Fotografie železniční tratě Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš

(zveřejněno 20. 9. 2003, poslední úprava 25. 4. 2005)


OBSAH:

  Úvod
  Fotografie
        Úsek Dobříš - Vrané nad Vltavou
       
Úsek Vrané nad Vltavou - Praha
       
Odbočka Čisovice - Mníšek pod Brdy město


Úvod:

Trať Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš je v současnosti jedinou regionální tratí zaústěnou do železničního uzlu Praha. Z tohoto důvodu jí není ze strany politických orgánů věnována taková pozornost, jaká je věnována ostatním tratím. V návrhu Územního plánu hl. m. Prahy je také jako jediná ponechána možnosti případného zrušení, pokud se ji nepodaří privatizovat (paradoxem je, že mezi Prahou a Dobříší jezdí autobusové spoje v intervalech, o kterých si mohou nechat jenom zdát i mnozí obyvatelé Prahy ...). Proto jsem se rozhodl zde uveřejnit, kromě článku Možný rozvoj železniční tratě Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš, také fotografie současného stavu této tratě. Přejme si jen, aby provoz na ní byl nadále udržován alespoň ve stávajícím rozsahu.


Fotografie:

 

Úsek Dobříš - Vrané nad Vltavou


Nádraží v Dobříši, pohled ve směru od Prahy.
Foto František Nyklíček, 8. 5. 2004


Mezi Dobříší a Starou Hutí narušuje starosvětskou idylku silniční komunikace dálničního typu R4.
Foto František Nyklíček, 5. 9. 2003


Prostor společné vlakové a autobusové zastávky Stará Huť. Pohled ve směru do Prahy.
Foto František Nyklíček, 5. 9. 2003


Za Starou Hutí se trať přimyká k místní silnici a vstupuje do rozsáhlých lesů Hřebenů.
Foto Jan Janda, 8. 5. 2004


V tomto místě přechází silnice z jedné strany tratě na druhou.
Foto Jan Janda, 8. 5. 2004


Před Mokrovraty vystupuje trať z lesa.
Foto Jan Janda, 8. 5. 2004


Zastávka Mokrovraty, pohled ve směru do Prahy.
Foto František Nyklíček, 8. 5. 2004


Za Mokrovraty trať vstupuje opět do lesa. V tomto úseku vede poměrně náročným terénem.
Foto František Nyklíček, 8. 5. 2004


Úsek před Malou Hrašticí, po výstupu z lesa.
Foto František Nyklíček, 8. 5. 2004


Stanice Malá Hraštice, pohled ve směru do Prahy.
Foto František Nyklíček, 5. 9. 2003


Úsek mezi Malou Hrašticí a Novou Vsí pod Pleší vede rozlehlými poli. Pro tento úsek jsou charakteristické zábrany proti zavátí tratě sněhem.
Foto František Nyklíček, 8. 5. 2004


Nástupiště a budova zastávky Nová Ves pod Pleší, vpravo směr Dobříš.
Foto František Nyklíček, 8. 5. 2004


Za Novou Vsí pod Pleší míří trať podél březové aleje k lesům v okolí Mníšku pod Brdy.
Foto František Nyklíček, 8. 5. 2004


Úsek před Mníškem pod Brdy v místech, kde se trať odklání od směru k městu.
Foto Jan Janda, 8. 5. 2004


Panorama Mníšku pod Brdy v pohledu od tratě.
Foto Jan Janda, 8. 5. 2004


Stanice Mníšek pod Brdy, pohled směrem do Dobříše. Stanice je od města vzdálena asi 2 km.
Foto František Nyklíček, 8. 5. 2004


Zastávka Rymaně na návsi stejnojmenné obce. Pohled ve směru do Dobříše.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2005


Stanice Čisovice, pohled směrem do Prahy.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2005


Úsek mezi Čisovicemi a Bojanovicemi s povětšinou mírnými oblouky, kopírujícími okolní terén.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2005


Zastávka Bojanovice, pohled ve směru do Dobříše.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2005


Trať mezi Bojanovicemi a Bojovem je podobná předcházejícímu úseku.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2005


Zastávka Bojov, pohled směrem do Prahy.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2005


Tunel před zastávkou Klínec, pohled ve směru do Prahy.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2005


Zastávka Klínec (někdy též zaměstnanci ČD přezdívaná "V Lese"), pohled ve směru do Prahy.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2005


Trať před Měchenicemi prochází romantickým úsekem s chatovou osadou, kde několikrát překonává Bojovský potok. Zdejší přechod přes trať je bohužel v posledních letech příčinou předepsaného zpomalení na 10 km/h.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2005


Stanice Měchenice, pohled směrem do Dobříše.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2005


Za Měchenicemi trať překonává Vltavu po ocelovém mostě. Hladina Vltavy je zde již od 30. let 20. století zvednuta vranskou přehradou. Při její stavbě byly také zvýšeny mostní pilíře a okolní těleso trati zhruba o tři metry.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2005


Zastávka Skochovice, pohled ve směru do Prahy.
Foto 25. 10. 2003

 

Úsek Vrané nad Vltavou - Praha


Stanice Vrané nad Vltavou, pohled ve směru do Dobříše. Vpravo je vidět motorový vůz 810 (vlak do Dobříše), vlevo přípojné vozy 010 (zadní část vlaku do Čerčan).
Foto 6. 10. 2003


