Výprava po opuštěné trati Vojkovice nad Ohří - Kyselka

(zveřejněno 28. 9. 2007)


OBSAH:

   Popis výpravy
  
Praktické informace
  
Fotografie


Popis výpravy:

Odbočná trať z Vojkovic nad Ohří do Kyselky byla zprovozněna 1. února 1895 pro firmu Mattoni a záhy po ní začaly jezdit i osobní vlaky. Roku 1936 byla osobní doprava zastavena a dlouhá desetiletí sloužila trať jen jako vlečka. V roce 1998 na ní utichl veškerý provoz a minerální vody značky Mattoni se od té doby vozí jen po silnici, což na místě jistě nepřehlédneme. Letos se objevily zprávy o chystaném obnovení vlečky, termín však není znám.

Výpravu začneme v železniční stanici Vojkovice nad Ohří, odkud se vydáme na jih po červené značce podél tratě. Mezi cestou a hlavní tratí si povšimneme koleje, nad níž nevisí trolej, a která postupně klesá. To je trať do Kyselky. Cesta nás vede víceméně podél ní, takže můžeme ve schůdných úsecích na trať přejít. Červená značka nás na ni stejně dovede, neboť překonává říčku Bystřici po železničním mostě. Ještě před ním stojí za pozornost zářez překlenutý betonovou lávkou. Na přejezdu za mostem se značka od trati opět odděluje, ale sleduje její směr až do Velichova.

Za Velichovem přechází červená značka na druhý břeh, nicméně podél tratě pokračuje cesta, která jen na chvíli sestoupala níže a dále od tratě, aby podešla silniční most. Míjíme několik přejezdů, až samotná zmíněná cesta také trať přechází, aby vešla do chatové osady. Od přejezdu této cesty je třeba jít už jen po trati, a to postupně stále zarostlejším úsekem, který opisuje meandr Ohře. Po překonání polorozpadlého mostku, když už rostliny zase ustoupily, přicházíme k dalším chatkám. Za nimi následuje přejezd, jímž opět vstupuje mezi trať a řeku cesta. Po ní či po trati se dostáváme k jezu a tábořišti na břehu Ohře. To jsme již v Radošově, části obce Kyselka. Za tábořištěm se nachází přejezd, od nějž bude asi lépe postupovat mimo trať přes samotnou obec.

Vyjdeme vzhůru po cestě a pokračujeme vlevo po hlavní silnici k dalšímu přejezdu, v jehož blízkosti se nachází nejen restaurace, ale také zajímavý středověký krytý dřevěný most přes řeku Ohři. Zde je třeba se rozhodnout o dalším postupu. První možností je pokračovat po cestě odbočující vpravo ze silnice podél tratě, abychom objevili drážní domek, přešli udržovaný přejezd a pokračovali po druhé straně tratě až do míst, kde ji cesta opouští. Potom bychom museli postupovat po velmi zarostlé trati k pravděpodobně oplocenému skladišti firmy Mattoni, nebo by nám nezbylo než se vrátit. Druhou možností je dát se přes dřevěný most na druhý břeh a do Kyselky dojít nebo dojet po silnici. Obě varianty je pochopitelně možné kombinovat s tím, že si prohlédneme jak historický most a jeho okolí, tak domek dále na trati.

Po příchodu nebo příjezdu do Kyselky si nemůžeme nechat ujít prohlídku tohoto kdysi krásného lázeňského městečka. Trať zde končila na levém břehu Ohře v místech, kde je již zmíněné skladiště firmy Mattoni. Staniční budova se už nedochovala, zhruba na jejím místě stojí nová skladištní hala, podél níž je položena i nová kolej. Poněkud starší je kolej vedená zčásti pod betonovou opěrnou stěnou, která celý areál obchází a vede na ocelový most, po němž se nákladní vlaky dostávaly do stáčírny, a před nímž nás upoutá návěstidlo pro posun. Most, který současně sloužil i ostatnímu provozu, nyní prochází rekonstrukcí. Zda na něm bude obnovena kolej, nevíme. Stopy po ní můžeme objevit v křížení s hlavní silnici, odkud mířila přímo do závodu. V místech jeho někdejšího kolejiště však už stojí nová hala uzpůsobená odvozu minerálních vod kamiony.

