Výprava za pozůstatky tratě Praha-Vysočany - Praha-Těšnov

(zveřejněno 17. 6. 2008)


OBSAH:

   Popis výpravy
   Praktické informace
   Fotografie


Popis výpravy:

Na tuto výpravu se vydáme z železniční stanice Praha-Vysočany. Celá budova by si zasloužila citlivou rekonstrukci, při níž by mohly vnitřní dispozice doznat mírných změn (úprava čekáren, nabídka služeb, zpříjemnění prostředí podchodu, dosazení eskalátorů a výtahů; při zřízení ostrovních nástupišť též osazení automatů na jízdenky přímo do podchodu nebo na nástupiště). V současnosti je však zvažována i její demolice, takže zájemcům doporučuji si budovu před odchodem prohlédnout. Z nástupiště jí projdeme do vpravdě strašidelného pěšího tunelu, jímž pokračujeme na jih k Paříkově ulici. Hned za podchodem se dáme vpravo cestou do kopce - ulice má název Podvinný mlýn, podle nedávno zbořeného mlýna níže na Rokytce. Její vzhled nám připomene doby dávno minulé, kdy se po levé straně rozkládaly až k Sokolovské ulici bloky starších činžovních domů, z nichž dodnes zbyla jen malá část. Ani ulice již nemají původní rozvzření, architekti zcela setřeli pravidelný ráz čtvrti s jasně odděleným veřejným prostorem ulic a soukromým prostorem dvorů. Naše cesta po chvíli zase klesá, až se po pravé straně objeví hezký klenutý podjezd železničních tratí.

Od severozápadního cípu přilehlé křižovatky stoupá na železniční násep sotva znatelná pěšinka, jíž se dostaneme do blízkosti odbočky bývalé tratě na Těšnov. Měli bychom postupovat opatrně, přilehlé koleje jsou ještě pojížděné. Za odbočkou naše trať klesá, koleje jsou již z větší části zarostlé. Postupujeme po nich do táhlého levého oblouku, který je posléze zakončen zarážedlem. Nedaleko za ním také končí naše pouť po trati. Zde je třeba nejvyšší opatrnosti! Stezka vede na severní pilíř bývalého mostu přes Rokytku, jehož ocelová část chybí a není zde umístěno ani zábradlí. Budeme se tedy muset vrátit zpět k podjezdu, odkud půjdeme dále cestou, kterou jsme sem prve přišli. Přejdeme Rokytku a pokračujeme po jejím levém břehu až pod bývalý most. Odtud se můžeme pokusit najít stezku po zbytku bývalé trati, pohodlnější však bude pokračovat dále, odbočit vlevo do ulice Nad Kolčavkou a pokračovat za její roh, kde ono těleso končí. Následující úsek je zcela odstraněn, na jeho místě vyrostla křižovatka dálničního typu a rozšířená ulice Na Žertvách. Cesta pro pěší vede Kovaneckou ulicí, podjezdem nové silniční komunikace a po chodníku zmíněné ulice Na Žertvách.

Ulicí Na Žertvách pokračujeme až ke křižovatce se Zenklovou ulicí, za níž je větší travnaté prostranství. To bylo dříve oploceno jako stavební ohrada při stavbě podzemní dráhy, nyní je volně přístupné. Ponecháme-li Libeňský most po pravé ruce, můžeme si dojít prohlédnout budovu někdejší stanice Libeň dolní nádraží. Její areál je oplocen dodnes. Po pravé straně se také dříve nacházelo tramvajové obratiště Pod Palmovkou. Zenklovu ulici křížila železniční trať úrovňovým přejezdem se závorami, provoz tramvají přes něj byl zejména v posledním období provozu (osobní doprava do 1. 7. 1972, nákladní do 3. 6. 1984) značně omezen. Přejdeme-li posléze od stanice k Libeňskému mostu, na jeho počátku odbočuje doleva dolů zarostlý chodník. Ještě před nedávnem bylo možné jím projít do jihozápadní části Vojenovy ulice, kdysi Libeňským mostem rozdělené. Nyní je zde nepřehledná směs plotů, takže nezbývá než sejít z mostu o kus dále do Voctářovy ulice. Tou pokračujeme na jihojihozápad. Do Vojenovy můžeme zajít z druhé strany, po pravé straně se nachází odbočka k již zmíněnému nádraží. To je i z této strany oplocené, můžeme však alespoň spatřit bývalé nákladiště libeňského dolního nádraží. Za odbočením Vojenovy, již v ulici Švábky, se kdysi nacházel podjezd tratě. Nyní jsou části náspu zakončeny opěrnými zdmi, které svým tvarem most ani nepřipomínají.

