Fotografie pražského úseku železniční tratě Praha - Kladno

(zveřejněno 14. 2. 2004, poslední úprava 17. 10. 2004)


OBSAH:

  Úvod
  Fotografie
        Úsek Masarykovo nádraží - Dejvice
        Úsek Dejvice - Veleslavín
        Úsek Veleslavín - Ruzyně


Úvod:

Trať Praha - Chomutov měla dle záměrů Českých drah, Českých aerolinií, hlavního města Prahy, města Kladna a obcí na trase v nejbližších letech projít v úseku Praha - Kladno kompletní rekonstrukcí a zdvojkolejněním, a dále měla být vybudována odbočná trať pro obsluhu letiště Praha-Ruzyně. V současnosti je tento záměr blokován městskou částí Praha 6, která se tvrdošíjně snaží prosadit v úseku Dejvice - Ruzyně prodloužení trasy metra, ačkoli toto prodloužení je kapacitně oprávněné pouze v úseku Dejvice - Petřiny. Bohužel tlaku této městské části podléhá po posledních volbách také zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Městská část Praha 6 tvrdí, že rekonstrukce a zdvojkolejnění stávající tratě (a návazný provoz vlaků v intervalu 15 minut) výrazně zhorší životní prostředí v Praze 6, a požaduje naopak zrušení celého pražského úseku a navázání kladenské tratě na metro v uzlu Letiště Ruzyně. V případě, že trať nebude zrušena, požaduje její vedení v celé délce pod povrchem. Praha 6 přitom nebere v úvahu, že v takovémto případě by bylo výhodnější případnou podzemní železniční trasu vést přímo v plánované trase metra, a vyhnout se tak budování dvou souběžných podzemních kolejových tras. Železniční varianta má totiž tu výhodu, že za obdobné náklady na výstavbu pražského úseku bude s to v budoucnu řešit i dopravu mezi Prahou a Kladnem.

Faktem je, že výrazné zhoršení životního prostředí po rekonstrukci tratě nebylo přesvědčivě prokázáno. Zlepšením parametrů by totiž došlo k takovému odhlučnění, že by provoz vlaků byl podstatně tišší než dnes. Z tohoto důvodu je zřejmě požadavek na podpovrchové vedení železniční trasy přehnaný. Daleko větší zásah do zdejšího životního prostředí byl proveden již v 60. letech 20. století, kdy byla zbořena jádra starých Dejvic a starého Veleslavína kvůli nové kapacitní Leninově (dnes Evropské) třídě, jejíž hluk je mimochodem v místě trati (!) srovnatelný s hlukem projíždějících vlaků. Tato třída bude zřejmě ještě více zatížena, pokud se podaří prosadit zrušení pražského úseku železnice. Těžko lze předpokládat, že lidé z vlaků či autobusů budou ochotni v Ruzyni přestoupit na pomalejší (neboť po cestě mnohde zastavující) metro.

Ať už dopadne tento spor jakkoli, jisté je, že trať v současné podobě prožívá svá poslední léta. Ať už bude modernizována, zahloubena či zrušena, zmizí navždy v úseku Masarykovo nádraží - Ruzyně - Hostivice tato jednokolejka, jejíž historie sahá hluboko do 19. století. Proto si nyní prohlédněme některé fotografie pořízené na zmíněném úseku a v jeho okolí.


Fotografie:

 

Úsek Masarykovo nádraží - Dejvice


Nádraží Praha-Bubny, pohled od Bubenské ulice. Kdysi zde bylo možné přestoupit na tramvaj, dnes je možné přestoupit na metro. Vzhledem k neexistenci severního vestibulu stanice "Vltavská" je však nutné projít mezi ohradami k jižnímu vestibulu této stanice u Bubenského nábřeží.
Foto 30. 1. 2003


Pohled z opačné strany, z vlaku jedoucího po kralupské trati.
Foto 1. 2. 2003


Přejezd Bubenské ulice. Pohled směrem k bubenskému nádraží.
Foto 30. 1. 2003


Most přes ulici Dukelských hrdinů u Výstaviště a násyp pokračující podél Strojnické ulice směrem k přejezdu Bubenské.
Foto 21. 9. 2003


Most pro pěší přes trať ve Stromovce, vstřícně Kamenické ulici (ta je v tomto pohledu po pravé straně)
Foto 30. 1. 2003


Tunel pod pěší promenádou na horním okraji Stromovky, při ulici Nad Královskou oborou. Po zmíněné promenádě vedla od 1. 9. 1893 do 15. 8. 1900 také trať Křižíkovy letenské elektrické dráhy.
Foto 30. 1. 2003


Osobní vlak tvořený lokomotivou řady 714 a vozy řady 021 vjíždí do tunelu pod promenádou (z letenské strany). Vpravo jsou domy v ulici Nad Královskou oborou. Pohled z mostu přes trať v Korunovační ulici.
Foto 30. 1. 2003


