
Ve Vápenném Podolu se nachází také jedna z místních zajímavostí,
obří kamenná pec sloužící kdysi zřejmě k pálení vápna.

Foto František Nyklíček, 29. 6. 2003.
 
Kolejová váha v obvodu stanice Vápenný Podol.
Foto František Nyklíček, 29. 6. 2003.
 
Bývalá staniční budova ve Vápenném Podolu.
Foto František Nyklíček, 19. 9. 2003.
 
Zde je zmiňovaná dřevěná ohrada. Pěšinka z polní cesty přichází
na obrázku zprava, kolmo ke stěně nákladiště. Cesta uprostřed
je vedena po tělese zrušené tratě. Pohled ve směru Vápenný Podol.

Foto František Nyklíček, 29. 6. 2003.
 
Těleso zrušené tratě v km 2,0. Pohled ve směru do Tasovic. Po levé
straně je kilometrovník. Povalený zrezlý rychlostník je v místech,
kde cesta dosahuje obzoru snímku.

Foto František Nyklíček, 29. 6. 2003.
 
Těleso tratě za stanicí Vápenný Podol po vstupu do lesa. Zde je
nádherně patrný násep.

Foto František Nyklíček, 19. 9. 2003.
 
Těleso tratě o kousek dále. Na tomto snímku je dobře patrný zářez.
Foto František Nyklíček, 19. 9. 2003.
 
 
Těleso tratě v levém oblouku před přejezdem lesní cesty. Vlevo mezi
stromy (na snímku velmi obtížně) lze spatřit snesený kilometrovník.

Foto František Nyklíček, 19. 9. 2003.
 
Těleso tratě před odbočkou Tasovice. Po levé straně již můžeme
vidět koleje větve do Prachovic.

Foto František Nyklíček, 19. 9. 2003.
 
 
Mosty u Tasovic. V popředí kamenný klenutý most tratě
do Vápenného Podolu, vzadu ocelový most tratě do Prachovic.
Odbočka je několik desítek metrů za pravým okrajem snímku.

Foto František Nyklíček, 29. 6. 2003.
 
 

Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.