V blízké budoucnosti budeme moci z Voctářovy ulice pokračovat přímo širokým, čtyřmi automobilovými pruhy i chodníkem vybaveným Rohanským nábřežím k prodloužení ulice Za Invalidovnou. Do té doby je třeba současné zbořeniště bývalé Rustonovy strojírny, do níž mimochodem také vedla z tratě vlečka, obejít Švábkami a Sokolovskou. Těleso v tomto úseku bylo beztak již spolu s továrnou odstraněno. Od křižovatky Sokolovské a Za Invalidovnou je dosud patrné těleso i s opěrnou zdí, vedené po severní straně ulice. Součástí opěrné zdi je i malá kaplička. Po tělese vede schůdná pěšina. Před křižovatkou se Šaldovou ulicí trať odbočovala zpět k Rohanskému nábřeží, přičemž zprava míjela dosud stojící, dnes již bývalou vozovnu Křižíkovy elektrické dráhy. Těleso před tímto odbočením opět končí, patrný je zbytek podchodu u někdejší zastávky Praha-Karlín přístav. My se vydáme Šaldovou na Rohanské nábřeží. Někde v při křižovatce těchto ulic trať přecházela po mostě přístavní rameno Vltavy, které Rohanský ostrov oddělovalo od pevniny a které je dnes zcela zasypáno. O kus dál můžeme spatřit po pravé straně původní budovy stanice a nákladiště Rohanský ostrov. Od zahájení provozu na trati 4. 10. 1873 do zprovoznění těšnovského nádraží 15. 10. 1875 byla tato stanice koncovou.

Poslední úsek zdoláme po Rohanském nábřeží. Při podcházení Negrelliho viaduktu, po němž vede železniční trať mezi Masarykovým nádražím a Bubny, si můžeme u některých oblouků všimnout zašpinění sazemi. Právě pod těmito oblouky se začínalo větvit kolejiště stanice Praha-Těšnov. Dříve ještě za nimi trať podruhé překonala přístavní rameno Vltavy a stanula konečně jejím pravém břehu. Celý prostor byl do dnešních dob značně změněn. Již před viaduktem je trasa bývalé tratě zastavěna novodobými, snad až příliš mohutnými a nabubřelými budovami, které zde spekulanti postavili navzdory rozlivovému území Vltavy (a další se chystají při nové části Rohanského nábřeží). Je otázka, zda drážní budovy v této oblasti současný stavební ruch přežijí. Za viaduktem je již dostavěno, kancelářské budovy i novodobý hotel se zastřešením ulice zcela změnily původní vzhled místa. K někdejšímu nádraží se tak dostaneme krátkou zacházkou přes ulici Těšnov, když předtím podejdeme komunikaci dálničního typu napojenou na Hlávkův most. Právě tato silnice způsobila, že budova těšnovského nádraží byla postupně v letech 1972 až 1985 zbořena. Prvotní příčinou byla kolize části jejího severního křídla s profilem nově navržené silnice. Stanici tak již připomíná pouze zaoblení protějších domů. Výprava pokračuje ještě podél zrušené tramvajové tratě Na Florenci k Masarykovu nádraží, kde končí.


Harmonogram výpravy:
km místo příchod odchod značka
0 železniční stanice Praha-Vysočany - 14:05 -
1 bývalý most přes Rokytku 14:20 14:20 -
2 Rokytka pod bývalým mostem 14:35 14:40 -
3,5 křižovatka pod Palmovkou 15:05 15:10 -
5,5 bývalá železniční zastávka Praha-Karlín přístav 15:40 15:45 -
6,5 bývalá železniční stanice Praha-Rohanský ostrov 16:00 16:05 -
7,5 bývalá železniční stanice Praha-Těšnov 16:20 16:20 -
8 železniční stanice Praha Masarykovo nádraží 16:30 - -

Mapa edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
37 OKOLÍ PRAHY východ

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové spojení do stanice Praha-Vysočany s příjezdem 14:00.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit vlakové spojení ze stanice Praha Masarykovo nádraží s odjezdem 17:00.
Nejvýhodnější jízdné z nabídky Českých drah vybírejte
zde, příslušnou cenu vám spočítá Tarifní kalkulátor.
Pro tuto výpravu může být výhodné také využítí
tarifu Pražské integrované dopravy.

Možnosti občerstvení:
- restaurace v okolí zrušené tratě


Fotografie:

Zaústění bývalé tratě od Těšnova do stanice Praha-Vysočany.
Foto František Nyklíček, 3. 9. 2001.
 
Koleje jsou ukončeny zarážedlem nedaleko před chybějící ocelovou částí mostu přes Rokytku.
Foto František Nyklíček, 3. 9. 2001.

Mostní pilíře dosud zdobí oba břehy Rokytky. Zde pravý břeh.
Foto František Nyklíček, 10. 1. 2002.
U Balabenky těleso končí, dále je třeba pokračovat novými ulicemi.
Foto František Nyklíček, 3. 9. 2001.

Budova a skladiště libeňského dolního nádraží jsou od dob stavby podzemní dráhy na Palmovce ohrazeny plotem podniku Metrostav.
Foto František Nyklíček, 12. 2002.
Místo podjezdu tratě byly v ulici Švábky postaveny nové opěrné zdi. Dobře patrný je původní telegrafní sloup, vyčnívající z křovin.
Foto František Nyklíček, 22. 8. 2003.

Zachované těleso tratě podél Sokolovské ulice mezi tramvajovými zastávkami Invalidovna a Urxova je ozdobeno kapličkou.
Foto František Nyklíček, 3. 9. 2001.
Zbytky podchodu u bývalé zastávky Karlín přístav, vstřícně tramvajové zastávce Urxova. Zde opět těleso končí.
Foto František Nyklíček, 3. 9. 2001.

Budova stanice Rohanský ostrov. Zleva se sem blíží stavba mohutných domů. Prostranství slouží jako parkoviště autobusů.
Foto František Nyklíček, 18. 1. 2003.
Oblouky Negrelliho viaduktu, pod nimiž kdysi procházely koleje. Následoval levý oblouk a vlak zastavil v Praze Těšnově.
Foto František Nyklíček, 26. 5. 2008.

Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.