Možný rozvoj sítě "Metropolitních dopravních linií"

(zveřejněno 16. 8. 2003, poslední úprava 20. 9. 2003)


OBSAH:

   Úvod
   Současný stav
   Návrh výhledového řešení do roku 2010:
          Nová výstavba
          Změny linek
          Alternativy
   Návrh dalšího rozvoje do roku 2020:
          Nová výstavba
          Změny linek
          Alternativy
   Možnosti po roce 2020
   Obrazová dokumentace


Úvod:

Systém "Metropolitních dopravních linií" je systémem železničních tratí, po kterých jsou provozovány spoje zajišťující příměstskou dopravu do hlavního města. V pojetí této studie do něj zahrneme i tratě podzemní dráhy, neboť budování obou systémů je třeba v zájmu maximalizace úspor veřejných financí koordinovat. Není třeba zdůrazňovat, že daleko efektivnější než budovat stále nové a nové tunely je využít stávající povrchové kolejové trasy, neboť nejen výstavba, ale také údržba povrchových tras je daleko levnější. V současnosti již existují technologie na minimalizaci šíření vibrací do okolí, které povrchové trasy dále zvýhodňují. U podzemních tras je naopak třeba počítat s možným ohrožením statiky budov na povrchu jak při výstavbě, tak například v případě zanedbání údržby. Navíc jsou do studie zahrnuty i stavby tramvajových tratí, které mají v systému své nezastupitelné místo.

Pokud jde o označení linek a názvy stanic a zastávek, vychází tato studie maximálně ze zásady upřednostnit přísně místní názvosloví před módními politickými trendy, a zároveň z potřeby sjednotit názvosloví všech systémů tak, aby cestující nebyl při svých cestách maten. Bohužel ani současné názvosloví se zcela neoprostilo od někdejšího vzletného politického stylu a ruských vlivů. Tato studie si neklade za cíl měnit stávající názvy, avšak pro potřeby přehlednosti jsou zde stanice a zastávky nazývány podle výše zmíněných zásad. Z označení linek příměstské železnice je zde vypuštěna zkratka ČD a nahrazena písmenem M označujícím "Metropolitní dopravní linie". Důvodem je zachování analogie se zbylým systémem, kde není zkratka dopravce u linky použita. V rámci sjednocování by bylo možné linky též přeznačit písmeny navazujícími na řadu linek podzemní dráhy, ale vzhledem k tomu, že ani tato studie neurčuje jednoznačně výsledný rozsah sítě podzemních tras, je od toho prozatím upuštěno.


Současný stav:

V současnosti jsou v provozu tři podzemní a šest povrchových linek (kurzívou je uvedeno pokračování železničních spojů za koncem linky, v závorkách jsou uvedeny možné přestupy na ostatní linky):