Souprava 810+010 přijíždějící od Stromovky se blíží k přejezdu Pelléovy ulice.
Foto květen 2003


Přejezd Bubenečské ulice, pohled ve směru ke Stromovce. Za zmínku stojí skutečnost, že až do 70. let 20. století stály v tomto úseku mezi tratí a ulicí Milady Horákové obytné domy. Ty byly zbořeny v souvislosti s rozšířením komunikace a výstavbou stanice metra "Hradčanská".
Foto květen 2003


Pohled opačným směrem. Za přejezdem už se nachází východní zhlaví stanice Praha-Dejvice. V pravé části snímku (mezi závorou a stavědlem) si povšimněme výstupu ze stanice metra "Hradčanská".
Foto květen 2003


Stanice Praha-Dejvice, pohled od Václavkovy ulice. Vzhledem k neexistenci západního vestibulu stanice metra "Hradčanská" je nutné při případném přestupu dojít Václavkovou, Dejvickou a Bubenečskou ulicí k vestibulu východnímu. Odtud je také možné přestupovat na tramvaje.
Foto 30. 1. 2003


Nástupiště stanice Praha-Dejvice s přední částí motorového vozu řady 854. V pozadí je patrný most ve Svatovítské ulici.
Foto 30. 1. 2003

 

Úsek Dejvice - Veleslavín


Ještě jednou stanice Praha-Dejvice, pohled ve směru od západního zhlaví.
Foto 29. 1. 2003


Most přes Pevnostní ulici, pohled směrem do ulice Gymnasijní. Přes most právě projíždí souprava vozů řady 021 tažených lokomotivou řady 714.
Foto 21. 9. 2003


Podchod pod tratí ze Slunné do Glinkovy ulice. Vlevo směr Ruzyně.
Foto 21. 9. 2003


Těleso tratě podél Glinkovy ulice (vlevo za stromy). Před předvěstí je sotva patrný mostek přes podchod z Glinkovy do Spojené ulice..
Foto 21. 9. 2003


Přechod přes trať z ulice Pod Vyhlídkou do Proboštské, vybavený světelnou signalizací. Věžový dům v pozadí dává tušit, kudy vede nová Evropská ulice na území někdejších starých Dejvic.
Foto 21. 9. 2003


Pohled ze zmíněného přejezdu směrem do Dejvic. Místem právě projíždí vlak složený z motorového vozu řady 843 a řídícího vozu řady 943. Vlevo si všimněme historického domku čp.3. Pokud by zdvoukolejněná trať nebyla v tomto místě zahloubena, byl by domek vzhledem k terénním poměrům ohrožen demolicí. S částečným zahloubením tratě v těchto místech však pravděpodobně počítá i povrchová varianta modernizace.
Foto 21. 9. 2003


Dům čp.3 v pohledu od křižovatky ulic Glinkovy a Proboštské.
Foto 13. 10. 2003


Úsek tratě před zmíněným přejezdem ve směru od Ruzyně. Zde je lépe vidět prostorové poměry. Bez zahloubení tratě by musel zdvoukolejnění ustoupit buď dům čp.3 a část vozovky po levé straně, nebo jediná přístupová cesta k domům (a v dalším úseku pak i některé domy) na pravé straně.
Foto 21. 9. 2003


Tento snímek byl pořízen ze stanoviště umístěného oproti předchozímu snímku západněji. Je na něm vidět celé prostranství, kde vede trať těsně vedle silnice. Po trati se pohybuje souprava 810+010. Zde by mohla být případně situována zastávka Ořechovka, kterou by byly obslouženy bytové a kancelářské komplexy na území starých Dejvic. Tato zastávka v projektu modernizace není obsažena.
Foto 21. 9. 2003


Tyto historické domy přiléhají svými zadními trakty ze severu k úseku tratě nad Ořechovkou. Nacházejí se v ulici U Dráhy, která vede nejprve po této straně trati, následně přechází přes přejezd a vrací se zpět po druhé straně. Zadní trakty těchto domů by mohly být ohroženy demolicí v případě povrchového vedení přilehlého úseku zdvoukolejňované tratě.
Foto 13. 10. 2003


Zde přechází ulice U Dráhy ze severní na jižní stranu tratě. Domy na snímku svůj historický vzhled a částečně i původ ztratily zcela nezávisle na modernizaci tratě. Ta ho tak již nemá šanci narušit ani v případě povrchového vedení ...
Foto 13. 10. 2003


Pohled ze zmíněného přejezdu na trať směrem do Dejvic. Zadní trakty uváděných historických domů zde částečně zastiňuje lokomotiva řady 714 táhnoucí vozy řady 021. Aby nedošlo k omylu, štít v pozadí patří vysokému domu sousedícímu s jejich předními trakty.
Foto 13. 10. 2003


