Výprava za pozůstatky tratě Zvoleněves - Kladno-Dubí

(zveřejněno 24. 8. 2003, poslední úprava 18. 4. 2006)


OBSAH:

   Popis výpravy
   Praktické informace
   Fotografie


Popis výpravy:

Trať ze Zvoleněvsi do Kladna-Dubí byla uvedena do provozu postupně. První stavební úsek z Kladna-Dubí do Vinařic (tehdy se stanice jmenovala Smečno) byl otevřen roku 1856, druhý úsek Zvoleněves - Vinařice v roce 1886. Provoz na trati byl ukončen roku 1982, prvně zmíněný úsek však dodnes slouží jako vlečka. Podrobné informace o trati lze najít například v časopise Železniční fanda Speciál 1997.

Výpravu začneme na nádraží ve Zvoleněvsi. Zde jsou patrné zbytky vlečky do bývalého místního cukrovaru. Kromě toho je v obci zajímavý kostel sv. Martina s farou a poněkud zpustlý zámek. Přejdeme přes železniční přejezd a vydáme se první ulicí vlevo za ním. Po chvíli přijdeme k rybníčku, po jehož pravé straně vede cesta - bývalé drážní těleso, které kousek před tím odbočilo z trati, po níž jsme přijeli. Po tomto tělese můžeme jít až na konec obce, dále však musíme vzít zavděk souběžné silnici.

Hned na kraji Podlešína se můžeme opět vrátit na těleso, po němž vede pěšinka. Několik bývalých přejezdů se zbytky kolejí nám připomene lepší časy trati, a možná i této obce. Na jejím konci je zajímavý objekt - kamenný viadukt trati Kralupy nad Vltavou - Most. Za ním se stopa tělesa na chvíli ztrácí v poli. Místní zemědělci si tak zlepšili manipulační možnosti. My se můžeme vydat přes pole k lesu po jeho levé straně, kde se nám těleso opět objeví. Vzhledem k bující vegetaci však bude snazší jít chvíli podél něj po poli.

V místě, kde se pole zužuje, můžeme přejít opět na těleso a po něm dojít až do Knovíze. Zde přejdeme hlavní silnici, za níž je těleso zastavěno dvěma zcela novými domy ve stylu nepříliš vkusného "podnikatelského baroka" (jak příznačné ...). Tyto stavby obejdeme a za nimi se dáme zprava okolo oploceného pozemku, na němž se nachází někdejší staniční budova (svůj původní účel už příliš nepřipomíná). Za ním je těleso opět rozoráno pilnými zemědělci, a to až k novému mostu silnice R7. Ten podejdeme a úplně vlevo narazíme na pokračování tělesa směrem k Jemníkům.

Následující úsek je většinou zarostlý a neschůdný. Obejdeme jej nejlépe zleva po poli. Těsně před Jemníky nás cesta z pole převede na druhou stranu, kde můžeme pokračovat po cestě, přičemž sledujeme těleso po levé straně. Za pozornost stojí kamenný propustek, od nějž můžeme opět pokračovat po tělese, a to až do místa, kde býval přejezd přes silnici. Za ním je třeba najít pěšinku, kterou se dostaneme do prostoru zastávky Jemníky. Pokud ji nenajdeme, kousek níže po pravé straně začíná cesta souběžná s tratí, z níž se dá do prostoru zastávky odbočit.

Ze zastávky se můžeme vydat po tělese dráhy, přebujelá vegetace nás však nejspíše dříve či později vytlačí zpět na cestu. Těleso zde vede nejprve zářezem a pak po náspu. Mineme propustek a za chvíli dojdeme do chatové osady. V ní cesta překračuje těleso dráhy a vede dál po jeho levé straně. Na konci osady je možné spatřit domek při drážním tělese, za nímž se cesta napojuje na silnici. Vpravo od silnice v porostu je patrná nízká opěrná zídka. Nacházíme se v prostoru zastávky Pchery.

Po silnici dojdeme do obce Saky, která vyniká několika málo zajímavými domy při návsi. Přejdeme most přes potok. Trať křížila silnici před ním. Pokračujeme po silnici až do Třebichovic. Na kopci se můžeme rozhlédnout přes údolí, na jehož protější straně je dobře patrná stopa trati. Sejdeme dolů a v obci sledujeme levou stranu silnice. Z ní odbočíme u trafostanice vlevo směrem k fotbalovému hřišti. Podél něj pokračujeme ke stráni, po níž vyšplháme na těleso dráhy.

Toto těleso je relativně dobře schůdné až k následujícímu přejezdu, u nějž nás zaujmou po levé straně nebývalé útvary - jakési klenuté pilíře v řadě končící opodál opěrnou zdí. Jejich účel můžeme zatím jen hádat. V tomto místě doporučuji odbočit z tělesa vpravo po cestě do obce. Další úsek je sice - byť s obtížemi - schůdný, hlavním problémem je však jeho ukončení. Chybí zde totiž most, a neexistuje ani možnost jiného vhodného přechodu.