A: VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ - Nádraží Dejvice (ČD 4) - Klárov - Rudolfinum - Můstek (B) - Muzeum (C) - Náměstí Míru - Jiřího z Poděbrad - Flora - Želivského - Starostrašnická - SKALKA
B: ZLIČÍN - Stodůlky - Luka - Lužiny - Hůrka - Nové Butovice - Jinonice - Radlice - Nádraží Smíchov (ČD 5) - Anděl - Karlovo náměstí - Národní třída - Můstek (A) - Masarykovo nádraží (ČD 1, ČD 2, ČD 4, ČD 6) - Florenc (C) - Křižíkova - Invalidovna - Palmovka - Českomoravská - Nádraží Vysočany (ČD 2) - Kolbenova - Hloubětín - Rajská zahrada - ČERNÝ MOST
C: HÁJE - Opatov - Chodov - Roztyly - Kačerov - Budějovické náměstí - Pankrác - Náměstí Hrdinů - Vyšehrad - I. P. Pavlova - Muzeum (C) - Hlavní nádraží (ČD 3, ČD 5) - Florenc (B) - Nádraží Bubny (ČD 4) - NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE (ČD 6)
ČD 1: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ (B, ČD 2*, ČD 4, ČD 6) - Libeň - Kyje - Dolní Počernice - Běchovice - Klánovice - Úvaly - Tuklaty - Rostoklaty - Český Brod - Klučov - Poříčany - Tatce - PEČKY - ... - KOLÍN
ČD 2: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ* (B, ČD 1, ČD 4, ČD 6) - Vysočany (B) - Horní Počernice - Zeleneč - Mstětice - Čelákovice - Lysá nad Labem - STRATOV - ... - NYMBURK HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
ČD 3: HLAVNÍ NÁDRAŽÍ (C, ČD 5) - Vršovice - Strašnice - Hostivař - Horní Měcholupy - Uhříněves - Kolovraty - Říčany - Světice - Strančice - Mnichovice - Mirošovice u Prahy - Senohraby - Čtyřkoly - Pyšely - ČERČANY - ... - BENEŠOV U PRAHY
ČD 4: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ (B, ČD 1, ČD 2*, ČD 6) - Bubny (C) - Dejvice (A) - Veleslavín - Ruzyně - Hostivice - Jeneč - Pavlov - Unhošť - Kladno - Kladno-Rozdělov - KAMENNÉ ŽEHROVICE - ... - STOCHOV
ČD 5: HLAVNÍ NÁDRAŽÍ (C, ČD 3) - Smíchov (B) - Velká Chuchle - Radotín - Černošice - Černošice-Mokropsy - Všenory - Dobřichovice - Řevnice - Zadní Třebaň - Karlštejn - Srbsko - Beroun - Beroun-Králův Dvůr - BEROUN-POPOVICE - ... - ZDICE
ČD 6: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ (B, ČD 1, ČD 2*, ČD 4) - Holešovice zastávka (C) - Bubeneč - Sedlec - Roztoky u Prahy - Roztoky-Žalov - Úholičky - Řež - Libčice nad Vltavou-Letky - Libčice nad Vltavou - Dolany - Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves zámek - Nelahozeves - Nové Ouholice - Mlčechvosty - VRAŇANY - ... - ROUDNICE NAD LABEM

* ... přeloženo z Hlavního nádraží, logický předpoklad návratu po dostavbě Nového spojení

Kromě toho lze v rámci Pražské integrované dopravy cestovat i po ostatních železničních tratích zaústěných do Prahy a dále na vybraných přípojných tratích v okolí Prahy. Bližší informace o stávajícím systému, jeho tarifu a přepravních podmínkách Vám poskytne ROPID


Návrh výhledového řešení do roku 2010:

Nová výstavba

V železniční síti je dokončeno tzv. Nové spojení, to je trasa z Hlavního nádraží pod vrchem Vítkovem na Krejcárek, kde se větví do směrů Libeň, Vysočany a Holešovice. Zároveň je opuštěna stará trasa přes Žižkov. Dokončena je také rekonstrukce tratě Praha - Kladno, vybudována je odbočka Ruzyně - Dlouhá Míle - Letiště Ruzyně - Hostivice. Na trati Smíchov - Hostivice jsou obnoveny výhybny, obnovena je trať Hostivice - Středokluky. Pro osobní dopravu jsou otevřeny vlečky Řepy - Zličín s prodloužením ke stanici podzemní dráhy a Čísovice - Mníšek pod Brdy s prodloužením do centra města. 

Na stávajících tratích jsou nově vybudovány zastávky Černý Most (Rajská zahrada), Zahradní Město, Výstaviště, Letná (Sparta), Ořechovka, Liboc, Vyšehrad, Malešice, Kačerov, Perkutov (Hlubočepy), Hlubočepy zastávka, Jinočany a Rudná u Prahy město. Ve stanici Smíchov jsou prodlouženy podchody do prostoru tzv. severního nástupiště a k nim posunuta tamější stávající nástupiště. Ve stanici Jinonice je vybudován chodník podél tratě za podjezd Radlické ulice, kde je schodištěm vyveden na chodník v Radlické ulici (tím je umožněn méně kolizní přístup od stanice podzemní dráhy). Zastávka Kyje je schodišti napojena na nové zastávky autobusů v Broumarské ulici.