Za domy sevřeným úsekem následuje most přes ulici Na Ořechovce. Pod ním také vedla od 29. 8. 1936 do 1. 7. 1959 první pražská trolejbusová trať.
Foto 13. 10. 2003


Pěší přechod přes trať z ulice Nad Zahradnictvím do ulice Nad Bořislavkou. Kousek odtud trať opouští dejvickou a střešovickou uliční síť a mezi skleníky a zahradami míří k Veleslavínu.
Foto 13. 10. 2003


Na tomto obrázku se blíží vlak vedený lokomotivou řady 714 ke Kladenské ulici ve Veleslavíně. Vpravo jsou vlečkové koleje k továrnám.
Foto 15. 2. 2004


Pohled ze stejného místa opačným směrem. Až ke stanici Praha-Veleslavín vede železniční trať podél Kladenské ulice. Touto ulicí jezdily od 13. 7. 1930 do 17. 7. 1967 také tramvaje (poté byla trať přeložena do dnešní Evropské třídy).
Foto 15. 2. 2004


Přejezd Veleslavínské ulice při pražském zhlaví stanice Praha-Veleslavín, pohled z ulice Nad stanicí.
Foto 15. 2. 2004


Nádraží ve Veleslavíně s přijíždějícím nákladním vlakem vedeným lokomotivou řady 742 (ve směru od Dejvic). Za zmínku zde stojí fakt, že jádro starého Veleslavína bylo zbořeno kvůli stavbě Leninovy (Evropské) třídy v 60. letech 20. století.
Foto 31. 1. 2003

 

Úsek Veleslavín - Ruzyně


Za veleslavínským nádražím vede trať zahrádkářskou kolonií. Na jejím východním okraji do ní ústí tímto podjezdem pod tratí cesta, odbočující z ulice Nad stanicí.
Foto 15. 2. 2004


Zde je úsek vedoucí zahrádkářskou kolonií, cesta je na tomto obrázku vpravo od trati. Pohled směrem k Veleslavínu.
Foto 15. 2. 2004


Na západním konci kolonie podchází cesta trať podruhé, aby se dostala na břeh Libockého rybníka.
Foto 15. 2. 2004


Pohled na těleso trati, vedené po vysokém betonovém náspu, od Libockého rybníka. Vpravo je vidět stejný podjezd jako na předchozím snímku. Vlevo míří trať do Liboce.
Foto 15. 2. 2004


Trať v ulici U kolejí, pohled směrem k Libockému rybníku.
Foto 15. 2. 2004


Dnes málo využívaný přejezd v ulici U kolejí. Tranzitní dopravě slouží vedlejší podjezd pod tratí, viz další snímek.
Foto 15. 2. 2004


Podjezd pod tratí v Libocké ulici. Vpravo, v jeho těsné blízkosti, se nachází výše zmíněný přejezd. Podjezd slouží dopravě pouze ve směru od středu Liboce k Divoké Šárce. Opačný směr je veden přes přejezd ve vedlejší Litovické ulici (za levým okrajem snímku).
Foto 15. 2. 2004


Přejezd v Litovické ulici, pohled směrem k podjezdu v Libocké a k Veleslavínu.
Foto 15. 2. 2004


Souprava 843+943 se blíží k přejezdu Litovické ulice ve směru od Ruzyně.
Foto 15. 2. 2004


Úsek tratě vedoucí podél Rakovnické ulice v Ruzyni, pohled směrem k přejezdu Litovické a k Veleslavínu.
Foto 15. 2. 2004


Pohled z téhož místa opačným směrem. Na obzoru je zhlaví stanice Praha-Ruzyně.
Foto 15. 2. 2004


Stanice Praha-Ruzyně je poslední stanicí této tratě na území Prahy. Zajímavostí je, že za budovou se nachází příjezdová silnice umožňující zajíždění návazných autobusů až ke stanici a zde jejich obracení. To bývá realizováno v přpadě výluk na trati, bohužel však nikoli v běžném provozu MHD. Stanice by byla ideálním přestupním uzlem pro obsluhu sídliště Na Dědině.
Foto 1. 2. 2003


Za stanicí Praha-Ruzyně podchází trať vnější silniční okruh a opouští území Prahy. Další stanicí na trati je Hostivice, kde se připojuje trať ze Zličína a odbočují tratě do Rudné a do Slaného (v současnosti v úseku Hostivice - Středokluky mimo provoz).
Foto 15. 2. 2004

Další fotografie, zejména úseku Masarykovo nádraží - Bubny, budou ještě dodány.

Velké množství pěkných fotografií z pražského úseku tratě 120 nabízí portál Veřejná hromadná doprava na této stránce.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.