Přes obec dojdeme ke stanici Vinařice, kde již začínají koleje. Rez na nich však dává tušit, že se používají velmi zřídka. Zajímavé je, že následující úsek byl celý zrekonstruován nejspíše v roce 1986 - tento letopočet je uveden na nových betonových pražcích. První část úseku budeme muset obejít po silnici, neboť nádraží je oploceno. Po levé straně najdeme most přes trať (za ním je kupodivu zbytek jakési koleje), za nímž po svahu na trať sestoupáme. I přes to, že se trať používá minimálně, doporučuji v další části výpravy jistou ostražitost, neboť jde o funkční úsek dráhy!!!

Dále půjdeme po kolejích romantickým úsekem (nacházíme se v části zprovozněné už roku 1856) s několika přejezdy. Na tom posledním odbočíme vpravo po silnici k zastávce Kladno-Švermov, kde naše výprava končí.


Přibližná kilometráž výpravy:
místo aktuální značka km
Zvoleněves, žst.  - (silnice, zrušená trať) 0,0
Podlešín, viadukt  - (pole, zrušená trať) 2,7
Knovíz, železniční přejezd  - (cesta, pole, zrušená trať) 4,5
Jemníky, železniční zastávka  - (zrušená trať, cesta, silnice) 6,5
Třebichovice, trafostanice  - (pěšina, zrušená trať, cesta) 10,5
Vinařice, nádraží  - (silnice, zrušená trať) 12,0
Kladno, Švermov, ž. zast.  - (silnice) 17,0

Mapa Edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
9 Podřipsko 

Historický jízdní řád:
Jízdní řád ČSD 1968 - 1969 (výňatek), z archivu Jakuba Třeštíka

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde
vyhledávač spojení IDOS.
Pro spojení TAM doporučuji zvolit spojení do vlakové stanice Zvoleněves s příjezdem okolo 9:00 nebo 11:30.
Pro spojení ZPĚT doporučuji zvolit spojení z vlakové zastávky Kladno-Švermov okolo 15:30 nebo 18:00.
K vyhledání nejvýhodnějšího jízdného z nabídky Českých drah poslouží
Tarifní kalkulátor, podmínky užití slev viz u Českých drah.

Možnosti občerstvení:
Na tuto výpravu je třeba se vybavit vlastním občerstvením.


Fotografie:


Zbytky železničního přejezdu na okraji Podlešína, při silnici směrem do Zvoleněvsi.
Foto František Nyklíček, 23. 8. 2003.


Těleso tratě nedaleko tohoto přejezdu, směrem do středu Podlešína.
Foto František Nyklíček, 23. 8. 2003.


Železniční přejezd u bývalé zastávky v Podlešíně, pohled směrem ke Zvoleněvsi.
Foto František Nyklíček, 23. 8. 2003.


Poslední železniční přejezd v Podlešíně, pohled směrem od Zvoleněvsi.
Foto Zbyněk Bureš, 23. 8. 2003.


Tentýž přejezd, pohled v opačném směru.
Foto František Nyklíček, 30. 10. 2002.


Podlešínský viadukt na trati 110 Kralupy nad Vltavou - Most. Pohled z tělesa zrušené tratě ve směru Kladno-Dubí.
Foto František Nyklíček, 30. 10. 2002.


Tentýž viadukt v pohledu z tělesa zrušené tratě ve směru Zvoleněves.
Foto František Nyklíček, 30. 10. 2002.


Pohled ze zbytku tělesa mezi Knovízí a Podlešínem směrem k Podlešínu. V pozadí je stále patrný viadukt.
Foto František Nyklíček, 23. 8. 2003.


Těleso zrušené tratě v obci Knovíz, ve směru do Zvoleněvsi.
Foto František Nyklíček, 30. 10. 2002.


Pohled z polní cesty na bývalou staniční budovu v Knovízi.
Foto František Nyklíček, 23. 8. 2003.


Prostor zastávky Jemníky. Vlevo v popředí je patrná jedna z lamp (druhá je téměř zcela zakryta stromy), které pravděpodobně sloužily k osvětlení zastávky. Pohled ve směru do Knovíze.
Foto František Nyklíček, 23. 8. 2003.


Těleso tratě a drážní domek u zastávky Pchery, pohled ve směru do Kladna-Dubí.
Foto František Nyklíček, 30. 10. 2002.


Přejezd před Vinařicemi. Po levé straně trati ve směru ke stanici Vinařice (to jest za stanovištěm fotografa) se nacházejí záhadné klenuté pilíře. Na tomto přejezdu doporučuji opustit těleso tratě vzhledem k chybějícímu mostu opodál.
Foto František Nyklíček, 23. 8. 2003.


Přejezd při stanici Vinařice, pohled směrem k chybějícímu mostu směrem do Jemníků.
Foto František Nyklíček, 23. 8. 2003.


Stanice Vinařice je dnes sídlem Stavební obnovy železnic ...
Foto František Nyklíček, 23. 8. 2003.


Těleso funkčního úseku tratě nedaleko za stanicí Vinařice směrem do Kladna-Dubí.
Foto František Nyklíček, 23. 8. 2003.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.