Vylepšen je informační a odbavovací systém "Metropolitních dopravních linií". Na nástupištích jsou instalovány informační tabule s plánem sítě PID, jízdními řády linky, mimořádnostmi v provozu a základními údaji o tarifu a přepravních podmínkách v PID na jedné straně, a jízdními řády návazných tratí, tarifem a přepravními podmínkami ČD na druhé straně. Dále jsou zde instalovány tabule se zakresleným průběhem linky včetně návazných tratí (viz zde), a u výstupů z podchodů tabule s informacemi o směrech linek na jedné a směrech výstupu na druhé straně (viz zde). V rozlehlejších stanicích jsou též instalovány tabule se směrovkami k jednotlivým linkám. Na stávajících tabulích s odjezdy vlaků je u vlaků "Metropolitních dopravních linií" uvedeno na barevném podkladě číslo linky. Informační panely na vlacích ukazují též číslo linky. Ve vlacích je zavedeno hlášení stanic a zastávek. Na nástupištích jsou umístěny znehodnocovače jízdenek PID (toto umístění zohledňuje, oproti umístění v budově, možnost čekání na spoj na nástupišti), případně i prodejní automaty těchto jízdenek (pokud nejsou v budově).

V síti podzemní dráhy je postaven úsek Nádraží Holešovice - Kobylisy - Ládví - Střížkov - Prosek - Letňany a dále nová trasa Hlavní nádraží - Náměstí Míru - Nádraží Vršovice - Pankrác - Olbrachtova - Nádraží Krč - Nemocnice Krč - Nové Dvory. Dále jsou vybudovány druhé vestibuly u stanic Nádraží Dejvice a Nádraží Bubny pro přestup na železnici, a u stanic Rudolfinum, Želivského, Národní třída, Můstek, I. P. Pavlova, Chodov a Opatov pro zlepšení obsluhy přilehlého území (lidé se nebudou muset po povrchu vracet proti směru výstupu). Zprovozněna je stanice Malešice v areálu depa ve Strašnicích.

V tramvajové síti jsou dokončeny úseky Hlubočepy (Perkutov) - Sídliště Barrandov, Laurová - Radlice, Divoká Šárka - Sídliště Na Dědině - Dlouhá Míle - Terminál Jih, Podbaba - Nádraží Podbaba, Kobylisy - Sídliště Bohnice, Želivského - Sídliště Malešice, Lihovar - Dvorce - Budějovické náměstí - Pankrác - Náměstí Hrdinů a Sídliště Modřany - Nové Dvory, případně dozná rozšíření síť v centru (viz Možnosti řešení dopravy v centru Prahy).

Informační systém podzemní dráhy, tramvají a autobusů je doplněn o informace týkající se "Metropolitních dopravních linií". V plánech sítě jsou tyto barevně zakresleny, ve stanicích podzemní dráhy jsou pak nápisy typu "výstup směr Nádraží ČD ..." doplněny o označení příslušné linky, možné je i umístění samostatných tabulí s informací o přestupu. Nově mohou být hlášeny přestupy na "Metropolitní dopravní linie".