Od závodu firmy Mattoni pokračujeme do samotných lázní, proti proudu Ohře. Kdysi nádherné budovy léčeben a hotelů nyní chátrají. Jejich stavu nepřispívá ani provoz na přilehlé silnici, kdysi nejspíš promenádě, sloužící mimo jiné i velkému množství již zmiňovaných kamionů. Podaří-li se někdy obnovit aspoň část lázní, bude to zázrak. Prohlídkou této části Kyselky naše výprava končí. Pokud bychom si sehnali povolení Armády České republiky ke vstupu do vojenského újezdu Hradiště, mohli bychom pokračovat podél říčky Lomnice k bývalému okresnímu městu Doupovu, a odtud se vydat po zrušené trati na vlak do stanice Kadaňský Rohozec (pravidelná osobní doprava toho času zastavena). Snad bez povolení můžeme zajít po červené značce na nedalekou rozhlednu Bučina. Z Kyselky se pak můžeme kombinací chůze a jízdy (anebo jen jízdou) dostat jak zpět do Vojkovic nad Ohří, tak i do Ostrova nad Ohří či do Karlových Varů.


Přibližná kilometráž výpravy:
místo aktuální značka km
Vojkovice nad Ohří, železniční stanice červená/trať 0
Velichov cesta/trať 3
Radošov cesta/trať 7
Kyselka - 10

Mapa Edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
4 Krušné hory - Karlovarsko

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové spojení do stanice Vojkovice nad Ohří s příjezdem okolo 10:00.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit kombinované spojení z autobusové zastávky Kyselka s odjezdem okolo 16:00; přestup na vlak
je v závislosti na konkrétním spoji možný s pěším přechodem ve Vojkovicích nad Ohří, Ostrově nad Ohří nebo Karlových Varech.
Nejvýhodnější jízdné z nabídky Českých drah vybírejte
zde, příslušnou cenu vám spočítá Tarifní kalkulátor.

Možnosti občerstvení:
- restaurace v obcích na trase
- pro jistotu možno vzít též vlastní zásoby


Fotografie:


Propustek pod tratí do Kyselky za Vojkovicemi. Výše v pozadí je patrná hlavní trať mezi Karlovými Vary a Chomutovem.
Foto František Nyklíček, 16. 7. 2007.


Cesta, z níž vpravo odbočuje červená značka na trať. V pozadí most přes Bystřici.
Foto František Nyklíček, 16. 7. 2007.


Přejezd, na němž značka trať opouští. Vlevo směr Kyselka.
Foto František Nyklíček, 16. 7. 2007.


Přejezd ve Velichově, v pozadí za porostem lze tušit most přes Ohři a obec s kostelem. Vpravo směr Kyselka.
Foto František Nyklíček, 16. 7. 2007.


Přejezd před osadou, z nějž už musíme pokračovat po zarostlé trati podél meandru Ohře.
Foto František Nyklíček, 16. 7. 2007.


Za meandrem se porost již omezuje na dřeviny, jsme v další osadě. Zanedlouho přijde přejezd a možnost jít podél tratě po cestě.
Foto František Nyklíček, 16. 7. 2007.


Pohled od tratě za Radošovem zpět k mostu a obci.
Foto František Nyklíček, 16. 7. 2007.


Drážní domek za Radošovem. Nevíme, zda zastávka byla právě zde, ale je to pravděpodobné.
Foto František Nyklíček, 16. 7. 2007.


Současný konec tratě u nové skladištní budovy. Objízdná kolej vede po levé straně pod kopcem a je přerušena jinou skladištní budovou,
na niž nám zakrývá výhled podivná krychle vlevo od koleje.

Foto František Nyklíček, 16. 7. 2007.


Objízdná kolej vcházela okolo návěstidla na most. Místo je rozkopané a výhled zakryt provizorní ohradou.
Foto František Nyklíček, 16. 7. 2007.


Za mostem přechází dnes již zalitá kolej silnici. Nová budova zjevně nakládku železničních vozů neumožňuje. Vjezd pro kamiony je zleva
okolo staré budovy, ze silnice do bývalého Doupova. Vpravo odtud jsou lázeňské domy, kolem nichž kamiony projíždějí do Karlových Varů.

Foto František Nyklíček, 16. 7. 2007.


Takto dnes vypadají bývalé lázně v Kyselce.
Foto František Nyklíček, 16. 7. 2007.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.