Tunel mezi Vraným nad Vltavou a Jarovem.
Foto 25. 10. 2003


Zastávka Jarov, pohled ve směru do Prahy.
Foto 6. 10. 2003


Mezi zastávkou Jarov a stanicí Praha-Zbraslav prochází trať chatovou osadou. Zde je na mostku pod Károvským údolím zachycena souprava složená z lokomotivy řady 750 (zvané "Brejlovec") a vozů řady "Bmto".
Foto 6. 10. 2003


Úsek před stanicí Praha-Zbraslav (ve směru do Prahy), vedený souběžně se silnicí.
Foto 25. 10. 2003


Stanice Praha-Zbraslav, pohled ve směru do Prahy.
Foto 6. 10. 2003


Krátký úsek před stanicí Praha-Zbraslav (ve směru do Dobříše), kde je jednokolejná trať sevřena z jedné strany skálou a z druhé obytnou zástavbou.
Foto 14. 9. 2003


Zastávka Praha-Komořany se soupravou 810+010, pohled ve směru do Dobříše. V pozadí věžička komořanského zámku.
Foto 15. 9. 2003


Pohled na budovu dnes již pro osobní dopravu uzavřené stanice Praha-Modřany. Vlevo směr Praha, vpravo směr Dobříš.
Foto 5. 9. 2003


Zastávka Praha-Modřany, do níž se blíží souprava vozů 010 v čele s lokomotivou 714. Pohled ve směru do centra.
Foto 15. 9. 2003


Úsek tratě mezi stanicemi Praha-Modřany a Praha-Braník, který byl do dnešní polohy přeložen v souvislosti s výstavbou tramvajové tratě a nové silnice z Braníka do Modřan, umožňuje rychlou a plynulou jízdu, o jaké si mohou nechat cestující na zbylých úsecích zatím jen zdát.
Foto 15. 9. 2003


Stanice Praha-Braník, pohled ve směru z centra. Od 50. let 20. století se nad tratí za stanicí klene oblouk Branického mostu, po němž vede železniční spojka z Prahy-Krče do Prahy-Radotína.
Foto 15. 9. 2003


Úsek těsně za stanicí Praha-Braník (ve směru do centra), který je obklopen pozemky branického pivovaru.
Foto 25. 10. 2003


Stanice Praha-Krč, pohled ve směru do centra. V budoucnu by zde měla být vazba na linku metra D. Stanice bude též součástí III. tranzitního železničního koridoru.
Foto 28. 10. 2003


V těchto místech, mezi mostem metra (nahoře) a mostem dálnice (vzadu) na Kačerově, by měla v nejbližších letech vyrůst nová zastávka s vazbou na linku metra C. Pohled ve směru do centra.
Foto 28. 10. 2003


Zastávka Praha-Vršovice depo, kterou nedávno postavily České dráhy, a. s. pro svoje zaměstnance. Pohled ve směru do centra. Nedaleko odtud jižním směrem, za někdejším tunelem pod vrchem Bohdalcem, bývala zastávka Praha-Michle s vazbou na tramvaje v ulici U Plynárny.
Foto 28. 10. 2003


Stanice Praha-Vršovice, sdílená s tratí 221 Praha - Benešov u Prahy. Pohled ve směru do centra.
Foto 26. 10. 2003


Pohled ze zadní části vlaku na jižní portál Vinohradského tunelu. Za tímto tunelem je již koncová stanice tratě, Praha hlavní nádraží. První tunelová roura pochází již z 19. století, druhá byla dokončena během II. světové války a třetí (v jižní části se větvící na dvě) teprve v 80. letech 20. století. V těchto místech bývala také zastávka Praha-Vinohrady.
Foto 26. 10. 2003


Stanice Praha hlavní nádraží, jižní zhlaví. V této stanici vlak z Dobříše svou jízdu končí.
Foto 26. 10. 2003

 

Odbočka Čisovice - Mníšek pod Brdy město


V tomto místě mezi stanicí Čisovice a zastávkou Rymaně odbočuje vpravo trať do Mníšku pod Brdy města, která je využívána jako vlečka závodu Kovohutě.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2005


Těsně za odbočkou je podél tratě chodníček, vybavený osvětlením a také skříněmi se tlačítky k jeho zapnutí a vypnutí.
Foto František Nyklíček, 12. 10. 2003


Kus pod odbočkou je přímý úsek vedený smíšeným lesem, za nímž se trať stáčí doleva.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2005


Poté pravým obloukem přechází mostek přes lesní cestu.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2005


Za mostkem následuje další přímý úsek. Vlevo od tratě za stromy je již pole, vpravo se nachází osada.
Foto František Nyklíček, 24. 4. 2005


Za osadou trať přechází silnici a mezi poli míří do Mníšku.
Foto František Nyklíček, 12. 10. 2003


Zde je úsek těsně před vjezdem do závodu Kovohutí. V levé části snímku mezi stromy lze spatřit most silnice R4.
Foto František Nyklíček, 12. 10. 2003


A toto je vjezd do Kovohutí.
Foto František Nyklíček, 12. 10. 2003

 

Další fotografie budou ještě dodány.

Velké množství pěkných fotografií z tratě 210 nabízí portál Veřejná hromadná doprava na této stránce.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.