 

Změny linek

A: linka je prodloužena ze Skalky do stanice Malešice.
B: linka je beze změn.
C: linka je prodloužena z Holešovic do stanice Letňany.
D: nová linka je zavedena v trase Nové Dvory - Nemocnice Krč - Nádraží Krč (M6) - Olbrachtova - Pankrác (C) - Nádraží Vršovice (M3, M6) - Náměstí Míru (A) - Hlavní nádraží (C, M2, M3, M6, M7).
M1: přeznačená linka ČD 1 je zachována beze změn.
M2: přeznačená linka ČD 2 je ve stanici Hlavní nádraží spojena s linkou ČD 5, na lince jsou nové zastávky Vyšehrad (C) a Černý Most (B, M6).
M3: přeznačená linka ČD 3 je ve stanici Hlavní nádraží spojena s linkou ČD 6, odkloněnou z Bubenče přes Holešovice (C) na tzv. Nové spojení. Na lince je nová zastávka Zahradní Město.
M4: přeznačená linka ČD 4 je rozšířena o odbočku na Letiště Ruzyně. Na lince je zaveden intervalový provoz v intervalu 15 až 30 minut v městském a 30 až 60 minut v příměstském úseku. Na lince jsou nové zastávky Výstaviště, Letná, Ořechovka a Liboc, na odbočce pak zastávky Dlouhá Míle a Letiště Ruzyně.
M5: nová linka je vedena v trase Smíchov (B, M2, M7) - Perkutov - Hlubočepy zastávka - Holyně - Řeporyje - Zbuzany - Jinočany - Rudná u Prahy - Rudná u Prahy město (M8) - Nučice (M8) - Hořelice. Na lince je zaveden intervalový provoz v intervalu 30 až 60 minut.
M6: nová linka je vedena v trase Všetaty - Tišice - Neratovice - Kojetice u Prahy - Zlonín - Měšice u Prahy - Hovorčovice - Čakovice - Kbely - Satalice - Černý Most (B, M2) - Vysočany (B, M2) - Hlavní nádraží (C, D, M2, M3, M7) - Vršovice (D, M3) - Kačerov (C) - Krč (D) - Braník - Modřany - Komořany - Zbraslav - Jarov - Vrané nad Vltavou - Skochovice - Měchenice - Klínec - Bojov - Bojanovice - Čísovice - Rymaně - Mníšek pod Brdy - Nová Ves pod Pleší - Malá Hraštice - Mokrovraty - Stará Huť - Dobříš; na lince jsou odbočky Čísovice - Mníšek pod Brdy město a Skochovice - Davle - Petrov-Chlomek - Petrov u Prahy - Luka pod Medníkem - Jílové u Prahy - Kamenný Přívoz - Prosečnice - Krhanice - Chrást nad Sázavou - Týnec nad Sázavou - Pecerady - Poříčí nad Sázavou-Svárov - Poříčí nad Sázavou - Čerčany. Na lince je zaveden intervalový provoz v intervalu 30 až 60 minut v městském úseku (včetně úseku Zbraslav - Skochovice) a 60 až 120 minut v ostatních úsecích. Organizace provozu je následující: ze stanice Skochovice jede každý lichý vlak do Dobříše a každý sudý do Čerčan, ve stanici Čísovice se odpojí poslední vůz soupravy (motorový) a pokračuje do Mníšku pod Brdy města.
M7: nová linka je vedena v trase Hlavní nádraží (C, D, M2, M3, M5) - Smíchov severní (B, M2, M5) - Žvahov - Jinonice (B) - Cibulka - Motol - Řepy (M8) - Hostivice (M4, M8) - Jeneč (M4) - Hostouň - Dobrovíz - Středokluky - Tuchoměřice - Noutonice - Kováry - Zákolany zastávka - Koleč - Želenice u Slaného - ... - Slaný. Na lince je zaveden intervalový provoz v intervalu 30 až 60 minut v městském a 60 až 120 minut v příměstském úseku.
M8: nová linka je vedena v trase Zličín (B) - Řepy (M7) - Hostivice (M4, M8) - Hostivice-Litovice - Rudná u Prahy město (M5) - Nučice (M5) - Nučice zastávka - Loděnice - Vráž u Berouna - Beroun-Závodí - Beroun. Na lince je zaveden intervalový provoz v intervalu 30 až 60 minut v úseku Zličín - Nučice a 60 až 120 minut ve zbývajícím úseku.

Součástí jsou i změny návazné dopravy. Autobusové linky ukončené u stanice Skalka se přesouvají ke stanici Malešice, vybrané spoje mohou být vedeny ke stanicím linky M3. Autobusové linky ukončené u stanice Nádraží Holešovice se nově orientují ke stanicím Kobylisy, Střížkov a Letňany, vybrané spoje mohou být vedeny ke stanicím linky M6. Ke stanici Kobylisy je nově vedena návazná tramvajová doprava z Bohnic. Značných změn doznávají autobusové linky v Modřanech, Lhotce, Krči a Nuslích ve vazbě na linku D. Ke stanicím Nové Dvory a Olbrachtova je nově vedena návazná tramvajová doprava. Linky vedené v blízkosti M4, M5, M7 a M8 jsou nově navázány na železniční stanice, provoz souběžných linek je omezen.

 

Alternativy

Jediná alternativa existuje v této fázi k lince D. Jde o městskou železnici v trase Nové Dvory - Nemocnice Krč - Kačerov - Nádraží Vršovice - Hlavní nádraží, kde úsek Nové Dvory - Kačerov je řešen nově vybudovanou tunelovou trasou, zbylý úsek je veden po stávající trati. Zároveň je posílen provoz na lince M6 v úseku Hlavní nádraží - Modřany.

V minulosti existovaly ještě alternativy k lince B, tyto však již nejsou vzhledem k dostavění tratě aktuální. Nejdříve šlo o možnost vedení městské železnice v trase Řepy - Motol - Cibulka - Jinonice - Žvahov - Smíchov (vjezd do tunelu) - Anděl - Karlovo náměstí - Národní třída - Můstek - Masarykovo nádraží - Těšnov (Florenc; výjezd z tunelu) - Karlín - Libeň dolní (Palmovka) - Vysočany - Nový Hloubětín - Černý Most - Horní Počernice s návaznými tramvajovými a autobusovými linkami do Stodůlek a Černého Mostu, s odbočkou Masarykovo nádraží (výjezd z tunelu) - Libeň horní (Libeň) - Hloubětín - Kyje - Dolní Počernice - Běchovice. Později mohlo jít o vedení tunelové trasy z Palmovky na Prosek s tím, že úsek Palmovka - Černý Most bude obsloužen železnicí a tramvajemi. Předešlo by se tak nutnosti složitě prodlužovat tímto směrem trasu z Holešovic.


Návrh dalšího možného rozvoje do roku 2020:

Nová výstavba

V železniční síti prochází kompletní rekonstrukcí a modernizací trať Praha - Dobříš (viz Možný rozvoj železniční tratě Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš). Pro osobní dopravu je otevřen úsek Nučice - Mořina, možná je též rekonstrukce úseku Hořelice - Kladno (v trase zrušené kladensko-nučické dráhy, s mimoúrovňovým křížením nově vzniklých komunikací). Kromě toho jsou průběžně modernizovány všechny tratě a jejich zařízení tak, aby ve výsledném stavu byly zabezpečeny autoblokem, vybaveny moderním zařízením stanic a nástupišť a pojížděny moderními vozy s automatickými spřáhly.

V síti podzemní dráhy je postaven úsek Letňany - Čakovice. Částečně dle Územního plánu může dojít k výstavbě nového úseku Hlavní nádraží - Prokopovo náměstí - Basilejské náměstí - Chmelnice - Nádraží Libeň - Nádraží Vysočany - Prosek. Na základě požadavku Prahy 10 může být postaven úsek Starostrašnická - Nádraží Strašnice - Zahradní město - Nádraží Hostivař. Na základě požadavku Prahy 6 může být postaven úsek Vítězné náměstí - Červený Vrch - Petřiny.

V tramvajové síti jsou navrženy tyto tratě:
1) Petřiny - Vypich - Nemocnice Motol - Motol - Nádraží Motol - Nové Butovice - Radlice, pro zlepšení spojení k nemocnici Motol a manipulačních možností sítě,
2) Bílá Hora - Sídliště Řepy, pro zlepšení dopravní obsluhy a manipulačních možností sítě,
3) Hlavní nádraží - Tachovské náměstí - Krejcárek (po opuštěné železniční trati), jako náhrada za někdejší zrušenou trať v Husitské a Koněvově ulici,
4) Koh-i-noor - Bohdalec - Chodovská a Spořilov - Sídliště Spořilov - Chodovec - Litochlebské náměstí - Opatov - Háje - Jižní Město, pro zlepšení spojení Jižního Města a Vršovic,
5) Nádraží Hostivař - Sídliště Horní Měcholupy - Sídliště Petrovice, pro zlepšení dopravní obsluhy.

 

Změny linek

A: linka je prodloužena do trasy Petřiny - Červený Vrch - Vítězné náměstí - ... - Starostrašnická - Nádraží Strašnice (M3) - Zahradní Město (M3) - Nádraží Hostivař (M3).
B: linka je beze změn.
C: linka je prodloužena z Letňan do stanice Čakovice (M6).
D: linka je prodloužena od Hlavního nádraží po trase Prokopovo náměstí - Basilejské náměstí - Chmelnice - Nádraží Libeň (M1) - Nádraží Vysočany (B, M2, M6) - Prosek (C).
M1: linka je beze změn.
M2: linka je beze změn.
M3: linka je odkloněna do trasy Čerčany - ... - Hostivař (A) - Malešice (A) - Libeň (D, M1) - Holešovice (C) - Bubeneč - ... - Vraňany, možná je též varianta Libeň (D, M1) - Bubny (C, M4) - Bubeneč.
M4: linka je beze změn.
M5: linka je prodloužena ze Smíchova po trase Vršovice (D, M6) - Strašnice (A) - Zahradní Město (A) - Hostivař (A); z Hořelic pokračuje každý druhý spoj v trase Drahelčice - Úhonice - Ptice - Červený Újezd - Unhošť (M4) - Kladno (M4), čímž je v úseku v úseku Hořelice - Unhošť zaveden provoz v intervalu 60 až 120 minut.
M6: v úseku Hlavní nádraží - Dobříš dochází ke zkrácení intervalu na 30 až 60 minut. Mění se organizace provozu: všechny vlaky jsou vedeny do Dobříše, ve stanici Vrané nad Vltavou se odpojují přímé vozy do Čerčan, ve stanici Čísovice přímé vozy do Mníšku pod Brdy města.
M7: linka je beze změn.
M8: spoje dosud ukončené v Nučicích pokračují po trase Hořelice - Krahulov - Tachlovice - Kuchař - Trněný Újezd - Kozolupy - Mořina, čímž je v úseku Hořelice - Mořina zaveden provoz v intervalu 60 až 120 minut.

Součástí jsou opět změny návazné dopravy. Kromě uvedených tramvajových tratí se jedná o změny v provozu autobusů v Čakovicích, na Žižkově, v Zahradním Městě a Hostivaři, na Petřinách a ve Vysočanech. Autobusové linky v okolí nově zprovozněných železničních tratí jsou navázány na tyto tratě, omezen je dále provoz autobusů v souběhu s linkami M5, M6 a M8.

 

Alternativy

V této fázi existuje alternativa především opět k lince D. Jednak je to již podruhé možnost vedení (pokračování) městské železnice po trase Hlavní nádraží - Tachovské náměstí - Krejcárek (M1) - Nádraží Vysočany (B) - Prosek (C) s tím, že bude na Krejcárku vybudována zastávka pro vazbu na linku M1 a z Krejcárku povede nová podzemní trasa na Prosek. Tato varianta předpokládá přesunutí plánované tramvajové tratě přes Tachovské náměstí do Husitské a Koněvovy ulice, čímž by se vlastně zlepšila její  dostupnost. Druhá varianta předpokládá nahrazení tramvajovou tratí v trase Hlavní nádraží - Tachovské náměstí - Krejcárek (M1) - Palmovka (B) - Nádraží Vysočany (B, M2, M6) - Prosek. Úsek Hlavní nádraží - Krejcárek je shodný s navrženou tramvajovou tratí, úsek Krejcárek - Nádraží Vysočany je veden po stávajících tratích a úsek Nádraží Vysočany - Prosek je řešen tratí vedenou z ulice Pod Pekárnami podjezdem pod železniční tratí a dále po tramvajové estakádě (možno i tunelem) do zastávky Prosek.

Další alternativa se týká linky A. Jde o tzv. nulovou alternativu, kdy nejsou postaveny úseky Vítězné náměstí - Petřiny a Nádraží Strašnice - Nádraží Hostivař. Sídliště Petřiny a Červený Vrch mohou využít stávající kapacity tramvajových tratí, druhý úsek je veden ve většinou zbytečném souběhu s linkou M3 a tramvajovou tratí. Úsek Starostrašnická - Nádraží Strašnice je postaven pro vazbu na linku M3. V tomto případě by nebyl realizován odklon linky M3 přes Malešice a Libeň a na lince by byl v městském úseku zaveden interval 15 až 30 minut. Linka M5 by nebyla prodloužena ze Smíchova do Hostivaře.

Poslední dvě alternativy existují k prodloužení linky C do Čakovic. První z nich je vedení linky z Letňan do Kbel (namísto do Čakovic), kde může být vytvořena návaznost na linku M6. Druhá alternativa je tzv. nulová, kdy není realizováno žádné prodloužení. Případné zvýšení poptávky po přepravě do Čakovic (či Kbel) je pak řešeno zkrácením intervalu linky M6 v úseku Čakovice - Modřany na 15 až 30 minut, vazba na linku M6 je nadále řešena autobusy.


Možnosti po roce 2020

Železnice už téměř vyčerpala možnosti svého rozvoje pro účely "Metropolitních dopravních linií". Výstavba dalších tras na území Prahy je nereálná. V okolí Prahy lze počítat s prodloužením tratě z Milovic do Mladé Boleslavi (pro přímější spojení ve směru Turnov a Liberec) a s výstavbou nové tratě lehkého typu přes město Kladno, Kladno-Švermov, Pchery a Jemníky do Slaného. Obě by mohly být využity pro nové linky. Další možností je zavádění linek vedených po mimopražských tratích začleněných do PID.

Podzemní dráha je na tom poněkud lépe, neboť může řešit napojení Strahova. První možností je výstavba trasy Vítězné náměstí - Malovanka - Strahov - Nemocnice Motol - Nádraží Motol (M7) - Stodůlky pro prodloužení linky A. Druhou možností je stavba zcela nové trasy pro linku E Nádraží Smíchov (B, M2, M5, M7) - Anděl (B) - Strahov - Malovanka - Nádraží Dejvice (A, M4), s větví Malovanka - Vítězné náměstí (A). Tato trasa je zčásti v návrhu rozvoje sítě podzemní dráhy. Ten navíc obsahuje úseky Pankrác - Kublov - Nádraží Smíchov a Nádraží Dejvice - Letná - Nádraží Bubny - Dělnická - Palmovka - Chmelnice, které jsou však kapacitně neodůvodněné vzhledem k existenci tramvajových tras a linky M4. Chybí v něm naopak větvení, které umožní jak přímé spojení Strahov - Vítězné náměstí pro dopravu studentů z kolejí do škol, tak případné prodloužení do Suchdola.

Tramvajová síť má větší možnosti. Mohou být postaveny tratě:
1) Sídliště Malešice - Průmyslová - Nádraží Hostivař, Na Homoli - Průmyslová - Štěrboholy, pro zlepšení obsluhy hostivařské průmyslové oblasti,
2) Nákladové nádraží Žižkov - Spojovací - Sídliště Malešice (po opuštěné nákladní trati ČD),
3) Želivského - Bělocerkevská - Bohdalec pro zlepšení obsluhy Vršovic,
4) Litochlebské náměstí - Sídliště Košík - Na Groši, Litochlebské náměstí - Modrá škola - Háje, Opatov - Kunratice - Modřany, Opatov - Průhonice - Čestlice, Jižní Město - Sídliště Petrovice, pro zlepšení obsluhy oblasti Jižního Města a tangenciálních vazeb,
5) Lehovec - Nádraží Černý Most - Ocelkova - Černý Most - Horní Počernice, pro zlepšení obsluhy oblasti,
6) Nádraží Podbaba - Suchdol (variantně k podzemní dráze), Nádraží Podbaba - Bohnice, Nádraží Podbaba - ZOO - Trojská, pro zlepšení tangenciálních vazeb a obsluhy oblasti,
7) Nádraží Modřany - Zbraslavské náměstí - Sídliště Zbraslav, pro zlepšení obsluhy oblasti napojením na M6,
8) Nádraží Modřany - Nádraží Radotín, pro zlepšení tangenciálních vazeb.

Další zahušťování kolejové sítě, zejména podzemních a železničních tras, už by nebylo vhodné, neboť by spíše než ku prospěchu věci vedlo jen ke zbytečnému komplikování systému. U podzemních tras by to navíc znamenalo rozšiřování 'poddolovaného' území, ve kterém by v případě nedostatku financí na rekonstrukci mohlo dojít k ohrožování nadloží. V tramvajové síti je ještě určitá rezerva pro případ zahušťování výstavby v dosud velmi řídce zastavěných oblastech. Z urbanistického a krajinářského hlediska by bylo vhodnější tyto plochy nadále zastavovat spíše řidší zástavbou, která by nedávala důvod ke stavbě kapacitnějších systémů, a jen v některých případech by byla oprávněná stavba tramvajové tratě. V některých případech by bylo také vhodné tyto plochy nechat nezastavěné.


Obrazová dokumentace

Schéma navrhovaného výsledného stavu v roce 2010.

 

Schéma možného výsledného stavu v roce 2020.

 

Rub a líc navrhované informační tabule s průběhem linky. Příklad pro nástupiště linky M3 ve stanici Hlavní nádraží (dnes nástupiště 7, čísla kolejí jsou smyšlena), kde dochází ke styku obou větví linky. Ty jsou na tabuli rozděleny kvůli omezené šířce nástupiště. Tabule může být umístěna:
a) příčně k nástupišti, přičemž část po směr Čerčany je umístěna v pohledu směrem ke stanici Čerčany, část pro směr Vraňany v pohledu směrem ke stanici Vraňany,
b) podélně ve směru nástupiště, přičemž část pro směr Čerčany je umístěna v pohledu od koleje pro směr Čerčany a část pro směr Vraňany v pohledu od koleje pro směr Vraňany (což zohledňuje rozmístění cestujících do jednotlivých směrů na nástupišti), v tomto případě jsou čísla kolejí uvedena malým písmem nad zobrazením linky a postranní části tabule jsou vypuštěny.

V případě dostatku prostoru mezi sloupy přístřešku respektive dostatečné šířky nástupiště mohou být zobrazení obou větví sloučena. Potom je tabule umístěna tak, aby orientace linky na tabuli odpovídala buď směru linky, nebo směrům k příslušným kolejím.

 

Rub a líc navrhované informační tabule u vyústění podchodu. Příklad pro nástupiště linky M3 ve stanici Hlavní nádraží. Ve směru do podchodu jsou cestující informováni o možných směrech výstupu, ve směru na nástupiště o směrech odjezdů vlaků z jednotlivých kolejí (čísla jsou opět smyšlena).


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.